Dangus

Prašymų išsakymo poveikis ir laisva valia

Klausimas: Ar išsakydami prašymus dėl kitų šalių mes pažeidžiame kitų žmonių laisvą valią? Kiekvienas pakylėtasis mokytojas turi gebėjimą pašalinti visą tamsą iš Žemės ir visiems jiems tereikia mūsų prašymų. Tačiau prašymus mes išsakome daugeliui jų, ne tik vienam ar dviem mokytojams. Jaučiu, kad mūsų prašymai dėl kitų šalių yra nukreipti ne tiek pašalinti tamsą tose šalyse, kiek pašalinti kažką netikro mumyse, kadangi šviesa nepašalina tamsos, ji ją apnuogina, padaro ją akivaizdžia, kad visi galėtų ją matyti. Tačiau mūsų prašymai yra skirti būtent tamsos pašalinimui. Ir mes juos kalbėjome daug kartų ilgą laiką. Ar tai reiškia, kad demonai, dėl kurių pašalinimo išsakome prašymus, nėra pašalinami net ir po daugybės mūsų prašymų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Kai išsakote prašymus, bet kokius savo prašymus, nepažeidžiate kitų žmonių laisvos valios, nebent šie prašymai būtų labai stipriai emociškai įkrauti. Pavyzdžiui, jeigu esate supykę, arba jeigu įkraunate savo prašymus labai stipriu troškimu, kad įvyktų tam tikri dalykai, tuomet galite nukreipti energiją į kitus žmones, kuri gali pažeisti jų laisvą valią, o jums patiems gali sukurti karmą. Būtent dėl to mes visada turime įžangą, kurioje yra sakoma, kad tai turėtų būti atlikta pagal Kristaus viziją, tačiau jūs vis tiek galite pažeisti kitų laisvą valią, jeigu labai stipria energija įkraunate savo prašymus, ir būtent dėl to mes, žinoma, raginame žmones būti neutraliais išsakant prašymus.

Kai išsakote tam tikrą prašymą, mes jį priimame ir pažvelgiame į situaciją (pavyzdžiui, tam tikroje šalyje), ir paimame tą energijos kiekį, kurį išlaisvino prašymas, ir panaudojame ją ten, kur, mūsų vertinimu, ji padarytų daugiausiai gero. Kai kuriais atvejais tai gali reikšti, kad nepašaliname specifinių tamsos jėgų, kurių pašalinimo prašote, kadangi egzistuoja kitos jėgos, kurias yra svarbiau pašalinti pirmiau, ar kurias pašalinti gali būti lengviau tam tikroje situacijoje.

Tad mes visada atliekame įvertinimą, ir tai yra labai sudėtinga, tad nusprendžiau išsamiau to neaiškinti, kadangi žodžiai nėra labai tinkami tai paaiškinti. Tiesiog galite žinoti, kad jūsų prašymai visada daro poveikį. Na ir dabar, kai kuriais atvejais poveikis yra toks, kad tam tikri žmonės yra išlaisvinami nuo tam tikrų tamsos jėgų, tačiau jie gali pasirinkti nepasinaudoti šia galimybe ir atkurti jėgas, kurios buvo surakintos ir paimtos. Tad būtent dėl to kartais gali atrodyti, kad jūsų prašymai nedaro poveikio.

Taip pat turite suprasti, kad mes balansuojame ant subtilios ribos. Viena vertus, yra labai svarbu, kad kai kurie žmonės išsakytų šiuos prašymus, tačiau mes labai dažnai matome, kad žmonės, kurie kalbėjo maldas, šaukinius ir invokacijas, negavę rezultato, kurio tikėjosi, patiria nusivylimą. Tad, viena vertus, turime jums suteikti optimizmą, kad jūsų šaukiniai padarys skirtumą, kita vertus, jeigu galėtumėte matyti tai, ką mes matome iš pakylėtojo lygmens, jeigu galėtumėte pamatyti tą milžinišką iškreiptos energijos kiekį, tuos daugybę demonų ir padarų, kurie minta šia energija, suvoktumėte, kad reikalingas labai didelis prašymų kiekis, idant ši planeta galėtų būti išvalyta nuo visos šios tamsos.

Tad matote, kaip, viena vertus, norime jums suteikti įspūdį, kad jūsų prašymai daro skirtumą, idant išsakytumėte šiuos prašymus. Kita vertus, suvokiame, kad yra žmonių, kurie šaukinius ir invokacijas kalbėjo labai ilgą laiką, ir galite patirti nusivylimą, nematydami rezultatų, kurių tikitės. Štai tuomet jums reikia palypėti aukščiau ir suvokti, kad iš tiesų egzistuoja labai didelis tamsios energijos kiekis, kuri turi būti išvalyta, ir turint ribotą šiuos prašymus išsakančių žmonių skaičių, reikės laiko visai šiai energijai išvalyti. Jeigu invokacijas kalbėtų milijonai žmonių, poveikį pamatytumėte žymiai greičiau, tačiau, kaip jau anksčiau sakėme, turite suvokti, kad prašymai iš tiesų daro poveikį.

Matėte Korėjoje, kaip reliatyviai nedidelis žmonių skaičius, kurie kalbėjo šaukinius ir invokacijas, iššaukė situaciją, kurioje prezidentei buvo surengta apkalta. Tai nebuvo vienintelis veiksnys, bet taip pat ir žmonių pasiryžimas pakilti aukščiau, populiacijos pasiryžimas pakilti aukščiau ir pareikalauti pokyčių. Kaip jau anksčiau taip pat sakėme, ankstesnėse dispensacijose mokiniai valandų valandas atlikdavo šaukinių kalbėjimo tarnystės sesijas ir darė tai labai ilgą laiką, ir kai kurie manė, jog tai nepadarė jokio poveikio, tačiau poveikis iš tiesų buvo, nes pamatėte Sovietų Sąjungos žlugimą ir neišvydote Trečiojo Pasaulinio Karo. Tad turite balansuoti ant subtilios ribos.

Kita vertus, taip pat yra svarbu, kad netaptumėte sustabarėję invokacijų kalbėjime. Tai yra tiesa, kaip yra išsakyta klausime, kad dalis tikslo, dėl kurio išsakote prašymus, yra atnešti tam tikrus pokyčius savo pačių keturiuose žemesniuosiuose kūnuose ir psichologijoje. Tad gali ateiti momentas, kai šaukinius kalbėjote tam tikrą laiko kiekį dėl pasaulinių sąlygų ar kitų šalių, ir dabar atėjo metas jums asmeniškai liautis tai daryti ir pereiti į kitą tarnystės lygmenį. Yra daug žmonių, kuriems reikia pereiti fazę, kurioje jie intensyviau pradėtų koncentruotis į savo psichologijos išrišimą, tame tarpe ir į savo atskirųjų savasčių išrišimą.

Ir tuomet sustabarėjęs sprendimas toliau išsakyti prašymus ar valandų valandas kalbėti šaukinius iš tiesų gali sulėtinti jūsų progresą, kadangi nededate pakankamai pastangų išrišti savo psichologiją, manydami, kad yra svarbiau dirbti dėl pasaulio sąlygų, tačiau tai yra labai individualu. Kaip sakiau, turite turėti tam tikrą intuiciją ir pasiryžimą užduoti klausimą: „Ar sukalbėjau pakankamai invokacijų, kad bent jau kuriam laikui galėčiau savo dėmesį perkelti kitur ir susikoncentruoti į kitus dalykus? Galbūt turėčiau dirbti su savo psichologija, galbūt turėčiau naudotis kitomis dvasinėmis technikomis?“

Turite būti tam atviri tam tikrame taške, ir turite vengti naudotis tuo išoriniu protu, kuris nori sakyti: „Jei tik ir toliau po tris valandas kiekvieną dieną kalbėsiu violetinės liepsnos šaukinius visą šį likusį savo gyvenimą, garantuotai užsitarnausiu savo pakylėjimą.“ Išoriniam protui kyla didelė pagunda susigalvoti panašius tikslus. Mes matėme žmones, kurie pasidarė sustabarėję, kurie toliau tai darė galbūt ištisus dešimtmečius, tačiau jie padarė labai mažą dvasinį progresą, kadangi nesprendė savo psichologijos. Kaip jau anksčiau sakėme, pakylėjimas nėra automatiškas procesas, tam yra būtina išspręsti savo psichologiją, idant būtumėte laisvi pasirinkti visam laikui palikti Žemę.

Labai gerai žinau, mano mylimieji, kad kartais gali atrodyti, jog kalbate savo invokacijas ir šaukinius dėl sąlygų pasaulyje, ir tiesiog siunčiate energiją į juodąją skylę ir nėra jokio rezultato, nieko nevyksta. Turite suprasti, kad nors raginame jus išsakyti prašymus dėl specifinių fizinių sąlygų, tos fizinės sąlygos yra sukeltos dalykų, kurie egzistuoja trijose aukštesnėse karalijose: emociniame, mentaliniame ir identiteto lygmenyje. Fizinė sąlyga gali atrodyti reliatyviai paprasta fiziniame lygmenyje, tačiau jos priežastys trijuose aukštesniuose lygmenyse visada yra daug sudėtingesnės, o kartais net labai sudėtingesnės.

Egzistuoja tokia koncepcija budizme, kurią jums gali būti naudinga pastudijuoti, ir galbūt ateityje daugiau apie tai pakalbėsime, ir tai yra taip vadinama susietoji kilmė. Kitaip tariant, idėja, plačiai paplitęs supratimas, kad pasaulyje egzistuoja vienas nuo kito nepriklausomi reiškiniai, yra iliuzija. Pasaulyje nėra nieko, kas egzistuotų nepriklausomai, kadangi viskas yra susiję, viskas yra tarpusavyje susieta. Tad net jeigu paimtume specifinę fizinę sąlygą, kurią pakeisti gali atrodyti ganėtinai paprasta, tos sąlygos pakeitimas gali pareikalauti pakeisti labai sudėtingus ryšius trijose aukštesnėse karalijose.

Jūs visi matėte šiuos vaizdus, kaip smegenys turi šiuos labai sudėtingus neuronų tinklus, kurie eina per visas smegenis, tačiau jeigu galėtumėte pamatyti, kas iš tiesų vyksta trijose aukštesnėse karalijose, pamatytumėte, kad tenai egzistuojantys ryšiai yra nepalyginamai sudėtingesni už žmogaus smegenis. Būtent dėl to kartais gali atrodyti, kad jūsų šaukiniai nepadaro iš karto matomo, regimo poveikio. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad jie visada padaro poveikį trijose aukštesnėse karalijose. Pokyčiai visada būna, tačiau kadangi egzistuoja šis labai sudėtingas ryšių tinklas, ne visada yra įmanoma materializuoti fizinius pokyčius per labai trumpą laiką.

Tačiau galite būti tikri, kad jūsų invokacijos ir šaukiniai IŠ TIESŲ daro poveikį. Net jeigu nematote jų fizinio poveikio. Ne visada egzistuoja lengvai atsekamas, linijiškas ryšys tarp jūsų šaukinių ir fizinio poveikio, kadangi visa tai turi cikliškai persisukti per labai sudėtingą tinklą trijose aukštesnėse karalijose. Duodu jums šią viziją, kad padėčiau pajausti, jog jūsų prašymai daro poveikį, idant galėtumėte išvengti nusivylimo. Taip pat mėginu nepristatyti jums pernelyg sudėtingo vaizdo, kad tai tuomet jums sukeltų nusivylimą. Tačiau iš tiesų, viskas, ką jūs darote, daro pozityvų poveikį, net jeigu rezultatai nėra iš karto matomi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels