Prašymų išsakymas, laisva valia ir keturi materialios visatos lygmenys

Klausimas: Daugiau kaip 25 metus stropiai mėginau – daug valandų per dieną, kalbėdamas maldas ir šaukinius – paveikti tai, kas vyksta materialiame pasaulyje, be jokio regimo poveikio. Nepaisant to, kad troškau ir ilgėjausi aukštesnės realybės, egzistuojančios už šios fizinės visatos, nemirtingo transcendentinės vienovės gyvenimo su mane mylinčiomis šviesos būtybėmis, padariau išvadą, kad jeigu maldos nedaro jokio regimo poveikio, tuomet taip pat nėra jokios transcendentinės realybės, ir turiu atrasti prasmę baigtiniame egzistavime be jokio dangiško palaikymo. Tad nuoširdžiai klausiu, jeigu jūs, dangiškos būtybės, egzistuojate, kokį mąstymą, kokius pokyčius ir veiksmus galėtumėte man rekomenduoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Tai iš tiesų nėra teisingas įvertinimas, kad tavo pastangos nepadarė jokio poveikio. Tai tiesa, kad nebuvo matomo poveikio, tačiau kaip jūs į tai žiūrite? Jūs į tai žiūrite per savo sąmonės filtrą. Tad, žinoma, kai esate įsikūnijime, nematote visko, kas vyksta. Tačiau yra du dalykai, kuriuos jums reikia įsisąmoninti – ir reikia žinoti išsakant savo prašymus – ir pirmasis iš jų, žinoma, yra laisva valia.

Gerai žinote, kad ankstesnėse dispensacijose neperdavėme tokių gilių mokymų apie laisvą valią ir psichologiją, kokius perduodame šiandien. Tad yra suprantama, jog yra mokinių iš tų ankstesnių dispensacijų, kurie jaučia, jog jiems buvo pasakyta kalbėti visus tuos šaukinius tiek daug valandų, tikintis, kad tai padarys poveikį, ir jie norėjo padaryti poveikį pasauliui, o tuomet, nematydami rezultatų, jie nusiminė ir patyrė nusivylimą. Mes puikiai tai suprantame. Tai, ką mes jums šiandien perduodame, yra gilesnis supratimas apie laisvą valią, kuomet suvokiate, kad yra tam tikri dalykai, dėl kurių galite išsakyti prašymus, tačiau prašymas negali padaryti automatiško arba mechaniško poveikio, kadangi šie dalykai yra priklausomi nuo daugelio, daugelio žmonių laisvos valios pasirinkimų, kurie turi pakeisti savo sąmonę. Mes jums perdavėme mokymus, kad viskas iš tiesų yra procesas, kad Žemė iš tiesų yra žmonių sąmonės kėlimo procesas.

Tačiau kitas dalykas, kurį jums reikia įsisąmoninti, ir apie kurį mes netgi mokėme ankstesnėse dispensacijose, yra keturi materialios visatos lygmenys: eterinis arba identiteto lygmuo, mentalinis, emocinis ir fizinis lygmuo. Tad kai už kažką kalbate šaukinius, siunčiate energijos impulsą, kuris iš tiesų ateina pas mus į pakylėtąją karaliją. Na ir dabar, mes nebūtinai padauginame jūsų šaukinius pagal jūsų sąmonės būseną. Mes, žinoma, tai darome pagal aukštesnį suvokimą, kurį turime pakylėtoje karalijoje.

Tad kai kažką perduodame, perduodame tai iš pakylėtojo lygmens, ir tai pirmiausia patenka į eterinę arba identiteto karaliją, po to pereina į mentalinę, o tuomet į emocinę. Tad gali prireikti laiko energijos impulsui apeiti visą ratą. Todėl turite turėti šiek tiek kantrybės. Turite leisti reikštis laisvai valiai. Turite suvokti, kad į tam tikrus šaukinius arba prašymus nebus atsakyta tiksliai taip, kaip jūs tai matote. Tad jūs galite turėti savo prote įsitikinimą – ir, tiesą sakant, netgi galite to prašyti savo invokacijose arba šaukiniuose – kad turėtų įvykti specifiniai fiziniai pokyčiai, tačiau jie gali neįvykti tiksliai taip, kaip jūs to norite, kadangi, kaip sakiau, egzistuoja „sudėtingas laisvos valios aspektas“.

Tačiau kadangi buvai ankstesnės dispensacijos narys, kurioje mokiniai daugelį metų atliko tarnavimą Sen Žermenui, kiekvieną šeštadienį keturias valandas kalbėdami šaukinius, į kuriuos įėjo ir taip vadinami komunizmo šaukiniai, norėčiau paklausti, kodėl Sovietų Sąjungos žlugimo nelaikai regimu rezultatu? Argi ne dėl to jūs iš esmės kalbėjote šaukinius? Tad kaip tai nėra regimas jūsų pastangų rezultatas?

Matote, mano mylimieji, jums kylanti reakcija yra jūsų sąmonės būsenos pasekmė, ir sakau tai ne tam, kad kaip nors jus kaltinčiau, nes ši reakcija, tam tikru atžvilgiu, yra suprantama. Daugeliui, daugeliui žmonių – ne tik pakylėtųjų mokytojų mokiniams, bet taip pat ir krikščioniams, kurie dėl kažko meldėsi, kilo tokia pati reakcija. Kodėl į maldas nėra atsakoma tiksliai taip, kaip mes to meldėme? Tačiau turite čia suvokti, kad jūsų reakcija jums rodo kažką, kas yra jūsų psichologijoje, ir ši jūsų psichologija veikia viską, ką darote gyvenime. Tad klausimas iš tiesų yra toks: ar norite likti toje psichologijoje, kurioje, regimai, pagal tai, kaip pats išsireiškei, nesate visiškoje ramybėje su savo gyvenimu, o gal norite nuo to išsilaisvinti?

Nes jeigu norite nuo to išsilaisvinti, turite ryžtis nustoti projektuoti, kad kažkas kažkur tenai yra blogai, ir turite pradėti žiūrėti į save, ne tam, kad atrastumėte, kas blogai, ne tam, kad pamatytumėte, kas yra ne taip, o tiesiog tam, kad pamatytumėte, kas jus riboja. Ir dabar mes šioje dispensacijoje perdavėme labai, labai išsamius, labai, labai gilius mokymus apie tai, kaip spręsti savo psichologiją. Ir galiu jums tik pasiūlyti naudotis tuo, kas yra prieinama, o jeigu tai su jumis nerezonuoja, tuomet eikite į pasaulį ir susiraskite kokią nors terapiją, kuri su jumis rezonuoja ir gali jums padėti.

Vieniši jūs esate tik tuomet, jeigu galvojate, kad esate vieniši, ir tai, vėlgi yra tam tikro mechanizmo jūsų psichologijoje produktas, kuris iš tiesų skatina jus bijoti būti arti pakylėtųjų mokytojų. Kad ir kokia tai būtų priežastis, ir žmonės tam turi daugybę įvairiausių priežasčių, tačiau yra žmonių, kurie įžengia į šią reakciją, kurioje jie stengiasi, tačiau iš tiesų nesuvokia, jog pastangas deda iš tokios sąmonės būsenos, kurioje jie iš tiesų nėra dermėje su mumis. Ir jie nemato, kad būdami pakylėtųjų mokytojų mokyme daro tai, kas jiems buvo pasakyta daryti, tačiau nesąmoningai stumia mus nuo savęs.

Jie nori tarp savęs ir mūsų išlaikyti atstumą; jie nenori, kad pernelyg priartėtume. Ir yra žmonių, kurie po kurio laiko pajautė, kad mes pernelyg priartėjome, o kadangi jie nenori atsiduoti į tą artumą ir nenori patirti to artumo, jie tuomet turi atsitraukti ir siekia tai pateisinti, savo išoriniame prote imdami ieškoti kliaučių mokyme, organizacijoje, pasiuntinyje, ir pasinaudoja tuo kaip pretekstu palikti kelią, susikoncentruodami į pasaulietinį gyvenimą, idant jiems nereikėtų patirti artumo su mumis. Nekaltinu žmonių, kuriems kyla ši reakcija, tiesiog tiesiai pasakau, kad tai vyksta.

Tad klausimas yra toks: jeigu nenorite artumo su mumis, mes, žinoma, gerbiame jūsų laisvą valią. Tačiau jeigu to norite, tuomet esame pasiruošę jį duoti ir esame pasiruošę dirbti su jumis, kad tiesiog įveiktumėte šį mechanizmą savo psichologijoje ir galėtumėte būti laisvi. Tačiau būsite laisvesni aukštesniame lygmenyje nei buvote, kai kalbėjote visus tuos šaukinius ir į kelią žiūrėjote tam tikru būdu, žiūrėjote į pasaulį tam tikru būdu. Padėsime jums nuo to išsilaisvinti ir pasiekti laisvę bei proto ramybę, kurių iš tiesų trokštate, kaip tai išreiškei ir tarp savo šio klausimo eilučių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels