Pakylėtųjų Mokytojų darbo Alfa ir Omega

Klausimas: Ką Pakylėtieji Mokytojai galėtų pakomentuoti apie „nubudimą“, apie kurį moko kiti guru – tiems žmonėms, kurie negali priimti Pakylėtųjų Mokytojų mokymų?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, mūsų, Pakylėtųjų Mokytojų, tikslas yra pakelti žmonių Žemėje sąmonę. Ir šiam tikslui mes naudojame daug įrankių. Kai kurie iš šių žmonių, kuriais naudojamės, nežino apie mūsų egzistavimą. Jie neturi „Pakylėtųjų Mokytojų“ koncepcijos ir kai kurie iš jų mus vadina kitais vardais; ir iš esmės galėtume sakyti, kad mes dirbame dviem būdais – Alfa ir Omega. Alfa reprezentuoja tai, ką mes darome, kai esame žinomi kaip Pakylėtieji Mokytojai, turėdami savo remiamą pasiuntinį ir galėdami tiesiogiai kalbėti per šį pasiuntinį. Tai yra Alfa aspektas.

Tačiau Omega aspektas yra tai, kad mes perduodame tam tikras idėjas ir koncepcijas, ir nesirenkame, ką naudosime pasiuntiniais ar atviromis durimis šių idėjų perdavimui; mes tiesiog paleidžiame šias koncepcijas, ir kiekvienas pakankamai jautrus individas gali su tuo susiderinti ir gauti kartais net labai pažangų mokymą, o kitais kartais tam tikras prošvaistes – atskiras idėjas. Tad, pavyzdžiui, Advaita Vedantos mokymas yra šios Omegos dalis, kuomet tam tikri žmonės sugebėjo su tuo susiderinti, kai kuriais atvejais gaudami labai gilų mokymą, supratimą ir suvokimą, ir jie labai meistriškai sugebėjo sudėti tai į žodžius. Tad šie mokymai iš tiesų gali būti naudingi su jais rezonuojantiems žmonėms.

Vėlgi, mes niekada neteigėme ir nesakėme, kad yra tik vienas mokymas, kuris visiems turėtų būti veiksmingas, nes žinome, kiek daug yra skirtingų Žemėje žmonių, kiek daug yra skirtingų gyvybės srautų grupių, kilusių iš skirtingų aplinkų. Ir todėl nėra vieno mokymo, kuris galėtų būti veiksmingas visiems žmonėms. Tad mes mėginame naudotis įvairiomis priemonėmis, įvairiais žodžiais, įvairiais kontekstais ir išsireiškimais, priderindami juos prie skirtingų žmonių grupių. Tad gali būti žmonių, kuriems, dėl įvairių priežasčių, nėra būtina pripažinti, iš kur ateina jų mokymai, jiems nereikia pripažinti mūsų, Pakylėtųjų Mokytojų. Ir jie sugeba suvokti šį mokymą ir atnešti jį žemyn, kai kurie gali jį pristatyti kaip savo pačių išmąstymus, kai kurie jį gali pristatyti kaip iš kažkur gautą, tiksliai nenurodydami šaltinio, ir tai gali būti visiškai geras ir teisingas mokymas.

Na ir dabar, vertindami mokytoją, visada turėtumėte žiūrėti, ką mokytojas sako apie save ir mokymą, iš kur ateina šis mokymas. Mokytojui visada yra sveikiau pripažinti, kad mokymas ateina iš kažkokio aukštesnio šaltinio. Nes mokytojui tai leidžia lengviau išvengti puikybės spąstų, jausmo, kad yra taip toli pažengęs dėl to, kad turi šį mokymą. Ir yra dar vienas dalykas, į kurį turėtumėte pažvelgti: kaip mokytojas bendrauja su savo mokiniais? Ir ar mokytojas siekia sukurti kažkokią priklausomybę tarp savęs ir mokinių, ir visi tie dalykai. Tačiau, jeigu mokytojas yra nesavanaudiškas, tuomet jis to nesiekia, esmė čia nėra, ar mokytojas turi pasekėjų būrį, esmė yra, kad neišsivystytų priklausomybės ryšys nuo mokytojo, ir jeigu to nėra, tuomet mokytojas gali būti tikras mokytojas, jo daromas darbas gali būti tobuloje harmonijoje su visuotiniu žmonijos pažadinimo planu.

Tad kas liečia mokymus, kuriuose yra kalbama apie dualizmą ir non-dualizmą, galėtume sakyti, kad Buda apie tai kalbėjo prieš 2500 metų. Netgi galėtume sakyti, kad aš apie tai kalbėjau, nors nenaudojau šių žodžių. Tad yra daug mokymų, kurie kalbėjo apie šiuos klausimus iš įvairių perspektyvų. Tačiau tikrasis sunkumas čia yra toks, kad mes iš tiesų siekiame jus pažadinti iš tam tikros sąmonės būsenos. Ir ši sąmonės būsena yra labai stipriai surišta su linijišku protu, o linijiškas protas, dabartinėje Žemės būsenoje, netgi galėtume sakyti, kad šis linijiškas protas yra beveik monopolizavęs žodžių naudojimą. Kitaip tariant, žmonės yra užprogramuoti žodžiais naudotis linijišku būdu. Jie yra programuojami nuo kūdikystės, nuo tada, kai pirmą kartą išgirsta kalbančius žmones ir pradeda suprasti kalbą, tačiau šis programavimas savo šaknimis siekia daug ankstesnių gyvenimų.

Tad egzistuoja fundamentalus sunkumas žodžių pagalba mėginant pažadinti jus tai sąmonės būsenai, kuri yra aukščiau už žodžius ir netgi už linijiško proto. Žodžiais nebūtinai turi naudotis vien linijiškas protas, tačiau žodžiai visada turi tam tikrą linijiškumą, ta prasme, kad jie privalo turėti tam tikrą pastovią reikšmę, kad įgalintų susikalbėjimą tarp žmonių. Žinoma, žodžiai vis dar tebėra labai netikslūs, ir jie suteikia erdvės interpretacijoms, atverdami galimybę, kad žodžiais gali būti naudojamasi supainioti linijišką protą. Tačiau turite suvokti vieną dalyką, gali būti žmonių, kurie atranda nedualistinį mokymą, tačiau jie nesuvokia tikrojo nedualistinio mokymo tikslo – kuris yra pakilti virš dualistinės sąmonės. Tad jie mėgina naudotis dualistine sąmone tam, kad paverstų šį nedualistinį mokymą tradiciniu religiniu dvasiniu mokymu. Ir kai kurie iš jų netgi sumąsto idėją, kad šis konkretus nedualistinis mokytojas stovi aukščiau už visus kitus. O tai, žinoma, yra visiškas nesupratimas, koks yra nedualistinių mokymų tikslas. Nes jeigu savo prote turite šią koncepciją, kurioje susikuriate skalę ir lyginate šiuos mokymus, tai rodo, kad iš viso nesupratote, kokia yra non-dualizmo esmė.

Būtent dėl to negalima sakyti, kad Advaita Vedanta yra pažangesnis mokymas už Pakylėtųjų Mokytojų mokymus ar kad Pakylėtųjų Mokytojų mokymai yra pažangesni už Advaita Vedantą. Esmė tėra tokia: ar šis mokymas gali jus pažadinti iš linijiškos sąmonės? Kitaip tariant, ar sugebėsite pasinaudoti šiuo mokymu, kad peržengtumėte žodžius, išorinę mokymo formą, o gal prisirišite prie mokymo, praleisdami pro akis pačią šio mokymo esmę?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels