Dangus

Problemos su vizualizavimu

Klausimas: Kokį patarimą galėtų mokytojai duoti žmogui, kuriam yra labai sunku vizualizuoti? Kaip galėčiau įveikti blokus ir pagerinti savo gebėjimą įsivaizduoti, kuris yra būtinas, norint atlikti „Susiderinimo su Kristumi viduje“ pratimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Kai kurie žmonės yra labiau vizualūs, o kai kurie labiau susiderina su žodžiais, jie labiau naudoja klausą. Tad jeigu priklausote pastarajai žmonių kategorijai, būkite atsargūs ir neverskite savęs galvoti, kad turėtumėte sugebėti, taip sakant, matyti savo vidine akimi. Kai kurie mokiniai labai užsikabino už idėjos, kad turėtų sugebėti matyti beveik kaip filmą savo galvoje, tačiau vizualizavimas iš tiesų reiškia ne tai.

Jeigu esate labai vizualus žmogus, jums gali pavykti matyti vaizdus, tarsi jie būtų jūsų galvoje. Labiau su klausa susiderinęs žmogus iš tiesų neprivalo matyti, jis tiesiog gali tai pajausti. Pavyzdžiui, ne pamatydami savo Kristaus AŠ jūs su juo susiderinate; susiderinate su juo pajausdami jį gilesniame lygmenyje, labiau intuiciniame lygmenyje. Vizualizacija turėtų jums padėti su tuo susiderinti, tad jeigu jums tai tampa kliūtimi ir trukdo jums susiderinti, tuomet to nedarykite arba darykite kažką kitą, kad taip stipriai nesikoncentruotumėte į mėginimus paversti tai vizualiu vaizdiniu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels