Dangus

Subalansuotas požiūris į dvasinį kelią

Klausimas: Kaip galėtume geriau panaikinti atotrūkį tarp pasąmonės ir sąmoningo proto?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Jeigu naudojatės mūsų mokymais taip, kaip mes norime, kad jais naudotumėtės – jeigu studijuojate knygas, kalbate jus traukiančias invokacijas – tuomet jūs jau tai darote. Tačiau turite suprasti, kad negalite pamatyti visko, kas yra jūsų pasąmonėje, iš karto, nes būtumėte prislėgti. Jums visko būtų per daug, ir visada yra mokinių, kurie nori viską pamatyti iš karto, ir, tam tikra prasme, tai yra suprantama ir pagirtina; ir jokiu būdu nesiekiame žmonių nuvilti, tačiau turite išlikti pusiausvyroje. Turite suprasti, kad jums nėra skirta pamatyti visko savo pasąmonėje iš karto. Pamatote tai dalimis, pamatote tai po truputį. Būtent dėl to pamirštate savo ankstesnius gyvenimus, nes šitaip jums yra suteikiama galimybė nebūti taip prislėgtiems.

Pamąstykite apie tai, mano mylimieji. Jeigu turėjote šimtus gyvenimų tokioje labai tamsioje ir smurtu persigėrusioje planetoje kaip ši, galėjote patirti daugybę nemalonių dalykų ankstesniuose gyvenimuose. Ir jeigu iš gyvenimo į gyvenimą neštumėtės su savimi sąmoningus prisiminimus apie tai, kas nutiko praeityje, į naują gyvenimą ateitumėte taip stipriai prislėgti, kad daugelis žmonių tiesiog nesugebėtų funkcionuoti, jie negalėtų to pakelti. Ir tas pats yra su pasąmone. Žinote, kad mūsų mokymai yra specifiškai sukurti padėti jums tai daryti saugiu ir laipsnišku procesu, duodant jums tai, ką galėtumėte pakelti ir ko jums nebūtų per daug. Ir yra labai svarbu nemėginti dangaus užimti jėga, kaip matote daugelį žmonių, kurie naudojasi kažkokia nesubalansuota technika įsibrauti į pasąmonę, arba kurie nori pakelti kundalini, arba daro kitus dalykus, norėdami kuo greičiau gauti rezultatus ir kuo didesnį augimą, ir dažnai visa tai juos taip prislegia, kad jie nusirita žemyn, užuot pakilę aukščiau. Tai sukliudo jų augimui, vietoj to, kad padėtų. Tad geriausia būtų naudotis mūsų mokymais, tačiau taip pat būtų gerai išsiugdyti šią klausančią ausį, kuomet dalis jūsų dėmesio visada būtų atvira kitam apreiškimui, kurį jums yra skirta gauti, ir tuomet jums labai gerai seksis ir darysite didelį progresą, kaip daugelis jūsų tai ir padarėte, ir kaip kai kurie iš jūsų sakėte, kad padarėte didelį progresą ir daug ką išsigydėte, sekdami mūsų mokymais ir juos taikydami.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels