Dangus

Iniciacijos išlaikymas nėra automatiškas išorinės praktikos atlikimo rezultatas

Klausimas: Ką pasakytumėte pakylėtųjų mokytojų mokinei, kuri nekalba skyriaus invokacijų 33 dienas, nes galbūt jai reikia tam tikro naujumo ir ji juda greičiau, tačiau tuomet ji jaučiasi truputį pasimetusi, nes neišlaikė jokių iniciacijų? Tačiau ji stropiai dirba su savo psichologija ir jaučia padariusi progresą su ja, bet taip pat jaučia, kad jos darbas su knygomis nėra tvarkingas. Ar šis žmogus išlaikė iniciacijas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Gairės, kurias mes jums perdavėme kalbėti invokaciją devynias dienas ar 33 dienas, tik tai ir tėra – gairės. Turite būti jautrūs savo individualiems poreikiams ir negalite samprotauti, jog vien dėl to, kad nesilaikėte taisyklių, neišlaikėte iniciacijos, nes mes niekada jums nežadėjome, kad jeigu invokaciją kalbėsite 33 dienas, išlaikysite iniciaciją. Iniciacijos išlaikymas nėra automatiškas išorinės praktikos atlikimo rezultatas, kadangi turi įvykti pokytis sąmonėje. Invokacijos yra sukurtos padėti jums pasiekti tą pokytį, tačiau galiausiai turėsite priimti sprendimą, ir tai turi būti bent kažkiek sąmoningas sprendimas, kuomet pamatytumėte kažką, ko anksčiau nematėte, ir tuomet pasikeistumėte. Tad nėra jokių garantijų, kad tai įvyks, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl yra žmonių, kurie gauna rezultatus naudodami invokacijas, o kiti žmonės negauna.

Tačiau jeigu abejojate, ar išlaikėte iniciaciją, tuomet tai jums iš tiesų rodo, kad jūs jos neišlaikėte, kadangi jūsų sąmonėje neįvyko pokytis. Jeigu jūsų sąmonėje būtų įvykęs pokytis, būtumėte patyrę, kad pasikeitėte, ir todėl jums nė klausimo nekiltų apie tai, ar išlaikėte iniciaciją. Jūs tiesiog judėtumėte toliau, ieškodami sekančio dalyko, kurį turite spręsti savo psichologijoje. Ir tuomet negalite samprotauti, kad: „O, na gerai, nedariau to 33 dienas, tad dabar turiu grįžti ir padaryti tai 33 dienas, ir tuomet išlaikysiu iniciaciją.“ Yra, kaip sakiau, kažkas, ką turite pamatyti ir tuomet turite priimti sprendimą, ir štai tuomet būsite atlikę pokytį. Tad kai jaučiate neišlaikę iniciacijos, pernelyg sau dėl to nepriekaištaukite. Nepameskite galvos sakydami: „O, dabar aš tikrai privalau į tai susikoncentruoti ir užuot kalbėjęs tai kartą į dieną 33 dienas, aš tai kalbėsiu tris kartus į dieną.“ Tai nebūtinai jums padės. Kartais jums tiesiog reikia pasakyti: „Gerai, kol kas atidedu šią iniciaciją į šalį. Imsiuosi kažko kito.“ Ir tuomet galite atrasti, kad laikui bėgant staiga jums ateis įžvalga, kuri jums tuomet padės atlikti pokytį sąmonėje.

Neįmanoma prievarta pakeisti sąmonės, jeigu nesate tam pasirengę. Matote, mano mylimieji, pokytis sąmonėje iš tiesų įvyksta fiziniame lygmenyje, tačiau tam, kad galėtumėte atlikti pokytį fiziniame lygmenyje, daugeliu atvejų jūs pirmiausia turite būti pasiekę tam tikrą išrišimą identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose. Tad kai kalbate invokaciją, jūs pradedate kviesti energiją, kuri išsklaido energijas arba transmutuoja energijas tuose aukštesniuose kūnuose, o po to, tiesą sakant, gali prireikti dar šiek tiek laiko, kol tapsite pasirengę sąmoningam pokyčiui. Tad jums gali prireikti daugiau nei 33 dienų, ir būtent dėl to, vėlgi, nepameskite dėl to galvos, nesiekite forsuoti, ir tiesiog duokite šiek tiek laiko ir pereikite prie kitų dalykų. Atitraukite nuo to savo protą, kad dėl to nestresuotumėte ir leistumėte viskam tekėti sava eiga.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels