Reakcinių šablonų įveikimo fazės

Klausimas: Pastaruoju metu, kai susiduriu su reakcija, tarkime, iš savo ego, pavyzdžiui, su teisimu ar noru atsitolinti nuo kitų žmonių; anksčiau buvau įpratęs į tai žiūrėti labai kritiškai. Ir dabar mėginu pašalinti tai iš savo sistemos, nebegaliu toliau leisti tam būti. Pastaruoju metu pradėjau mėginti žiūrėti į savo reakcijas su didesne užuojauta, netgi meile. Ir pastebėjau kažkokį paleidimą, gebėjimą atlikti didesnį pokytį, galbūt netgi pradedu matyti savo aukštesniojo aš perspektyvą. Tačiau, kadangi visa tai tebėra taip nauja, vis dar noriu žinoti, ar tai taip pat kartais nėra viena iš psichologinių vengimo strategijų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Na, mano mylimieji, jūs turite pereiti tam tikras fazes. Tad egzistuoja fazė, kurioje pradedate labiau įsisąmoninti savo emocines reakcijas, tačiau vis dar nesate išsprendę psichologinės problemos, kuri sukelia šią reakciją, tad yra vertinga pereiti periodą, kuriame siekiate atitraukti savo dėmesį nuo emocijų, siekiate atsitraukti nuo jausmo, kad tai yra taip asmeniška. Ir todėl galite siekti įgyti savo AŠ ESU Esaties ar pakylėtojo mokytojo perspektyvą į tai. Na ir dabar, turite suprasti, kad ego klaidingai gali interpretuoti bet ką. Galėtume, pavyzdžiui, sakyti, jeigu paimtume mano praėjusių metų diktavimą apie tai, kad dauguma problemų, kurias turi žmonės, dauguma konfliktų tarp žmonių, yra smulkmeniškos problemos. Ir galėtumėte tai pritaikę sakyti, jog sakau žmonėms tiesiog ignoruoti visas problemas, tačiau aš, žinoma, kalbėjau ne apie tai, ir tikrai ne asmeniniame lygmenyje.

Tačiau yra vertinga taip ritmai į tai nebežiūrėti, nesijausti taip stipriai emociškai prislėgtiems. Ir jeigu pažvelgimas į tai iš savo AŠ ESU Esaties perspektyvos jums padeda, tuomet tai yra pozityvu. Tačiau, žinoma, turite suvokti, kad galiausiai, norėdami išsilaisvinti nuo šių problemų savo psichologijoje, turite į jas pažvelgti. Turite išsigydyti žaizdą. Turite transformuoti energiją. Ir turite pasiekti tašką, kuriame pamatytumėte gilesnį įsitikinimą, kurį turite apie save ir kuris jus vėl ir vėl stumia į šią reakciją.

Tad iš tiesų galima daryti tai, ką tu darai, jeigu tik nelaikysite to galutiniu žingsniu. Ir, žinoma, neleiskite, kad tai jums sukliudytų pažvelgti giliau į mechanizmą, kodėl jūs reaguojate tam tikru būdu, ar netgi kodėl jūs taip kritiškai į save žiūrėjote, kodėl jums reikėjo jausti, kad turite save žeminti ar labai griežtai save teisti. Ši tendencija save teisti visada jums yra primetama puolusių būtybių, tamsos jėgų, jūsų ego, ir ji yra absoliučiai dirbtina. Ir ji taip pat egzistuoja daugelyje vietų kolektyvinėje sąmonėje, ir ji galbūt buvo jums primesta šeimos narių ar kitų žmonių. Kartais, keistoku būdu, jie gali neturėti jokių piktavališkų intencijų, ir tiesiog galvoja, jog tam, kad galėtumėte pritapti visuomenėje, privalote elgtis tam tikru būdu, ir vienintelis būdas išlaikyti jus jų įsivaizduojamos normos ribose, yra priversti jus save teisti ir nuolatos vertinti savo elgesį.

Tokioje daugybėje kultūrų turite šį labai teisiantį požiūrį į visus, ir visiems nuo vaikystės yra diegiama šį požiūrį turėti ir į save. Ir turite į tai pažvelgti ir suvokti, jog tai nėra natūralu. Tai neateina iš jūsų AŠ ESU Esaties ar pakylėtųjų mokytojų. Ir turite nuspręsti – ar norite tai tempti paskui save visą likusį gyvenimą. Jeigu nenorite, mes perdavėme daug mokymų ir įrankių, kaip tai įveikti. Jeigu naudositės mūsų perduotais įrankiais, net ir mano įrankiais apie kosminę gimimo traumą, ir tais nuostabiais mokymais, kuriuos šiandien gavote iš Meilės Esaties, galėsite padaryti didelį progresą. Tačiau mes taip pat perdavėme daug ir kitų mokymų, kurie gali jums padėti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels