Dangus

Asmeninių ambicijų nebuvimas ir savo dangiškojo plano išpildymas

Klausimas: Mano klausimas yra susijęs su ankstesniais atsakymas, kuriuose yra kalbama apie dvasingus žmones, kurie nėra labai įsitraukę į gyvenimą. Jaučiu didelį entuziazmą dvasinei gyvenimo pusei. Tačiau neturiu ambicijos siekti tokių dalykų kaip pinigai, statusas, galbūt net ir partnerio nenoriu ieškoti. Neturiu didelių troškimų pasiekti kažką materialaus, mane tenkina pakankamai materialiai aprūpintas gyvenimas. Ar šie materialūs troškimai yra svarbūs dvasingiems žmonėms? O gal jų nebuvimas yra simptomas, kad mes vis dar nesame užmezgę ryšio su savo dangiškuoju planu arba nesame vienovėje su visa gyvybe?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, tai yra natūralu, mano mylimieji, daugumai dvasingų žmonių neturėti didelių ambicijų dėl materialaus gyvenimo būdo. Taip tiesiog nutinka, kai pasiekiate tam tikrą sąmonės lygį. Suvokiate, kad yra kažkas, ko norite labiau už turtingą gyvenimo būdą, karjerą ar valdžios turėjimą.

Šie troškimai atpuolė ankstesniuose gyvenimuose. Tačiau, žinoma, turite būti pusiausvyroje, turite būti atsargūs ir susiderinti su tuo, kas yra jūsų dangiškajame plane. Nes gali būti, kad jūsų dangiškajame plane nėra, taip sakant, parašyta: „prabindzinėti pro gyvenimą“, neturint pastovių pajamų, neturint pastovios gyvenamos vietos, neturint struktūrizuoto gyvenimo. Nesakau, kad jūsų dangiškajame plane negalėtų būti įrašyta kurį laiką viso to neturėti. Tačiau tai gali nebūti jūsų dangiškojo plano dalis to neturėti, ir jau tikrai ne visą jums likusį gyvenimą.

Geriausias būdas būtų suvokti, kad esmė čia nėra jūsų asmeniniai troškimai. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie turi stiprų asmeninį troškimą turėti tam tikrą pragyvenimo lygį arba padaryti tam tikrą karjerą. Ir tuomet yra svarbu, kad jie paskirtų savo gyvenimą arba galbūt keletą gyvenimų, siekdami įgyvendinti tą troškimą, kol jiems bus gana. Tačiau jums jau buvo gana ankstesniuose gyvenimuose. Ir vis dėlto, jums reikia su tuo susiderinti, kadangi daugeliui jūsų tai yra jūsų dangiškojo plano dalis pasiekti tam tikrą poziciją visuomenėje, tam tikrą darbą, galbūt netgi būti išrinktais į valstybės tarnautojo vietą, kurioje būdami galėtumėte atnešti naujas idėjas. O tai reiškia, kad tuomet jums reikia daryti tai, ką turite daryti, kad pasiektumėte tą poziciją, ar tai reikštų, kad turite siekti išsilavinimo, ar kopti aukštyn savo darbe, ar kad ir kas tai būtų jums individualiai. Tiesą sakant, yra daug dvasingų žmonių, kurie priėmė šį „kuklų“ gyvenimo būdą. Tačiau tai nebuvo aukščiausias jų dangiškojo plano potencialas, kadangi tai sutrukdė jiems pasiekti kažkokią poziciją visuomenėje.

Kai kurie iš jūsų esate įsirašę į savo dangiškąjį planą pasiekti tam tikrą poziciją, nes tik jums pasiekus tą poziciją, žmonės pradės jūsų klausyti. Tai nėra jūsų asmeninė ambicija pasiekti tą poziciją. Žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, netgi galite manyti, kad yra šiek tiek absurdiška, kad turite peršokti visas tas kliūtis šiai pozicijai pasiekti. Tačiau jeigu tai yra jūsų dangiškojo plano dalis pasiekti poziciją, kurioje žmonės jūsų klausytų, tai čia tuomet jums reikia paklausyti mano patarimo: „Kas ciesoriaus, atiduokit ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ Kas yra Dievo: jūsų dangiškasis planas, tos pozicijos pasiekimas. Kas yra ciesoriaus: Daryti tai, ką turite padaryti, kad pasiektumėte poziciją, kurioje galėtumėte daryti Dievo darbą ir skleisti tas idėjas.

Duosiu jums tik vieną pavyzdį: jeigu jūsų dangiškajame plane yra įrašyta atnešti reliatyvumo teoriją, tuomet jums reikia daryti viską, ko reikia, kad įgytumėte fizikos mokslų daktaro laipsnį. Ir gali būti absurdiška, ką jums teks padaryti, kad įstotumėte į universitetą ir gautumėte daktaro laipsnį. Ir vis dėlto, jūs tiesiog tai padarote, kadangi suvokiate, jog tai pasitarnaus aukštesniam tikslui. Ir todėl tiesiog turite įveikti tuos dalykus, kad jie jums nebetrukdytų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels