Apie pasipriešinimą augimui

Klausimas: Aš taip pat susiduriu su situacijomis, kuriose nusprendžiu kažką padaryti, ir tiesiog atsiranda kažkokia priežastis, kuri pradeda mane stabdyti. Ir tuomet pasiekiu tašką, kuriame nusprendžiu: „Aš tai padarysiu. Man nesvarbu. Net jei mane turėtų išnešti neštuvais, aš vis tiek tai padarysiu.“ Kai pasiekiu šį tašką, tuomet viskas, kas mane tarsi stabdė, tiesiog išnyksta.

Atsakymas iš Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2015 metais:

Kimas: Tai yra geras pastebėjimas. Per savo gyvenimą sutikau daug žmonių – ir pats kartais tai jaučiau – kuomet tarsi jaučiate, kad jums kelią pastoja tiek daug dalykų, ir tuomet pradedate galvoti: „Galbūt neturėčiau to daryti.“ O tuomet kitais kartais galite įeiti į tą būseną: „O, tai tik pasipriešinimas. Turėčiau tiesiog prasibrauti pro tai.“

Atradau, kad yra geriau pažvelgti į save ir pažiūrėti: „Ar manyje egzistuoja skilimas, susijęs su šiuo klausimu? Ar aš pats aiškiai nesuvokiu, ko noriu? Ar viena mano dalis nori tai daryti, o kita mano dalis nenori to daryti?“ Tol, kol jaučiu, kad egzistuoja kažkoks skilimas, tuomet paprastai – ar tai būtų kūno ženklai ar išorinis pasipriešinimas – tai yra fakto, kad nesu aiškiai apsisprendęs, materializacija. Ir tuomet, kaip sakei, kai galiausiai priimate sprendimą ir nebesate pasidalinę, tiesiog galite pasiekti tą tašką, kuriame staiga aiškiai pajaučiate: „O taip, štai ką noriu daryti.“ Ir tuomet visi tie išoriniai dalykai tiesiog išnyksta.

Komentaras: Tad ar yra tiesiog koks nors švelnesnis būdas pasiekti savyje vienybę, kuomet vienai mano daliai nereikėtų užgniaužti kitos dalies?

Kimas: Manau, kad turite pažvelgti, kas tai yra per skilimas, ir paprastai, manau, kai tik yra kažkoks skilimas, nėra taip, kad jūsų aukštesnysis aš kovoja su jūsų ego. Tai tiesiog du jūsų ego aspektai kovoja tarpusavyje, o jūs nesate nė vienas iš jų. Pasiekiate tašką, kuriame pamatote: „O, bet tai yra ego, ir šitai yra ego, ir aš nebenoriu tame daugiau dalyvauti.“ Ir tuomet galite tai transcenduoti.

Prisimenu ankstesniame judėjime, kuriam priklausiau, buvo daug kalbama apie pasipriešinimą. Idėja buvo tokia, kad egzistuoja tamsos jėgos, kurios priešinasi mūsų progresui dvasiniame kelyje, ir mes tiesiog turime būti ryžtingi ir kalbėti kuo daugiau šaukinių Arkangelui Mykolui, ir tuomet visa tai įveiksime. Ir nesakau, kad neturėtumėte kalbėti šaukinių, nesakau, kad nėra pasipriešinimo, tačiau daugelyje situacijų mes esame pažeidžiami dėl to, kad esame suskilę savyje.

Užuot visą savo dėmesį sutelkus į išorinį pasipriešinimą ir mėginus jį atmušti, švelniau yra pažvelgti į save ir paklausti: „Kodėl esu suskilęs? Ką iš tiesų jaučiu? Ką iš tiesų apie tai manau?“ Ir tuomet, jeigu sąžiningai pereisite šį procesą, galėsite pasiekti tą tašką, kuriame kažką tiesiog viduje paleisite ir nebebūsite suskilę. Ir tuomet visi išoriniai dalykai tarsi tiesiog sustos į savo vietas.

Komentaras: Kartais iš tiesų sulaukiame pasipriešinimo net, pavyzdžiui, per savo kompiuterį, mėgindami kažką išspausdinti ar dar kažką padaryti. Pavyzdžiui, neseniai mėginau kai ką išspausdinti, ir pasipylė nesibaigiantys trikdžiai ir gremlinai, kurie man trukdė.

Kimas: Taip, ir tuomet tiesiog turite paimti kūjį ir vanoti kompiuterį, kol priversite jį paklusti. Ne visada tai veikia. Kartais, žinoma, gali būti fizinė problema su tokiais panašiais dalykais. Girdėjau istoriją apie dvasios mokinį, kuriam nuleido ratą, ir jis sėdėjo automobilyje ir tris valandas kalbėjo šaukinius, užuot išlipęs ir padaręs protingą dalyką – išsikvietęs avarinę tarnybą, kuri būtų atvažiavusi ir pakeitusi ratą.

Turime daryti, ką turime daryti, ir, žinoma, gali būti fizinė problema. Tačiau kartais tai gali būti – ir aš pats esu tai patyręs – kad, jeigu jaučiate frustraciją, jeigu kažkur skubate, iš tiesų manau, kad skleidžiate energiją, kuri gali paveikti net ir tokį sudėtingą dalyką kaip kompiuteris. Jeigu esate suskilę savyje, jausdami frustraciją, tuomet kartais gali būti naudinga į tai pažvelgti ir tai įveikti, ir tuomet staiga viskas išsisklaido.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels