Dangus

Kaip versti šaukinius ir invokacijas

Klausimas: Koks yra kūrybinis procesas šaukiniams ir invokacijoms? Ar jos yra parašomos vieno Mokytojo ar Mokytojų grupės, kurie susirenka aplink apvalųjį stalą ir nusprendžia ką rašyti? O taip pat, ar tai yra bandymų ir klaidų procesas, kai reikia atrasti tobulus žodžius, kurie rimuotųsi, o gal visa tai ateina akimirksniu iš Mokytojų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Kartais tai yra bendros pastangos, tačiau daugumoje atvejų, kai šaukinys yra skirtas vienam konkrečiam Mokytojui, būtent šis Mokytojas dirba su pasiuntiniu. Nėra taip, kad mes turime šaukinį anglų kalba pakylėtoje karalijoje, kuris tuomet tiesiog yra persiunčiamas į pasiuntinio protą. Vyksta toks pat procesas kaip perduodant diktavimą. Mes siunčiame daug sudėtingesnę matricą, kuri tuomet yra išverčiama į žodžius pasiuntinio prote. Yra visiškai įmanoma būti pasiuntiniu, sugebančiu priimti diktavimus, tačiau nesugebančiu priimti šaukinių, kurie rimuotųsi. Gebėjimas rimuoti yra įgūdis, kuriam įgyti reikia laiko. Būtent dėl to šaukinių vertimas yra daug sudėtingesnis procesas, nes turite atrasti žodžius antroje kalboje, kurie atitiktų angliškus žodžius.

Idealiame scenarijuje vertėjas turi tam tikrą susiderinimą ir gali dirbti su šį šaukinį perdavusiu Mokytoju. Iš tiesų turite kuo tiksliau išversti šaukinį, ir kai kuriais atvejais, kai mėginate atrasti rimą antroje kalboje, per daug pakeičiate prasmę.

Tad jeigu nesugebate rimuoti, geriau yra išversti šaukinį be rimo antroje kalboje. Žinoma, idealiausia būtų, kad galėtumėte būti pakankamai susiderinę, ir galėtumėte matyti, ar tai yra įmanoma padaryti tam konkrečiam šaukiniui.

Suprantame, kad tai yra sunkus procesas, tačiau taip pat turite suprasti labai svarbų faktą, kad šaukinys yra išverčiamas į žodžius pasiuntinio prote, tačiau šaukinio tikslas yra perduoti daug sudėtingesnę Mokytojo energijos ir sąmonės matricą. Tai gali būti padaryta įvairiais būdais, o tiksliau, tai gali būti padaryta įvairiais žodžiais.

Tad neturėtumėte turėti šio perfekcionistinio požiūrio į šaukinių vertimą, manydami, kad yra tik vienas teisingas būdas tai padaryti. Yra visiškai įmanoma išversti šaukinį, net jeigu jis nesirimuoja, tokiu būdu, kad vis dar būtų išsaugotas bazinis šaukinio ritmas. Ir šitaip vis tiek galite perduoti gilesnę energijos matricą, kurią nori perduoti Mokytojas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels