Kaip nusileisti į širdį

Klausimas: Ar galėtumėte duoti patarimą, koks būtų pats pažangiausias metodas nusileisti į širdį, tai yra, kaip nusileisti į širdį ir atpažinti, kas aš esu? Ką reikėtų daryti ar nedaryti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Kaip ir visuose kituose dalykuose, tai yra individualu. Tad neegzistuoja tik vienas pats efektyviausias ar pažangiausias metodas. Paprastai dauguma žmonių, ypač jeigu jie užaugo nedvasingoje arba anti-dvasingoje aplinkoje, turi daug baime grįstos energijos, kuri užkemša jų širdies čakrą. Tad yra labai svarbu išvalyti šią energiją naudojantis įrankiais, šaukiniais ir invokacijomis. Jūs, žinoma, turite širdies išvalymo invokaciją, besąlyginės meilės rožinį ir daugelį kitų invokacijų, kurios iš tiesų yra sukurtos padėti jums išvalyti savo čakras. Tad galite naudotis šiomis invokacijomis.

Bet kas liečia nusileidimą į širdį, egzistuoja daug skirtingų metodų, kuriais naudodamiesi galite susitelkti vidun ir nusileisti vidun. Ir mes taip pat esame perdavę šiam tikslui skirtas meditacijas. Tačiau jeigu jaučiate, kad yra kiti metodai pasaulyje, kurie jus labiau individualiai traukia, jūs, žinoma, turėtumėte jais naudotis. Turėtumėte būti labai atsargūs ir aiškiai suprasti, jog nusileidimas į širdį nėra mechaniškas procesas.

Nėra jokio mechaniško metodo, kuris kiekvienam būtų veiksmingas ar kuris būtų veiksmingas vienam žmogui visą laiką. Todėl, kad esmė čia yra ryžtis atsitraukti iš savo įprastinės sąmonės būsenos, sutelkti savo dėmesį į širdį, ir esmė čia yra, kiek esate atviri gauti impulsus, įspūdžius ir vizijas, kuriuos galite gauti per širdies čakrą arba slaptąjį širdies kambarėlį. Tad čia dalyvauja daug veiksnių. Ir tiesiog nėra įmanoma apibrėžti metodo, kuris visada būtų veiksmingas, kadangi viskas priklauso nuo jūsų pasiryžimo įžengti į tą neutralią proto būseną, kurioje užduodate atvirą klausimą, neturėdami jokios nuomonės ar intencijos, ar lūkesčio apie tai, koks turėtų ar neturėtų būti atsakymas. O kad pasiektumėte šį tašką, kuriame sugebėtumėte būti neutralesni, esmė yra išrišti visas šias atskirąsias savastis. Ir iš tiesų, kai išsigydysite gimimo traumą, jums bus žymiai lengviau nusileisti į širdį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels