Dangus

Kaip invokacijos veikia psichologiniame lygmenyje?

Klausimas: Kaip invokacijos veikia psichologiniame lygmenyje? Prieš tai kalbėjote apie aukštesnės energijos iškvietimą ir kaip jos bangos sąveikauja su žema energija. Tačiau ar galėtumėte paaiškinti, kaip invokacijos veikia psichologiškai? Ar, pavyzdžiui, žodžių kartojimas, kai į juos koncentruojamės, gali priversti už žodžių esančią prasmę prasiskverbti į mūsų pasąmonę ir sukelti pokytį gilesniame lygmenyje, ar čia vyksta kažkas kito?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, ankstesnėse dispensacijose mes pagrinde koncentravomės į šaukinius, kadangi būtent to tuo metu reikėjo, ypač kolektyvinei sąmonei. Šaukiniai iškviečia energiją labai koncentruotu būdu. Tačiau jie tiesiog iškviečia energiją. Klausimas yra toks: ką žmonės su ja daro? Ir mes matėme mokinius, kurie buvo taip stipriai susikoncentravę į šaukinių kalbėjimą, kad nedirbo su savo psichologija. Būtent dėl to aš iš pradžių išvysčiau rožinius, kurie tapo mūsų dabar taip vadinamomis invokacijomis, kuriose šviesą iškviečiantys šaukiniai yra derinami su tarp jų įterpiamais teiginiais, siekiančiais pakeisti jūsų požiūrį į dalykus.

Tad tikrai taip, jeigu esate atviri ir jeigu koncentruojatės į žodžius, nekartodami jų tiesiog mechaniškai, tuomet jie gali turėti tokį poveikį, kad invokacijoje esantys teiginiai mes iššūkį kažkokiai jūsų turimai savasčiai. Ir jie mes iššūkį už tos savasties glūdinčiam įsitikinimui. Ir tai tuomet palaipsniui jus gali atvesti iki taško, kai sugebėsite pamatyti savastį, įsitikinimą, iliuziją – ir galėsite nuo jos atsiskirti. Mes šitai išvystėme tada, kai dar nebuvome pasiruošę duoti mokymų apie atskirąsias savastis, tačiau tai vis tiek padėjo žmonėms dirbti su šiomis atskirosiomis savastimis ir už jų glūdinčiais įsitikinimais.

Na o dabar, kas liečia invokacijų kalbėjimą dėl pasaulyje egzistuojančių sąlygų, šiuos teiginius, kadangi jūs esate įsikūnijime, projektuojate į kolektyvinę sąmonę. Ir jie gali mesti iššūkį iliuzijoms, kurias daugelis žmonių turi, ne visiems žmonėms, nes kai kurie yra pernelyg uždaro proto. Tačiau tie, kurie yra atviro proto žmonės, staiga pajaus kažkokį, galėtume taip pavadinti, sudrumstimą savo prote. Ir jeigu norės, tuomet po kurio laiko, tai galės cikliškai pereiti iki sąmoningo lygmens. Ir staiga jie pamatys iliuziją. Kaip jau anksčiau kalbėjome apie žmones, kurie staiga nubunda ir pamato kažką, ko anksčiau nesugebėjo matyti. Ir dabar jie sako: „O, bet juk tai akivaizdu. Kodėl mes anksčiau to nematėme?“

Ar yra ir kitų dalykų, kurie gali įvykti jums kalbant invokacijas? Taip, žinoma, ta prasme, kad visi žmonės yra susieti tarpusavyje. Užuot sakius, kad mes visi esame viena, kaip buvo išsakyta ankstesniame klausime, aš labiau būčiau linkusi sakyti, kad visi žmonės yra susieti tarpusavyje. Tai reiškia, jog kai kalbate invokaciją, galite padaryti poveikį kolektyvinei sąmonei, patraukdami ją aukštyn. Kitaip tariant, jūs keliate savo individualią sąmonę. Ir jums nėra jokio reikalo kažką agresyviai daryti dėl kitų žmonių sąmonės, nes jūs vis tiek keliate kolektyvinę sąmonę, kadangi esate jos dalimi. Tad jūs traukiate ją aukštyn.

Ir galite sakyti: bet koks gi yra mano daromas poveikis, jeigu esu tik vienas žmogus, o planetoje yra 7 milijardai žmonių? Tačiau jūs iš tiesų darote poveikį. Ir kuo daugiau žmonių tai darys, tuo stipresnis bus poveikis. Vėlgi, pažvelkite į istoriją, kaip įvyko pokyčiai? Kaip atsirado demokratijos? Jos atsirado kai kuriems žmonėms pakėlus savo suvokimą, ir šitaip jie patraukė kolektyvinę sąmonę iki to lūžio taško, kuomet iš tiesų tapo įmanoma sukurti demokratinę šalį. Ir taip pat buvo su visais kitais pozityviais pokyčiais, kuriuos matėte istorijos eigoje. Viskas prasideda nuo individų, kurie pakelia savo sąmonę, o tada, palaipsniui, tai pasiekia tą kritinę masę, kuomet dabar tai ima daryti poveikį kolektyviniame lygmenyje, net ir fiziniame lygmenyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels