Dangus

Kaip mokomės eteriniuose ašramuose

Klausimas: Šis klausimas būtų apie mokymąsi eteriniuose ašramuose. Miegodami mes lankomės eteriniuose pakylėtųjų mokytojų ašramuose, mokomės mums reikalingas pamokas ir valome savo keturis žemesniuosius kūnus. Kai pabundame, dauguma mūsų sąmoningai viso to neprisimename. Kodėl dažniausiai negalime prisiminti to, kas vyksta ašramuose? Ar taip vyksta dėl Elohimų sukurto plano, ar dėl to, kad esame žemesniame sąmonės lygyje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų dispensacijose egzistavo tam tikras supratimas, kuris buvo perduotas, ką reiškia lankytis mokytojų ašramuose eterinėje karalijoje. Jis buvo paremtas tuometiniu kolektyvinės sąmonės lygiu. Dažnai buvo sukuriama tokia kaip aura – kaip ką tik Surija kalbėjo apie tai savo diktavime – žmonės turėjo tendenciją paimti savo dabartinį sąmonės lygį ir suprojektuoti jį ant mūsų jiems perduotos koncepcijos. Tai reiškia, kad tuo metu buvo daug labiau koncentruojamasi į išorinį kelią. Tad buvo manoma, jog mes, pakylėtieji mokytojai, galime labai daug ką padaryti dėl žmonių, ir jei tik nepaliausite kalbėti šaukinius ir lankytis ašramuose naktį, vieną dieną nubusite pasiruošę pakilti. Gilesnė realybė, žinoma, yra tokia, kad jūsų progresas dvasiniame kelyje priklauso nuo pokyčių, kuriuos atliekate savo sąmonėje.

Ašramuose mes ne tiek kad duodame jums šias mistines žinias, šias magiškas formules ar atliekame šį magišką jūsų gydymą. Mes jums padedame dirbti su savimi. Padedame jums dirbti su dalykais pasąmonės lygmenyje, kol tampate pasirengę šių dalykų prasiveržimui į sąmoningą lygmenį. Jums iš tiesų nėra būtina sąmoningai prisiminti, kas vyksta ašramuose, bent jau daugumoje atvejų. Daugeliu atvejų galite dirbti su kažkokiomis giliomis problemomis savo psichologijoje, su atskirosiomis savastimis, kurios buvo sukurtos labai seniai įvairiuose įsikūnijimuose, ir galite kurį laiką dirbti su jomis viename iš ašramų. Jums nereikia prisiminti viso to darbo, kuris vyksta ašrame. Tai tik jus blaškytų ir atitrauktų nuo kasdienio gyvenimo.

Kai būsite pasirengę sąmoningam proveržiui, jis įvyks, bet ne dėl to, kad prisiminsite, kas įvyko ašrame. Tai įvyks dėl kažkokios situacijos, kurioje staiga pakeisite savo sąmonę. Ankstesniais laikais vyko tam tikras varžymasis tarp pakylėtųjų mokytojų mokinių, kuris iš jų patirs įspūdingesnius patyrimus. Taip pat vyko tam tikras varžymasis, kas kažką išgirdo iš mokytojų ir gavo nurodymus, arba kas išvydo šią viziją ar susapnavo kažkokį sapną, ar šią astrologiją ar aną astrologiją. Mes jus raginame virš viso to pakilti šioje dispensacijoje. Jums tai iš tiesų nebėra reikalinga, ir kaip Surija, vėlgi, sakė: „Kai išrišite visas šias išorines savastis, visa tai tiesiog atpuls ir taps visiškai nebereikalinga.“

Tad iš esmės, jeigu kažką prisimenate iš ašramo, puiku, tačiau jeigu kažko neprisimenate, nesijaudinkite ir nebandykite savęs forsuoti. Vėlgi, čia veikia tas mechanizmas, kad jūs paimate tą sąmonės lygį, kurį turite atradę mokymus, ir naudojatės juo kažkokiam troškimui suformuluoti, ką norėtumėte pamatyti įvykstant kelyje. Tačiau tai yra ribota vizija. Tad gali ateiti toks momentas, kai tas troškimas dabar tampa ne tik jus blaškančiu dalyku, bet ir realia kliūtimi jūsų progresui. Tad yra svarbu į tai pažvelgti ir tiesiog pasiekti tašką, kuriame nebemėgintumėte nieko forsuoti, nebeturėtumėte jokių norų. Leistumėte tam įvykti, jeigu tai įvyksta, o jeigu neįvyksta, jūs dėl to nesijaudinate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels