Dangus

Kaip išsakyti prašymus dėl kitų žmonių

Klausimas: Savo prašymuose dėl mylimų žmonių ir dėl žmonių mūsų įtakos sferoje, ir, tiesą sakant, dėl žmonių mūsų šalyje, ar galime prašyti pakelti jų keturių žemesniųjų kūnų energijas? Ar tai pažeistų jų laisvą valią? O gal tai jiems kažkokiu būdu padėtų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Taip, žinoma, jūs galite prašyti tokio keturių žemesniųjų kūnų energijos pakėlimo, nes būtent tai yra geresnių, sąmoningesnių sprendimų priiminėjimo pagrindas. Labai dažnai būna taip, kad žmonės yra taip stipriai prislėgti neharmoningų, baime grįstų energijų, kad nesugeba aiškiai matyti, kokius galėtų padaryti pasirinkimus. Jūs, pavyzdžiui, galite matyti daug žmonių, kurie yra patekę į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame jų gyvenimas darosi vis labiau chaotiškas ir jie nežino, ką daryti. Jie nesugeba priimti atsakingų pasirinkimų.

Tad jums paprašius transformuoti energiją, pavyzdžiui, jų emociniame kūne, jie gali gauti tam tikrą atokvėpį nuo chaoso. Ir tuomet jie palaipsniui gali pasiekti tašką, kuriame galės aiškiai matyti ir galės laisvai pasirinkti. Suprantate, kad kai žmogus yra labai stipriai slegiamas neharmoningos energijos, jis nėra laisvas rinktis. Todėl energijos blokuoja žmonių laisvą valią. Tad prašymas pašalinti energiją nėra nukreiptas prieš žmonių laisvą valią, jis iš tiesų išlaisvina jų valią.

Tačiau jūs, žinoma, turėtumėte suprasti, kad nederėtų to daryti pernelyg ilgai. Mes jau anksčiau apie tai kalbėjome, kad kai kuriose ankstesnėse dispensacijose žmonės naudojosi Violetine Liepsna kaip pretekstu nekeisti savo psichologijos. Jie, pavyzdžiui, pasiduodavo pykčiui, o tuomet sukalbėdavo Violetinės Liepsnos šaukinius pykčiui sugeneruotai energijai transmutuoti. Tačiau kitą savaitę jie ir vėl supykdavo.

Tad galite turėti mylimą žmogų, kuris yra patekęs į negatyvų sūkurį, galite išsakyti prašymus dėl energijos transformavimo, ir staiga jie gali pajausti palengvėjimą. Tad dabar, kai pasijaučiau geriau, kodėl turėčiau kažką keisti? Kodėl turėčiau save tirti? Kodėl turėčiau priiminėti naujus sprendimus? Ir žmogus iš naujo iškreipia energiją, ši energija jį vėl prislegia, jūs išsakote prašymus, žmogus pasijaučia geriau, ir tai vyksta vėl ir vėl. Ir štai čia kartais, jeigu tai darėte jau kurį laiką, jums gali tekti nuspręsti, kad šitaip iš tiesų nepadedu šiam žmogui, tad liausiuosi tai daryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels