Dangus

Prašymų išsakymas dienos metu

Klausimas: Jeigu neturiu užtektinai laiko kiekvieną dieną sukalbėti invokacijas ir noriu, dienos metu, išsakyti trumpus prašymus dėl asmeninių ir pasaulio problemų, kaip turėčiau tai daryti? Kokius žodžius galėčiau naudoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Mes perduodame invokacijas ir šaukinius kaip gaires, kaip pagalbą, ir jie koncentruojasi į įvairias temas. Jūs galite bet kuriuo metu, jeigu turite tik kelias sekundes ar kelias minutes, susikurti savo prašymus. Jūs tiesiog iškviečiate mokytoją, kaip dažnai sakome: „AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu.“ Šitaip jūs pasakote, kad esate pasiryžę suderinti savo prašymus su Kristaus vizija. Arba galite sakyti: „Kristaus vardu“ arba „Pagal Kristaus viziją, prašau…“ ir tuomet tiesiog patys sukuriate žodžius, priklausomai nuo klausimo, nuo to, ko prašote.

Jeigu išgirstate kažkokią konkrečią situaciją per žinias, galite išsakyti prašymus, kad į tą situaciją būtų atneštas Kristaus teismas, Kristaus vizija, aukštesnė vizija, ir kad būtų surakinti visi demonai, puolusios būtybės ir bekūniai, veikiantys tą situaciją. Galite prašyti, kad šviesa būtų nukreipta į tą situaciją, kad ji transmutuotų blokus, neleidžiančius žmonėms pamatyti aukštesnio sprendimo arba transmutuotų energijas, kurios slegia žmones toje situacijoje.

Egzistuoja beveik neribotas potencialas tai daryti. Žinoma, turite suprasti, kad visada egzistuoja tendencija, kad kai pradedate kažką daryti, galite imti tai daryti beveik obsesiškai-kompulsiškai, darydami tai vis įmantriau ir sudėtingiau. Mes visi turime tendenciją tai daryti, kai esame įsikūnijime, viską komplikuoti ir viską daryti vis įmantriau, nes norime viską padaryti kuo geriau. Tačiau būkite realistiški. Pažiūrėkite, kiek turite laiko, ir tuomet išsakykite trumpus, glaustus prašymus, ir jie padarys poveikį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels