Vaikai ir dvasinių įrankių naudojimas

Klausimas: Buvo pastebėta, kad skaitant šaukinius Arkangelui Mykolui, o taip pat atliekant vigilę Kuan Jin, ikimokyklinukų vaikų namuose reakcija į tai buvo baimė ir šių dvasinių praktikų atstūmimas. Jie sako: „Mama, neskaityk šito.“ Ar tai yra tamsos jėgų, veikiančių per vaikus, projekcijos? Ką tokiais atvejais turėtume daryti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Didžiąja dalimi tai yra tamsos jėgų projekcija, tačiau kai kuriais atvejais ir patys vaikai gali jausti nejaukumą dėl tekančios šviesos. Jūs galite išsakyti prašymus, kad jūsų vaikai būtų apsaugoti, kad būtų išlaisvinti nuo bet kokių tamsos jėgų. Taip pat norėčiau paraginti, kad jeigu galite, susiraskite vietą, kurioje vaikai negalėtų girdėti jūsų kalbamų šaukinių, idant neiškeltumėte jiems energijų, su kuriomis jiems gali būti sunku tvarkytis.

Kas liečia jūsų vaikus, turite turėti šiek tiek kantrybės ir nesiekti jų versti. Praeityje buvo daug pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie labai norėjo, kad jų vaikai rodytų tokį patį didelį entuziazmą keliui kaip ir jie patys. Ir jie tuomet, daugeliu atvejų, kišosi į vaikų laisvą valią. Tėvai nesuprato, kad kaip jie patys nebuvo verčiami eiti keliu, bet atrado jį savarankiškai, taip ir jų vaikams turi būti suteikiama tokia pati galimybė. Tai nereiškia, kad negalite paaiškinti savo vaikams, ką darote ir kodėl tai darote, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad neverčiate savo vaikų. Jūs, žinoma, taip pat galite vaikams paaiškinti, kodėl kalbate šiuos šaukinius, ir kad Arkangelas Mykolas nori juos apsaugoti nuo visų tamsos jėgų ar visko, ko jie gali bijoti. Tai kai kuriais atvejais gali pagelbėti, tačiau, vėlgi, nėra tokio metodo, kurį jums galėčiau duoti, kuris būtų veiksmingas visiems. Tad turite eksperimentuoti su savo individualiu vaiku.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels