Invokacijos terminas yra neutralesnis už rožinio terminą

Klausimas: Kodėl pakylėtieji mokytojai nustojo perdavinėti rožinius ir dabar perdavinėja tik invokacijas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Priežastis, dėl kurios iš pradžių naudojau „rožinių“ terminą buvo ta, kad tai buvo terminologija, su kuria buvo pažįstami daugelis krikščionių, ypač daugelis katalikų, o taip pat daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių iš ankstesnių dispensacijų, tad nusprendžiau vartoti tą terminologiją. Tačiau atėjo momentas, kai nusprendžiau, kad atėjo laikas kreiptis į didesnę, platesnę auditoriją, kuri nebuvo taip gerai susipažinusi su krikščioniška terminologija ir todėl pradėjau naudoti neutralesnį „invokacijų“ terminą.

Iš esmės jie daro tą patį, tačiau pasakysiu, kad mes, žinoma, einame per progresuojantį etapą ir invokacijos tampa vis gilesnės, jos liečia vis gilesnius psichologinius dalykus. Ir jos taip pat, tam tikra prasme, tapo galingesnės su šiuo paskutiniu formatu, kai naudojame 9 rimuotus stulpelius, skirtus konkrečiam mokytojui, ir todėl galite sukalbėti šias 9 stulpelius turinčias dalis keturis kartus ar netgi dar daugiau kartų vienoje invokacijoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels