Leiskite sau pajausti, kuri invokacija jums patraukliausia

Klausimas: Kaip išsirinkti iš visų tų daugybės invokacijų ir rožinių, nepasijaučiant pasimetusiu ir nenueinant į kraštutinumus, išsaugant savo energetinį lauką apsaugotą? Ar mūsų poreikiai keičiasi mums augant kelyje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Na, mano mylimieji, mes puikiai suprantame, kad davėme jums tiek daug mokymų, tiek daug invokacijų ir šaukinių, jog gali būti labai sunku išsirinkti. Mes taip pat gerai suprantame, kad dauguma jūsų užaugote aplinkoje, kurioje jums niekas nepasakojo apie dvasinį kelią ir jūs šio kelio ilgėjotės visą savo gyvenimą. Ir staiga atrandate, kad dvasinis kelias iš tiesų egzistuoja, ir dabar jaučiate: „Ak, jei tik būčiau anksčiau jį atradęs!“

Turite tam tikrą vidinį pojūtį, kad atsiliekate, ir kai kuriais atvejais iš tiesų galite atsilikti nuo to, ką apsibrėžėte savo dangiškajame plane. Tačiau taip pat gali būti, kad tiesiog jaučiate kontrastą tarp to laiko, kai neturėjote kelio, ir dabar, kai turite kelią ir matote potencialą augti, ir norite augti kaip įmanoma greičiau. Daugelis jūsų patyrėte, kad kai pirmą kartą susiderinote su keliu ir suvokėte, kokia yra jo esmė, labai stipriai panūdote kaip įmanoma greičiau progresuoti. Ir todėl beveik obsesiškai-kompulsiškai puolėte studijuoti mokymus ir kalbėti šaukinius bei invokacijas.

Ir realybė yra tokia, kad daugeliui jūsų reikėjo pereiti šį periodą, nes iššūkis, su kuriuo susiduriate būdami tokioje planetoje kaip Žemė, yra, kad masinė sąmonė labai stipriai visus į save traukia. Tad kai atrandate dvasinį kelią, jūs iš esmės turite dvi galimybes. Galite matyti žmones, kurie į dvasinį kelią ir į dvasinius mokymus žiūri kaip į tam tikrą pramogų rūšį – tai žavi, tai yra įdomu – jiems tai yra panašu į tai, ką galėtume pavadinti dvasingumo granolos batonėliu. Šiems žmonėms apsilankymas konferencijoje ar knygos perskaitymas yra panašu į tai, kad kai pasijaučia truputį pavargę, jie paima granolos batonėlį ir jį suvalgo. Ir tuomet gauna energijos injekciją, tačiau jų gyvenimas iš tiesų nepasikeičia, kad suvalgė šį granolos batonėlį.

Tačiau daugelis jūsų, dauguma jūsų, kurie čia esate, jūs priėmėte visiškai kitokį požiūrį. Jūs iš tiesų pradėjote suvokti, kad pats svarbiausias jūsų gyvenimo elementas yra dvasinis augimas. Ir šiame lygmenyje didžiausias jums iš pradžių kylantis iššūkis yra atsiplėšti nuo masinės sąmonės.

Priklausomai nuo to, kur užaugote, priklausomai nuo savo ankstesnių gyvenimų psichologijos, kai kuriems iš jūsų tam reikės ganėtinai nemažų pastangų, kol iš tiesų atsiplėšite ir sukursite aukštyn keliantį momentumą, idant masinė sąmonė ar tamsos jėgos negalėtų jūsų vėl nutraukti žemyn. Kitaip tariant, kai kurie žmonės dar nėra pasiekę to taško, tačiau dauguma jūsų išvengėte šio jo-jo dvasingumo, kaip galėtume jį pavadinti, kai stengiatės pakilti aukščiau, bet tuomet esate nutraukiami atgal, ir tuomet vėl stengiatės tai padaryti. Daugelis jūsų nusprendėte, kad jūs šito nenorite; jūs norite dėti visas pastangas, kad įsitvirtintumėte aukštyn vedančiame kelyje ir neslystumėte žemyn.

Na ir dabar, jeigu dėjote pastangas kilti aukštyn, o tuomet vėl buvote nutempti žemyn, jums nereikia dėl to blogai jaustis; jūs tiesiog pasiryžtate dar kartą atsikelti ir toliau kilti aukštyn. Tad tuo noriu pasakyti, kad daugelis jūsų įrankiais troškote imti naudotis būtent dėl to, kad norėjote iškilti į save palaikantį momentumą kelyje, tad mes paprastai leidžiame žmonėms reaguoti į kelią pagal savo individualią sąmonės būseną.

Gali ateiti toks momentas jūsų kelyje, kai pradedate suvokti, kad jums nebėra būtina kalbėti tiek daug rožinių ir šaukinių. Ir tuomet turėtumėte leisti sau atsipalaiduoti ir šiek tiek atsitraukti atgal. Ir taip pat, žinoma, gali ateiti momentas, kai pradėsite dirbti su savo gimimo trauma ir visomis kitomis atskirosiomis savastimis, kurias sukūrėte po pirmykštės savasties, ir štai tuomet galite pažvelgti į praeitį ir suvokti, kad pradžioje jautėte šį obsesinį-kompulsinį norą kalbėti invokacijas dėl to, kad turėjote tam tikrą atskirąją savastį, kuri jus vertė tai daryti. Ir tuomet galite išrišti šią savastį ir pasiekti tašką, kuriame turėtumėte labiau subalansuotą požiūrį.

Tad tuo noriu pasakyti, kad kai esate naujai atradę kelią, dar nesate pasirengę spręsti šių gilesnių savasčių. Todėl tiesiog turite eiti per procesą, ir net jeigu kalbate invokacijas iš šios obsesinės-kompulsinės savasties, kalbėti šias invokacijas jums vis tiek yra naudinga. Tai vis tiek kelia jūsų sąmonę ir transmutuoja energijas, ir todėl mažina trauką, kuria jus traukia tamsos jėgos ir kolektyvinė sąmonė.

Tad kaip jums pasirinkti? Na, jeigu pasiekėte tašką, kuriame užduodate šį klausimą, esate pasirengę palikti obsesinę-kompulsinę fazę (jeigu joje buvote) ir pereiti į labiau subalansuotą požiūrį. Tiesiog klausykite savo intuicijos; leiskite sau pajausti, kuri invokacija jus traukia. Peržiūrėkite įvairias invokacijas. Galite paskaityti invokacijos pradžią ir nuspręsti, kad visas jas sukalbėsite po vieną kartą – po vieną invokaciją į dieną, ir visas jas pereisite, ar bent jau sukalbėkite jų visų pradžią. Ir tuomet galite atrasti tarp jų tą, kuri jums yra patraukliausia, ir galite ją kalbėti dažniau.

Vėlgi, kai kurie iš jūsų pajautėte labiau koncentruotų pastangų poreikį, tačiau jumyse taip pat gali kilti reakcija, kai jaučiate tą prievolę daryti daugiau, tačiau jūsų praktinė situacija neleidžia jums to daryti. Ir štai tuomet daugelis žmonių įžengia į fazę, kurioje yra tarsi traukiami dviem kryptimis, ir šios būsenos, žinoma, norėčiau, kad visi išvengtumėte. Tiesiog pripažinkite, kad turite tam tikrą išorinę situaciją – pavyzdžiui, turite vaikų, kuriais turite rūpintis – ir todėl darote tai, ką galite. Esate ramybėje darydami tai, ką galite, nes kad ir ką galėsite padaryti, tai bus geriau nei nedaryti nieko.

Yra žmonių, kurie mano, jog kadangi negali padaryti visko, ko nori, jie tiesiog sustoja ir nedaro nieko, o tai taip pat nėra subalansuota reakcija. Iš esmės sakyčiau, kad turėtumėte daryti tai, ką jaučiate jums esant teisinga. Jeigu jaučiate labai stiprų troškimą kalbėti daug šaukinių ir rožinių, tuomet darykite tai, tačiau pasistenkite nepamiršti, kad tikriausiai negalėsite šio tempo palaikyti amžinai ir gali ateiti momentas, kai jums reikės atrasti labiau subalansuotą požiūrį.

Kita vertus, jeigu turite išorinę situaciją, kuri jums neleidžia skirti pernelyg daug laiko invokacijų ir šaukinių kalbėjimui, būkite ramybėje su tuo, priimkite tai. Darykite geriausia, ką galite, ir vis tiek atrasite, kad laikui bėgant vyks augimas. Žinoma, galite naudotis mūsų perduotomis knygomis, kuriose yra kalbama apie psichologiją, ir galite ištirti, ar turite tam tikrą savo psichologijos aspektą, su kuriuo jums reikėtų padirbėti. Tuomet galite peržvelgti invokacijas ir atrasti tokią, kuri liečia šį aspektą, ar bent jau atrasti vieną o gal ir daugiau invokacijų, kuriose yra liečiamos jūsų problemos.

Na ir dabar, dar vienas klausimas, apie kurį galime pakalbėti šiame kontekste, yra rožinių ir invokacijų kalbėjimas pasaulio labui. Kai kurie iš jūsų buvote ankstesnėje dispensacijoje, kurioje žmonės kalbėjo daug, daug šaukinių, skirtų pasaulyje egzistuojančioms sąlygoms, tačiau čia jums taip pat reikia būti šiek tiek jautresniems savo individualiai situacijai. Ankstesniais laikais kolektyvinė sąmonė buvo sunkesnė. Egzistavo didesnė būtinybė, kad kuo daugiau žmonių kalbėtų šiuos šaukinius kolektyvinei sąmonei palengvinti. To pasekoje kai kurie žmonės taip susitelkė į pasaulio gelbėjimą, kad pamiršo išgelbėti save. Kitaip tariant, šių šaukinių kalbėjimas dėl pasaulio pakeitimo tapo pretekstu netirti savo psichologijos, o jūs, kurie esate atviri šiems mokymams, esate tame lygmenyje, kuriame pripažįstate, kad visų svarbiausias dalykas yra dirbti su savo psichologija.

Tai nereiškia, jog nėra svarbu kalbėti invokacijas dėl pasaulio, tačiau ne tiek, kad tai taptų pretekstu nedirbti su savo pačių psichologija. Ir jūs turite potencialą tai suvokti. Žmonės negalėjo to suvokti prieš dvidešimt ar trisdešimt metų, tad niekas čia nieko nekaltina; tiesiog pripažįstame, kad pasaulis eina per skirtingas fazes ir žmonės taip pat eina per skirtingas fazes. Šaukiniai, kurie buvo perduoti keliose ankstesnėse dispensacijose, padarė milžinišką poveikį pasauliui, ir nėra jokių abejonių, kad šie žmonės pasauliui suteikė vertingą tarnystę.

Tiesiog sakau, kad šiandieniniame amžiuje, ir ypač jūsų sąmonės lygmenyje, jums yra svarbiau dirbti su savo psichologija. Jeigu turite susidėlioti prioritetus, tuomet daugiau laiko skirkite tam, o tuomet, jeigu jaučiate norą kalbėti invokacijas už pasaulį, darykite tai tuomet, kai turite laiko. Vėlgi, neįpulkite į obsesinę-kompulsinę būseną dėl šaukinių kalbėjimo už pasaulį. Sakyčiau, kad jeigu jaučiate tą prievolę, tuomet labiausiai tikėtina, kad tai tapo tam tikru pretekstu nenorui pažvelgti į savo pačių psichologiją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels