Dangus

Slegianti energija po sukalbėtų invokacijų

Klausimas: Kartais energijos našta atrodo ypatingai sunki, kai sukalbu rožinį ar invokaciją už žmones ar bendruomenę. Man regis, kad ji atspindi specifinę situaciją ar mūsų visuomenės būklę. Jeigu nusprendžiame tarnauti atviromis durimis pakylėtiesiems mokytojams, ar gali būti, kad mokytojai atlieka tam tikrą energetinį darbą per mus dėl kitų žmonių ir visuomenės?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Korėjoje 2017 metais.

Mano mylimieji, egzistuoja tam tikra dinamika, kurią turite suvokti darydami bet kokį dvasinį darbą. Turite suprasti, kad priežastis, dėl kurios esate atviri dvasinei gyvenimo pusei ir dvasiniam mokymui bei dvasinėms technikoms, yra ta, kad esate jautresni už vidutinį žmogų. Todėl visada turėtumėte individualiai įvertinti, ar neiškviečiate šviesos tokiu būdu, kad tai tampa per daug jūsų jautrumui. Žinoma, tai yra tikra tiesa, kad, kai kalbate invokaciją arba šaukinį, mes naudojamės jūsų čakromis šviesai į specifinę situaciją paleisti. Tad taip, mes visada atliekame energetinį darbą, kai kalbate invokaciją, kuris yra ne dėl jūsų asmeninio augimo, bet dėl situacijos jūsų visuomenėje. Tačiau mes visada pritaikome energijos perdavimą prie to, ką jaučiame ir įvertiname, kad galėsite pakelti.

Tačiau gali nutikti taip, kad, kai perduodame šviesą, jūsų jautrumas gali jus paskatinti susikurti beveik tokį kaip atbulinį srautą, šviesai tekant per jūsų čakras iš mūsų į kolektyvinę sąmonę. Tad dėl savo jautrumo kartais galite susikurti atbulinį srautą, per kurį priimate tam tikras energijas, dėl kurių kalbate šaukinį, ir jos gali ateiti iš masinės sąmonės ir tuomet patekti į jūsų čakras. Na, ir dabar, jeigu tai jaučiate, turite daryti įvairius dalykus, nes tai nėra situacija, kurioje norėtume, kad būtumėte. Tad, jeigu jaučiate labai didelę jus prislėgusią energijos naštą, turėtumėte liautis kalbėti tą konkrečią invokaciją. Arba nekalbėti jokių invokacijų už bendruomenę, kol nebūsite įdėję daugiau darbo, kurdamiesi savo asmeninę apsaugą ir nebūsite asmeniškai išvalę savo čakrų ir savo keturių žemesniųjų kūnų. Nes, vėlgi, iš masinės sąmonės į jus gali patekti tiktai tai, ką jūs patys turite – tam tikrą energijos kiekį savo asmeniniame energetiniame lauke.

Todėl esate susisaistę su masine sąmone, ir būtent tai sukuria šį srautą. Tad, jeigu tai jaučiate, turite pripažinti, kad yra kažkas, su kuo turite dirbti, valydami savo energetinį lauką, ir tik po to galėsite vėl kalbėti šias invokacijas už bendruomenę. Jūs, žinoma, taip pat galite mėginti iškviesti daugiau dvasinės apsaugos ar galbūt netgi iškviesti asmeninę apsaugą iš Arkangelo Mykolo ir Astrėjos prieš kalbėdami invokaciją už bendruomenę. Na ir dabar, dauguma jūsų neturės šios problemos, nes greitai įprasite neleisti vykti šiam atbuliniam energijos srautui. Ir jūs visi galite išmokti to neleisti, jūs visi galite išmokti suprasti, kad, kai kalbate invokaciją, spinduliuojate į kolektyvinę sąmonę, tačiau absoliučiai neprivalote ir jums nereikia nieko į save priimti iš masinės sąmonės.

Nėra taip, mano mylimieji, kad, kai perduodame šviesą, taip pat naudojamės jūsų čakromis energijai traukti, traukti žemesnę energiją per jūsų čakras į savo oktavą. Mes niekada šitaip nedirbame. Mes tik perduodame šviesą, kuri išeina iš jūsų, ir mums nėra absoliučiai jokio reikalo traukti šviesą į kitą pusę. Todėl, kai jaučiate tokį atbulinį energijos srautą, taip yra dėl to, kad kažkas jūsų sąmonėje padaro jus pažeidžiamus. Tai gali būti, kaip sakiau, energijos sankaupa. Tai visada bent iš dalies yra energijos sankaupa, tačiau šalia to taip pat dar gali būti tam tikras pareigos jausmas, kurį jaučiate. Tai, pavyzdžiui, gali būti, kad jaučiate privalantys užjausti ar gailėtis kitų žmonių. Galvojate, kad turite jausti solidarumą su kitais žmonėmis, ar dar koks nors panašus mechanizmas, kuomet jaučiate, kad, kalbėdami šaukinius dėl kitų žmonių naštos, turėtumėte ir patys kažką jausti viduje. Tačiau, mano mylimieji, jums nėra būtina turėti šiuos jausmus, jūs neprivalote prisiimti ant savęs kitų žmonių naštos. Mes niekada jūsų neprašome prisiimti ant savęs kitų žmonių naštos ir nešti šią naštą. Mes jūsų prašome iškviesti šviesą iš mūsų oktavos, kuri galėtų transformuoti šią energetinę naštą.

Žinau, kad dažnai kalbėjome apie koncepciją, jog kai kurie žmonės laiko dvasinę pusiausvyrą, tačiau tai yra šiek tiek kitoks dalykas. Yra žmonių, prisiekusių prisiimti tam tikrą naštą, kuri netgi gali pasireikšti ligos pavidalu ar kitomis sąlygoms, pusiausvyrai laikyti, ir tuomet pamažu per savo gyvenimą dirbate su šios naštos transmutavimu. Tačiau, jeigu kalbate invokaciją ir jaučiate tam tikrą naštą sukalbėję invokaciją, tuomet turėtumėte imti taikyti mano čia išdėstytas priemones. Jeigu davėte labiau ilgalaikę priesaiką laikyti dvasinę pusiausvyrą, tuomet nejausite jokios didesnės naštos, sukalbėję invokaciją, nei įprastai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels