Dangus

Grįžtamasis ryšys iš kosminio veidrodžio

Klausimas: Pakylėtieji mokytojai iš tiesų labai maloniai su mumis elgiasi, tačiau visata kartais, arba dažnai, neatrodo, kad su mumis elgtųsi labai maloniai, ir dažnai tai tampa kankinimu, kuomet esame priverčiami susidurti su baisiausiais savo košmarais. Ir neatrodo, kad pakankamai išmanytume, kaip veikia visata ar kosminis veidrodis, tad norėčiau paklausti, jeigu taip ilgai buvome įsikūnijime, tiek daug gyvenimų, kodėl vis dar tebegauname rezultatus savo gyvenime, kurie nėra tai, ko norėtume, kodėl mūsų gaunamas grįžtamasis ryšys iš kosminio veidrodžio arba visatos iš tiesų nėra tai, ko norėjome? Dažnai tai būna visiškai priešinga tam, ko norėjome. Tad ar galėtų mokytojai mus truputį apšviesti, kaip veikia visata?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Tai yra visiškai suprantamas klausimas, kuris kažkuriame kelio etape kyla praktiškai visiems žmonėms. Ir pagrindinė priežastis yra ta, kad turite suvokti, kaip jau anksčiau sakėme, kokioje planetoje gyvenate. Planetos kolektyvinė sąmonė yra labai žema, yra daug žmonių, kurie yra žemiau 48 sąmonės lygmens, ir puolusios būtybės turi labai didelę įtaką.

Dvasingiems žmonėms koją dažnai pakiša tai, kad jie turi vidinį intuityvų pajautimą arba prisiminimus, kaip viskas yra aukštesnėse karalijose arba planetoje su aukštesniu kolektyvinės sąmonės lygiu. Tad turite lūkestį, kad Žemėje viskas turėtų būti geriau, kad tam tikri dalykai neturėtų vykti. Tai yra natūralu. Tai yra suprantama. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte į mokymus, kuriuos perdavėme apie puolusias būtybes ir Žemės būseną, tai nėra realistiškas lūkestis ir nėra konstruktyvus lūkestis, kadangi Žemė toli gražu nėra ideali planeta. Yra daug religijų Žemėje, kurios nori vaizduoti, jog tai yra vienintelė Dievo sukurta planeta, ir todėl, kadangi Dievas negalėjo padaryti klaidos, privalo egzistuoti kažkoks paaiškinimas, kodėl viskas yra taip, kaip yra. O tai reiškia, kad Žemė tikriausiai kažkokiu būdu yra tobula, tiesiog yra kažkoks paaiškinimas, kurio dar neatradome. Tačiau realybė yra tokia, kad Žemė toli gražu nėra ideali planeta. Tai yra viena žemiausių planetų jūsų gyvenamoje sferoje.

Tad kai šitai žinote, kai tai pripažįstate, matote, kad esate vienas individas ir galite pakelti savo sąmonę, tačiau egzistuoja limitas, kiek jūs, net ir su pakelta sąmone, galite valdyti savo išorinę situaciją ir išvengti tam tikrų nemalonių įvykių. O taip yra dėl to, kad gyvenate planetoje, kurioje tiek daug kitų žmonių turi daug žemesnę sąmonę, ir jie kuriasi įvairiausias karmines aplinkybes, įvairiausius konfliktus, jie padidino fizinių kūnų tankumą, dėl ko atsirado įvairiausios ligos, ir turite visas šias sąlygas, dėl kurių vienam žmogui ne visada yra įmanoma kontroliuoti savo išorines aplinkybes. Tai gali būti jūsų pačių karma iš ankstesnių gyvenimų, tačiau tai taip pat gali būti tiesiog tai, kad gyvenate žmonių grupėje – ar tai būtų jūsų šeima, jūsų šalis ar visa žmonija – kuri turi tokią žemą sąmonės būseną, kad vien dėl to, jog esate fiziniame įsikūnijime ir čia gyvenate, esate veikiami sąlygų, kurios buvo kolektyviškai sukurtos.

Tad galite pastebėti, jeigu atidžiai pažvelgtumėte į tai, apie ką jums kalbėjome, kad Kristiškumo ir Budiškumo esmė nėra tapti savo išorinės situacijos šeimininku, esmė yra tapti savo vidinės situacijos šeimininku, savo reakcijų į išorines aplinkybes šeimininku, kad neleistumėte išorinėms aplinkybėms stabdyti jūsų progreso kelyje ar trukdyti jums jausti vidinę ramybę, trukdyti jums turėti gerą savijautą.

Tad grįžtant prie klausimo, yra konstruktyvu pripažinti, kad ne viskas, kas jums nutinka, yra žinia iš visatos ar atspindys iš kosminio veidrodžio. Gali pasirodyti, kad tai prieštarauja tam, ką sakėme anksčiau, tame tarpe ir tam, ką aš anksčiau sakiau. Tačiau yra toks momentas kelyje, kuomet jums iš esmės į viską reikia žiūrėti kaip į žinią iš visatos, nes jums reikia pažvelgti: „Kas yra mano sąmonėje, kas man pritraukė šią situaciją?“ Nes yra toks momentas kelyje, kuomet galime sakyti, kad praktiškai viskas, kas jums nutinka, nutinka dėl to, kad jūs prisitraukėte tą situaciją su savo sąmonės būsena.

Tad priežastis, dėl kurios gimėte tam tikroje šalyje, į tam tikrą šeimą, yra ta, kad kažkas buvo jūsų pačių sąmonėje, ir būtent dėl to jūs patiriate šias išorines sąlygas. Tačiau iš tiesų ateina momentas, kai pakylate aukščiau kelyje ir pradedate įveikti kai kuriuos iš šių ribotumų savo sąmonėje, kuomet vis dar galite patirti fizinę situaciją, kuri turi nemalonias pasekmes, tačiau pradedate suvokti, kad transcendavote tai savo sąmonėje, tačiau jus supantys žmonės – žmonės toje grupėje, kurią jūs atėjote patraukti aukštyn – jie to netranscendavo, ir todėl kolektyviškai sukūrė šias aplinkybes. Tačiau, kadangi jūs esate šios grupės dalis, gyvenate toje situacijoje ir taip pat esate jos veikiami.

Tad ateina momentas, kai pakylate aukščiau kelyje, kuomet pradedate turėti šį vidinį pajautimą, kuomet kartais atkreipiate į tai dėmesį ir sakote: „Kuo aš savyje prisitraukiau šią situaciją?“ O kitais kartais ignoruojate išorinę situaciją, kadangi suvokiate, jog tame nėra jokios žinios iš visatos, o tiksliau žinia yra tiesiog tai ignoruoti arba padaryti geriausia, ką galite toje situacijoje, ir tuomet judėti toliau savo dvasiniame kelyje. Iš tiesų ateina toks momentas kelyje, kuomet taip labai nebesikoncentruojate į išorines aplinkybes, tačiau koncentruojatės į savo reakcijas. Tad jeigu jaučiate reaguojantys į tam tikrą aplinkybę, pažvelgiate į tai: „Kodėl aš reaguoju?“ Tačiau taip pat ateina momentas, kai galite patirti aplinkybę, tai gali būti nemalonu, tačiau jūs į tai netgi nereaguojate. Darote viską, ką turite padaryti, kad sumažintumėte pasekmes, bet tuomet judate toliau. Tiesiog tai ignoruojate, jeigu galite, arba paverčiate tai pozityviu dalyku, arba tiesiog perkeliate savo dėmesį ir susikoncentruojate į kažką kitą, kas yra svarbiau jūsų progresui kelyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels