Dangus

Klausimas apie Šri Aurobindo ir Motiną

Klausimas: Ar yra ir kitų dieviškų hierarchijų be Didžiosios Baltosios Brolijos, kurios rūpinasi Žemės civilizacija? Ir kokią hierarchiją reprezentuoja Šri Aurobindo ir Motina, ką galite pasakyti apie Aurovilio miestą ir jo vaidmenį žmonijos sąmonės vystymesi?

(Šri Aurobindo buvo dvasinis mokytojas Indijoje, išvystęs savo jogos formą, kurią jis pavadino integraliąja joga. Jis buvo El Morijos rekomenduotas mokytojas Agni Jogos laikais. Aurovilis buvo miesto ir universitetinio miestelio mišinys, grįstas dvasinio kelio ir dvasinių technikų praktikavimu). „Motina“ buvo praminta jo žmona. Ji tapo jo mokine ir jie gyveno tarsi liepsnos dvynės).

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Nėra jokių kitų dvasinių hierarchijų be Didžiosios Baltosios Brolijos, nes mes esame viena, mes esame vienovėje. Kam mums tarpusavyje būtų reikalingos skirtingos grupės ir susiskaldymai? Kas liečia Šri Aurobindo, jo mokymai yra pagrįsti. Tik yra klausimas, kiek jie gali būti pritaikomi vakariečiams.

Jūs turite nuspręsti patys, individualiai, kas jums yra prasminga. Aš, žinoma, sakyčiau, kad jeigu turite mokymus, kuriuos mes jums čia duodame, šie mokymai jus patraukė ne be priežasties. Tad iš tiesų turėtumėte kiek galima labiau pasinaudoti šiais mokymais. Tačiau, žinoma, iš jūsų niekada nereikalavome ir nenorime, kad mūsų mokiniai jaustų privalantys studijuoti tik šiuos mokymus. Visada esate laisvi tyrinėti ir kitus mokymus, prie kurių jus intuityviai nukreipia jūsų pačių vidinis vedimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels