Dangus

Kokiems dvasiniams įrankiams teikti pirmenybę

Klausimas: Noriu užduoti klausimą, susijusį su Dieviškojo Vedlio diktavimu, kuriame jis kalbėjo apie šaukinių ir invokacijų kalbėjimą iš meilės – aš myliu invokacijų kalbėjimą, tačiau dienoje turiu ribotą valandų skaičių. Kaip turėčiau susidėlioti prioritetus, tarp savo kasdienio poreikio kalbėti apsaugos šaukinius Arkangelui Mykolui ir Astrėjai, kad ji užsklęstų mane nuo astralinės plotmės? Čohanų perduotos asmeninio Meistriškumo kurso knygos, kurias šiuo metu studijuoju, nauja knyga „Išsigydykite savo dvasines traumas“, invokacijos pasauliui – kaip man susidėlioti prioritetus, kad galėčiau išlaikyti pastovų augimą neperspausdamas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, galėtume sakyti, kad tai yra esminis iššūkis pakylėtųjų mokytojų mokiniams. Mes gerai suvokiame, kad perdavėme jums tiek daug mokymų ir įrankių, jog visko gali pasirodyti per daug. Tačiau, kaip sakė Didysis Dieviškasis Vedlys, nė vienam iš jūsų nėra skirta koncentruotis į viską ar daryti viską. Tad darote tai, ką galite padaryti savo kasdienio gyvenimo praktiniuose rėmuose.

Mes ankstesnėje dispensacijoje matėme, kaip žmonės, pavyzdžiui, gali užsidegti dideliu entuziazmu kalbėti šaukinius, ir jie atideda į šalį savo kasdienį gyvenimą arba savo kasdienį gyvenimą sutvarko aplink šį šaukinių kalbėjimą, dažnai pasiekdami tašką, kuriame apleidžia tam tikrus praktinius savo kasdienio gyvenimo aspektus. Ir tai yra tikra tiesa, kad bet kuris dvasinis mokymas arba įrankis gali būti panaudoti kaip būdas bėgti nuo realybės, kai susiduriate su tam tikromis sąlygomis savo kasdienybėje, su kuriomis nenorite turėti jokių reikalų. Ir dabar jūs turite tobulą pretekstą sakydami: „Na, privalau kalbėti šaukinį, tad negaliu tvarkytis su šia problema.“ O mes, žinoma, jūsų prašome daryti visiškai ne tai. Kiekvienas iš jūsų privalote atrasti savo asmeninę pusiausvyrą. Ir galite matyti, kad kiekvienas esate individas – esate kilę iš tam tikros aplinkos, turite tam tikrą psichologiją. Negaliu jums duoti bendro atsakymo, kaip kiekvienas iš jūsų turėtumėte eiti keliu. Turite su tuo susiderinti patys, individualiai. Tai padaryti, tiesą sakant, yra jūsų atsakomybė.

Turite suvokti, kad viskas, ką davėme, yra duodama tam tikrame kelio etape esantiems žmonėms, tam tikroje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms, ir tai nebūtinai yra duodama kiekvienam. Knyga „Mano gyvenimai“ pagrinde buvo perduota avatarams, nors ir pirminiai Žemės gyventojai gali gauti naudos skaitydami šią knygą, kadangi joje yra daug dalykų, ką jie gali iš jos išmokti. Tačiau tai iš tiesų yra svarbi knyga, kurią išstudijavę turėtumėte pereiti prie kitų knygų: darbinių knygų, kurios yra paremtos šia knyga, kad galėtumėte pradėti dirbti su šiomis atskirosiomis savastimis ir, reikia tikėtis, galėtumėte pradėti suvokti savo pirmykštę savastį. Nes jeigu sugebėsite pradėti su tuo dirbti, netgi išrišdami tą pirmykštę savastį, viskas pasidarys daug lengviau. Galėtume sakyti, kad visi kiti likę dalykai tebus apšvarinimo darbas. Kai pirmykštės savasties užtvanka bus pralaužta, taps daug lengviau išleisti visą likusį vandenį, kuris buvo susikaupęs už užtvankos.

Tačiau, vėlgi, nenoriu sakyti, kad jūs visi turėtumėte tai daryti, turite su tuo susiderinti individualiai. Ir, atvirai kalbant, neprašome jūsų persistengti. Ir būtent dėl to jums davėme šį matą. Jeigu galite tai daryti su meile, darykite tai. Jeigu tai jums pradeda kelti įtampą, tuomet neverskite savęs to daryti. Na ir dabar, kita vertus, taip pat yra būtina pasakyti, kad daugelis žmonių turi sukaupę tam tikrus momentumus, tam tikras energijos sankaupas, pavyzdžiui, emociniame kūne, kurios juos stabdo. Ir jumyse egzistuoja tam tikras priešinimasis iš ego arba tūnotojo ant slenksčio, ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti, iš to išsilaisvinti.

Tad tai, ką čia kalbu, ego taip pat gali panaudoti kaip pasiteisinimą, kodėl neturėtumėte kalbėti pakankamai šaukinių iki persilaužimo. Turite būti jautrūs, ką daugelis jūsų jau ir padarėte. Atrandate mokymus, užsidegate dideliu entuziazmu kalbėti šaukinius ir invokacijas. Ir jūs tiesiog darote tai kurį laiką labai koncentruotu būdu. Ir tai darote dėl to, kad jaučiate, jog egzistuoja kažkoks momentumas, iš kurio turite prasilaužti. Ir tam reikės koncentruotų pastangų. Ir jūsų progresas bus daug greitesnis, jeigu toliau tęsite savo koncentruotas pastangas, kol patirsite persilaužimą, užuot kurį laiką kažką darę, o tuomet viską vėl apleidę, kuomet energija ir vėl pradeda kauptis. Ir dabar turite pradėti beveik nuo pradžių. Tad užuot supęsi šiose sūpynėse, jums būtų lengviau išlaikyti momentumą, darant tai tol, kol patirsite persilaužimą.

Tačiau, vėlgi, po to negalite nuspręsti, kad darysite tai visą savo likusį gyvenimą. Šis pasiuntinys praleido daugelį metų būdamas labai susikoncentravęs į šaukinių kalbėjimą. Tačiau atėjo momentas, kai jis suvokė, kad šaukiniai jam tapo beveik pretekstu nedirbti su savo psichologija, ir jis turėtų daugiau skirti tam dėmesio. Tai nereiškia, kad jis visiškai nustojo kalbėti šaukinius. Tačiau jis atrado kitokį lygmenį ir kitokį požiūrį. Tad turite būti jautrūs ciklams, per kuriuos einate. Ir daugelis jūsų patyrėte, kad kai iš pradžių atrandate kelią, turite dėti labiau koncentruotas pastangas, kad galėtumėte nuo kažko išsilaisvinti. O kai tai padarote, galite šiek tiek labiau atsipalaiduoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels