Dangus

Kaip būti pusiausvyroje kelyje

Komentaras: Metams bėgant natūraliai išvystome savo jautrumą. Galime gauti grįžtamąjį ryšį iš žmonių veidų, jų energijos arba jų reakcijos – iš kažkokio natūralaus mechanizmo. Pradedame labiau jausti jų būseną, užuot buvę pernelyg atsargūs.

Atsakymas iš Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2015 metais:

Kimas: Ir aš ketinau tai pasakyti, kad pamačiau tai savyje. Aš, žinoma, taip pat tai perėjau, pasidarydamas jautresnis. Ypač kai buvau jaunesnis, galvojau, kad turiu išgelbėti pasaulį, ir pageidautina šią popietę [juokas]. Bet tuomet taip pat peršokau pernelyg toli į kitą pusę, pasidarydamas pernelyg jautrus žmonių reakcijoms, kuomet nebedrįstame būti savimi. Ir per pastaruosius metus pradėjau su tuo dirbti. Tiesiog pradėjau sakyti: „Žinai ką? Išlaisvink žmones, kad jie galėtų reaguoti kaip tiktai nori. Bet išlaisvink ir save, ir, nepaisant visko, būk tuo, kuo esi.“

Komentaras: Tas teiginys „Aš būsiu kuo būsiu“.

Kimas: Taip, taip. Iš esmės Dievas tą ir sako: „Kad ir kas nutiko praeityje, tai nevaržys mano ateities. Aš tai tiesiog transcenduosiu. Jūs manęs nesulaikysite.“

Komentaras: El Morija, kai pakilo, taip pat jautė tą euforiją. Ir kai pakilo, paklausė: „Na, tai koks mano darbas?“ Ir jam buvo atsakyta: „Išgelbėti Žemę.“ Jis tuomet tarė: „Puiku, o ką galėsiu veikti paskui?“ [Juokas] Jis vėliau suprato, kad darbo yra daug daugiau negu tikėjosi.

Kimas: Kaip aš ir sakiau po Didžiojo Dieviškojo Vedlio diktavimo, kad iš tiesų pajaučiau, jog ši šviesa yra tokia galinga, jog gali sudeginti bet ką Žemėje. Bet mes, aišku, žinome, kad jai nėra leidžiama sudeginti visko Žemėje. Tad turite atrasti tą pusiausvyrą. Aš ypač prisimenu, kai pirmą kartą atradau pakylėtųjų mokytojų mokymus, kaip jaučiau tokį pakylėjimą ir optimizmą, kad buvo iš tiesų labai labai sunku turėti tą optimizmą ir tuo pat metu susidurti su kasdieniniu gyvenimu.

Komentaras: Bet net ir po kurio laiko jaučiame skirtumą. Turiu omenyje, kai jaučiamės dėl kažko susijaudinę, turime tai nuleisti iki normalių proporcijų, kad galėtume išreikšti žodžiais, ir aš tai suprantu. Tačiau, kai jaučiame mumyse vibruojančią meilę, pasinaudoti Motinos Išmintimi, nukreipti ją į normalias proporcijas, man tai yra sunku. Vienas dalykas yra emocija, o kitas dalykas yra tai, kas esame, buvimo būsena.

Kimas: Taip, manau, kad mes visi turime atrasti šią pusiausvyrą. Vėlgi, neturiu tam sprendimo, tačiau matau, kad kartais viena mano dalis tikisi, kad jei tik pakankamai ilgai kalbėsiu, man iš burnos išeis tobulas atsakymas [juokas]. Tačiau kartais mėginu susiderinti su kitu žmogumi ir jo poreikiais.

Tad sakau, kad ne aš čia esu svarbiausias, ir būtent tai dariau ištisus metus tarnaudamas pasiuntiniu. Pavyzdžiui, dažnai kai darau konferenciją, kad iki jos nusigaučiau turiu skristi pora dienų, ir jaučiuosi truputį pavargęs, ir yra daug žmonių, kurie nori mano dėmesio ir to, ir ano. Ir staiga, po viso to, turiu atsistoti ir priimti diktavimą. Kartais gali būti labai sunku būti horizontalioje plotmėje ir po to pereiti į vertikalią plotmę. Praeityje tai įveikdavau tardamas: „O, bet ne aš čia esu svarbiausias. Svarbiausias yra mano tarnavimas mokytojams ir pagalba žmonėms.“ Ir man tai kaip ir padėjo pasiekti pusiausvyrą, kuomet galiu susiderinti su tuo, ko žmonėms reikia.

Tačiau per pora pastarųjų metų taip pat pradėjau suprasti, kad turiu likti ištikimu sau ir drįsti išreikšti save. Tad tai yra labai dinamiška pusiausvyra. Vėlgi, čia tarsi nėra absoliutaus sprendimo, nes jaučiu, kad taip, turėčiau būti susiderinęs su kitais žmonėmis, tačiau turėtų būti ir tokių situacijų, kuriose galėčiau drįsti išreikšti save ir išreikšti tai, ką turiu išreikšti. Negaliu visą laiką būti taip susirūpinęs kitais, kad neleisčiau sau tekėti. Tačiau vis dar jaučiu šiokią tokią baimę leisti sau tekėti, nes nežinau, kaip žmonės sugebės tai pakelti. Ir tai yra juokinga, kadangi, nedrįsdamas leisti sau tekėti, nežinau, kas nutiks. Tad bijau kažko, ko nežinau.

Komentaras: Mes tau pasakysime.

Kimas: Tad to aš ir bijau! [Juokas]

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels