Marijos 500 vigilė – įžanga ir užsklanda

Klausimas: Kai kalbame invokacijas per Motinos Marijos 500 vigilę, ar kiekvieną kartą turėtume sukalbėti įžanginę maldą ir užsklandą, o gal pakanka tai padaryti vigilės pradžioje ir pabaigoje?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Įprastas būdas kalbėti invokacijas yra sukalbėti kiekvienos invokacijos įžanginę maldą ir užsklandą. Šiek tiek kitaip galima daryti su šaukiniais, kuomet jūs, pavyzdžiui, kalbate keletą skirtingų violetinės liepsnos šaukinių, ir tuomet galite sukalbėti įžanginę maldą, po to sukalbėti visus skirtingus šaukinius, ir galiausiai visa tai užbaigti galite pabaigoje sukalbėdami bendrą užsklandą.

Tačiau iš tiesų teisingiausia ir geriausia, kalbant invokaciją, būtų sukalbėti jai skirtą įžangą ir užsklandą. Tai netrunka daug laiko, tačiau įžanginėje maldoje jūs taip pat nukreipiate tą konkrečią invokaciją, paskiriate ją specifinių sąlygų išrišimui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels