Dangus

Iš kitų žmonių ateinantys trukdymai

Klausimas: Kai tik prašau pakylėtųjų mokytojų parodyti man mano vidines problemas ir padėti man jas pamatyti, kai kalbu invokacijas – susiduriu su situacija, kurioje mano protas patiria didelius trukdymus iš aplink mane esančių žmonių. Kodėl turiu pereiti šį procesą? Ar šis procesas yra susijęs su karmos eliminavimu ir vidiniu valymusi, o gal šią situaciją mokytojai man duoda kaip testą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Korėjoje 2017 metais.

Mano mylimieji, kad ir su kokia situacija susidurtumėte savo dvasiniame kelyje, ji jums nėra duodama kaip testas pakylėtųjų mokytojų. Tai gali nustebinti net ir kai kuriuos pakylėtųjų mokytojų mokinius, tačiau mes neiname ir aktyviai netestuojame savo mokinių, nes neturime galios įstumti jus į sunkią situaciją. Mes neturime šios galios, nenorime turėti šios galios, ir jokiais būdais nemanipuliuojame jūsų gyvenimu, kad priverstume jį eiti tam tikra kryptimi. Mes visada padedame jums priimti geresnius sprendimus, kad patys galėtumėte pasukti savo gyvenimą kita linkme. Tačiau mes nesame kažkokia nematoma ranka, kuri jumis manipuliuoja ar stumia į tam tikrus testus ar situacijas.

Mano mylimieji, tai kas tuomet jus verčia susidurti su tam tikromis situacijomis? Na, tiktai jūs patys, jūsų pačių reakciniai šablonai, kurių dar nepamatėte. Na ir dabar, tai yra tikra tiesa, kad, kai mūsų paprašysite parodyti jums kažkokį savo psichologijos aspektą, galėsime jums padėti dviem skirtingais būdais. Pirmiausia galėsime paleisti tam tikrą šviesos kiekį, kuri išjudins problemą, kurią turite savo pasąmonėje ir kurios dar nepamatėte savo sąmoningu protu. Nėra taip, kad šis šviesos paleidimas automatiškai sukurs išorinę jus trikdančią situaciją. Kitaip tariant, čia nėra jokios išorinės kitus žmones ar situacijas veikiančios įtakos. Kai mūsų paprašote padėti jums kažką pamatyti savo psichologijoje, mes paleidžiame šviesą į jūsų pasąmonę, ir ji išjudina jūsų pasąmonėje egzistuojančią problemą.

Ir galite tai patirti tarsi išorinių aplinkybių ar kitų žmonių kuriamus trikdymus. Tačiau iš tiesų tai jūs patys ant išorinių aplinkybių ir kitų žmonių projektuojate savo projekcijas. Tai iš tiesų yra jūsų reakcinis šablonas, kurį aktyvavo šviesa, o jeigu jūsų reakcinis šablonas projektuoja, kad kiti žmonės ar išorinės aplinkybės jums trukdo arba neleidžia jūsų ten, kur norite eiti, tuomet būtent taip viską ir patirsite. Na, ir dabar, galite turėti ir kitų psichologinių šablonų, kuriuos galite patirti kitokiu būdu, ir todėl du mokiniai, prašantys mūsų pagalbos, nesusidurs su tokia pačia reakcija.

Na, ir dabar, kaip sakiau, šviesos perdavimas, kuri išjudina tam tikrą problemą, yra tik vienas būdas, kuriuo galime jums padėti, ir tai nėra tas būdas, kuriam teiktume pirmenybę. Pirmenybę teikiame būdui, kuriuo galime jums padėti suteikdami jums įžvalgą, intuityvią įžvalgą, padedančią jums pamatyti šabloną, kažkokią sąlygą savo pasąmonėje. Tačiau daugeliu atvejų mokiniai nėra atviri pamatyti tai, ką jiems reikia pamatyti. Sakau tai ne tam, kad jus kaip nors dėl to kaltinčiau. Mano mylimieji, kai prašote mūsų pagalbos, akivaizdu, kad yra kažkas, ko nematote, nes jeigu galėtumėte tai matyti, išspręstumėte tai ir jums nereikėtų prašyti mūsų pagalbos. Tad natūralu, kad ne visada matysite tai, dėl ko prašote pagalbos, arba nematysite to aiškiai.

Tad daugeliu atvejų galime jums padėti tik užaštrindami arba išpūsdami problemą, kad ji pasidarytų labiau ekstremali. Ir tuomet galbūt galėsite atpažinti tą šabloną ir galėsite pradėti matyti, kad reaguojate tuo pačiu būdu, kaip tai darėte daug kartų anksčiau savo gyvenime. Ir todėl galėsite pradėti ieškoti po tuo slypinčio šablono ir klausti savęs: „Kodėl aš šitaip reaguoju?“ Tačiau, žinoma, jeigu esate iš tiesų atviri, tuomet galėsime jums padėti be šių sutrikdymų. Nėra taip, kad norime, jog būtumėte trikdomi ar kad jus testuotų chaotiška išorinė situacija. Mes mieliau suteiktume jums intuityvias įžvalgas, tačiau tam yra būtina, kad, kai prašote mūsų pagalbos, sąmoningai stengtumėtės būti kuo labiau atviri, kad galėtumėte išgirsti šias subtilias įžvalgas, kurias galime jums duoti.

Nėra taip, mano mylimieji, kad galime jums kalbėti kaip griausmingas balsas iš dangaus, kaip kartais girdite apie tai biblijoje ar kitose vietose, ir pasakyti, kokia yra jūsų problema.

Mes jums galime kalbėti per tylų vidinį balselį viduje, kuris jums suteiks intuityvią įžvalgą. Tačiau jūsų gebėjimas tai priimti priklauso nuo jūsų atvirumo. Turite suprasti, mano mylimieji, kad dažnai jūs, kaip pakylėtųjų mokytojų mokinys, turite tam tikrą požiūrį, tam tikrą – beveik kaip projekciją savo išoriniame prote, apie tai, kokia, jūsų manymu, yra jūsų situacija, kokia, jūsų manymu, yra jūsų psichologija. Tad dažnai prašote mūsų pagalbos, nes turite specifinį požiūrį į savo situaciją ir norite, kad padėtume jums įveikti tai, ką jūs laikote problema. Tačiau daugeliu atvejų tai, ką jūs savo išoriniu protu laikote problema, nėra tikroji pamatinė problema. Tad, jeigu jūsų išorinis protas bus susikoncentravęs į norą sulaukti iš mūsų patvirtinimo savo dabartiniam problemos supratimui, tuomet tiesiog neturėsite atvirumo, per kurį galėtume jums suteikti intuityvias įžvalgas.

Tad būtent dėl to paleidžiame šviesą, kuri užaštrina problemą, tikėdamiesi, kad tai jums padės aiškiau tai pamatyti. Tačiau, jeigu sugebėsite atrasti būdą tai neutralizuoti, kad būtumėte atviresni, labiau pasiryžę pažvelgti į šią problemą iš kito kampo, iš kitokios perspektyvos, tuomet mes iš tiesų galėsime jums suteikti šias įžvalgas ir jums nereikės patirti jokios išorinės sumaišties. Turime daug mokinių, kurie keliu eina ne vienerius metus, ir jie yra išsiugdę šį pasiryžimą klausyti savo vidaus. Ir viena ausimi jie beveik visą laiką klausosi, tad, kai atsiduria kažkokioje situacijoje, galime jiems duoti įžvalgą, parodančią jiems šabloną. Tad tuo noriu pasakyti, kad yra daug mokinių, kurie nusprendžia savo išoriniu protu, jog norėtų, kad mes padėtume jiems pamatyti tam tikrą problemą, tačiau nesąmoningai jie vis dar priešinasi išgirsti mūsų atsakymą.

Tačiau taip pat yra daug mokinių, kurie įveikė šį nesąmoningą priešinimąsi. Tad jie pasiekė tašką, kuriame visada yra pasiruošę klausyti atsakymo, ir jų kelias jiems tapo daug lengvesnis, nes jie, taip sakant, nuolatos viena ausimi klausosi pakylėtųjų mokytojų, o kita ausimi klausosi pasaulio. Jūs visi galite išsiugdyti šį pasiryžimą klausytis, šį pasiryžimą išgirsti kažką, ko jūsų ego gali nenorėti, kad išgirstumėte. Arba ko ir jūs patys galite nenorėti išgirsti, nes galvojate, kad turėsite pasmerkti save, jeigu jums parodysime tam tikrą šabloną jūsų psichologijoje. Tačiau, vėlgi, šis galvojimas, kad turite save pasmerkti ar jaustis blogai, tai būtent ir yra jūsų šablono dalis, nes tai neateina iš mūsų, mano mylimieji. Mes niekada jūsų nesmerkiame dėl to, kad turite tam tikrą šabloną savo psichologijoje, nes dauguma mūsų turėjome tokius pačius šablonus savo psichologijoje, kol dar nebuvome pakilę. Tad mūsų troškimas tėra vienas: padėti jums išsilaisvinti nuo visų savo šablonų, kaip ir mes nuo jų išsilaisvinome.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels