Šaukinių derinimas su kūno judesiais

Klausimas: Esu tradicinių kovos menų ir čigongo ekspertas. Kalbėdamas šaukinius darau tai savaip, naudodamas kūno judesius. Ir ypač patyriau, kad kai kurie šaukiniai, kai jie yra derinami su tam tikrais kūno judesiais, turi tam tikrą čakrą aktyvuojantį poveikį, tačiau retkarčiais abejoju, ar čia tik man taip yra, ir ar tai yra teisinga ar ne. Mano klausimas būtų toks: Kai kviečiame dvasinę šviesą šaukiniais, kaip ji sąveikauja su mūsų fizine kūno sistema? Ir ar pridera šaukinius kalbėti atliekant tam tikrus kūno judesius?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, iš tiesų, įvairiose dvasinėse srityse egzistuoja sena tradicija naudoti kūną. Turite jogą, turite čigongą, turite kovos menus, kurie naudoja fizinį kūną. Ir, žinoma, egzistuoja tam tikras efektas, tai daro tam tikrą poveikį, tai turi tam tikrą pagrįstumą. Jūs galite derinti šaukinius su įvairias kūno judesiais, jeigu turite patirties toje srityje. Tame iš esmės nėra nieko blogo, tačiau galėjote pastebėti, kad mes to tiesiogiai nemokome. Ir mes, tai sakydami, neraginame kitų žmonių pradėti tai daryti, jeigu jie neturi ankstesnės patirties su tam tikrais kūno judesiais.

Tai yra tikra tiesa, kad egzistuoja tam tikri kūno judesiai, kurie gali aktyvuoti čakras, net ir pats judantis kūnas gali tai padaryti, ir galite tai derinti su šaukiniais. Tačiau turite būti labai atsargūs dėl vieno dalyko kai kuriose šiose tradicijose, kad nemėgintumėte siekti kažko išgauti jėga. Egzistuoja įvairios tradicijos, tarp jų ir kovos menai, kuriose žmonės turi išsikėlę aiškų tikslą pasiekti kažkokius fizinius sugebėjimus. Ir jie yra pasiryžę mėginti panaudoti subtilesnes energijas, kad sustiprintų savo gebėjimą padaryti kažką fiziško. Ir dažnai jiems nelabai rūpi, kokios bus subtilesnės pasekmės, dvasinės viso to pasekmės.

Yra žmonių šioje srityje, ypač kovos menuose, kurie save įvedė į šią jėga grįstą proto būseną, kurioje jie mano, kad tai yra ne tik teisėta jėga siekti šių energijų, bet netgi yra būtina, galbūt netgi naudinga tai daryti. Arba, kad tai įrodo, jog jie turi galią ir pasiekimus. Ir mes neskatiname savo mokinių šito siekti. Nes jėga visada iššauks priešingą jėgą, ji visada sugeneruos priešingą jėgą. Ir galiausiai jums gali tekti išnaudoti visą savo energiją, mėginant įveikti tam tikrą pasipriešinimą. Bet tuomet, jums įveikus tą pasipriešinimo lygį, susidursite su nauju pasipriešinimo lygiu, ir tai tiesiog praris visą jūsų energiją. Tad turite būti labai atsargūs. Ir būtent dėl to mes paprastai rekomenduojame, kad žmonės kalbėtų šaukinius sėdėdami patogioje pozicijoje, užmerktomis akimis, jūsų kūnui esant ramybės būsenoje, ar bent jau reliatyviai patogioje pozicijoje.

Tačiau jeigu turite dvasinės patirties įvairiose srityse, tuomet yra visiškai teisėta eksperimentuoti su tuo, jei tik nepamirštate, kad neturėtumėte mėginti kažko pasiekti per jėgą, jei tik nepamirštate, kad nesiekiate fizinio tikslo – siekiate sąmonės transformacijos. Kai kurie iš jūsų turite patirties įvairiose srityse, ir tai yra jūsų dangiškojo plano dalis paimti pakylėtųjų mokytojų mokymus ir įrankius ir pritaikyti juos savo sričiai. Ir tuomet jūs galite mokyti kitus, ir tai tuomet galės atnešti tų sričių atnaujinimą. Vėlgi, jums nereikia atversti žmonių į pakylėtųjų mokytojų mokymą. Galite paimti idėjas, liečiančias jūsų konkrečią sritį, ir įtraukti jas į savo sritį ir mokyti šių idėjų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels