Dangus

Prarastas laikas dvasiniame kelyje

Klausimas: Kodėl tam tikrame gyvenime daugeliui mokinių užtrunka tiek daug laiko atrasti pakylėtuosius mokytojus? Kai atrandame mokytojus, kodėl taip sunkiai ir tiek ilgai užtrunka aktyvuoti savo dangiškąją misiją arba planą? Kodėl taip yra? Kodėl tokiu būdu yra prarandama tiek daug laiko per vieną gyvenimą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Tikrasis būdas į tai žiūrėti yra, kad laikas nėra prarastas. Turite patirti tam tikrus patyrimus, kad taptumėte pasiruošę atrasti mokymus savo išorinėje sąmonėje. Praktiškas būdas į tai žiūrėti būtų sakyti: „Man reikėjo patirti patyrimus, kuriuos patyriau prieš atrasdamas mokymus, kad galėčiau atverti savo protą mokymų radimui.“ Toks būtų praktiškas požiūris.

Na ir dabar, jeigu grįžtumėte truputį į praeitį, į tuos laikus, kai dar nebuvo interneto, tuomet buvo daug sunkiau, iš praktinės perspektyvos, atrasti pakylėtųjų mokytojų mokymus. Tais laikais buvo daug didesnė tikimybė, kad žmonės galėjo užtrukti ilgiau, nors jie iš tiesų galėjo būti pasirengę atrasti mokymus, tačiau nerado jų fizinėje plotmėje. Šiandien tai yra mažesnė problema, nes egzistuoja internetas, tačiau, žinoma, tai vis tiek gali įvykti. Tačiau bendrai paėmus, jūs vis tiek turėtumėte pasakyti: „Man reikėjo tos patirties, kad būčiau pasirengęs, tad nesijaudinsiu dėl to, ar iššvaisčiau laiką ar ne.“

Na o dabar, kai jau radote mokymus, vėlgi, turite suprasti, kad nėra jokio iššvaistyto laiko. Mokymų radimas tėra tik ilgo proceso pradžia. Reikia laiko integruoti mokymus, išgydyti savo keturis žemesniuosius kūnus, įveikti visas atskirąsias savastis ir visa kita, nuskaistinti savo čakras, ar kad ir kas tai būtų. Kalbant atvirai, atrasdami mokymus jūs išpildėte svarbų savo dangiškojo plano elementą. Taip pat yra labai tikėtina, jog kad ir ką būtumėte darę iki mokymų radimo, tai buvo jūsų dangiškojo plano dalis.

Negalite tiesiog sakyti, kad tiktai tuomet, kai sąmoningai pamatėte savo dangiškąjį planą, pradėjote vykdyti savo dangiškąjį planą. Jūs tai pradedate daryti vaikystėje, kadangi turite tam tikrą vidinį pajautimą, koks yra jūsų dangiškasis planas, nors sąmoningai jo nesuvokiate ar nesugebėtumėte suformuluoti žodžiais.

Didžioji dalis to, kas nutinka jums jūsų gyvenime, yra jūsų dangiškojo plano dalis, kadangi jūsų dangiškasis planas nėra vien tai, ką jūs turėtumėte padaryti, bet į jį taip pat įeina patirtys, kurias patiriate, ir kaip tai padeda jums augti. Yra svarbu vengti bet kokio nusivylimo jausmo, kad tai užtruko per ilgai ir dabar jūs atsiliekate, nes dažnai tai paskatina žmones įžengti į šią nesubalansuotą reakciją, aprašytą pasiuntinio, kurioje jūs labai stipriai trokštate atidirbti už prarastą laiką, kompensuoti, ir staiga turite išgelbėti pasaulį ir save per penkias minutes. Tai tiesiog šitaip neveikia. Jūs vis tiek turėsite pereiti procesą, ir dalis šio proceso yra patirti tam tikras patirtis.

Nėra taip, kad nemėginome apie tai kalbėti anksčiau. Neįmanoma sukurti programos ar duoti tam tikras žinias, kurios akimirksniu pakeistų žmogų. Net jeigu įsivaizduotumėte, kad kažkur sukurtume fizinį ašramą, ir aš būčiau mokytoju tame ašrame, jūs tiesiog negalėtumėte tenai įeiti, ir aš tenai sėdėčiau ir duočiau jums žinias bei supratimą, ir po kurio laiko jūs taptumėte nušvitę.

Nes tam, kad galėtumėte integruoti tą supratimą, jums reikalingi tam tikri patyrimai, o tai užtrunka laiko, tai yra tam tikras procesas. Kad galėtumėte įveikti tam tikras savastis, turite patirti tam tikrą patyrimą, kuris padeda jums pamatyti tas savastis, pamatyti savo reakcinius šablonus. Tai yra Alfa ir Omega, jūs gaunate mokymus, tačiau jums taip pat reikalingi tam tikri patyrimai. Vėlgi, kodėl turėtumėte manyti, kad laikas buvo iššvaistytas? Yra žymiai konstruktyviau sakyti: „Visa tai yra dalis patirčių, kurios man yra reikalingos. Kaip nuo šiol galėčiau geriau pasinaudoti mokymais?“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels