Dangus

Buvimas įsikūnijime Žemėje yra galimybė

Klausimas: Ko mano AŠ ESU Esatis išmoksta iš to, kad aš išgyvenu fizinius patyrimus? Kodėl 10 milijardų gyvybės srautų nori įsikūnyti Žemėje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Tiesą sakant, mano mylimieji, daugelis iš tų 10 milijardų gyvybės srautų, kuriems yra skirta įsikūnyti Žemėje, nenori čia būti savo išoriniu protu, bet suprantate, laisva valia veikia labai specifiniu būdu. Laisva valia nereiškia, kad galite daryti ką tiktai norite, ir kai jau būsite padarę, ką norėjote, kad ir kokios būtų pasekmės, ir toliau galėsite daryti, ką norite. Kitaip tariant, galite daryti, ką norite, ir galite ignoruoti pasekmes, kurias tai sukurs jums patiems ar kitiems, ir tuomet toliau galėsite daryti, ką tuo metu norėsite. Tai yra puolusių būtybių laisvos valios įsivaizdavimas, kurį jos mėgino primesti kolektyvinei sąmonei, tačiau tai, žinoma, yra klaidingas įvaizdis.

Kaip jau anksčiau sakėme, jeigu kažką pasirenkate ir jūsų pasirinkimas neturi jokių pasekmių, tuomet jūs iš tiesų nieko nepasirinkote ir nieko neišmokote. Tad tai reiškia, jeigu paimtume tradicinį karmos supratimą, kad ankstesniame gyvenime padarėte tam tikrus pasirinkimus. Tai jums sukūrė karmą ir ši karma riboja jūsų šiuo metu turimus pasirinkimus. Tad yra daug žmonių, kurie ankstesniuose gyvenimuose, ar tai Žemėje ar kitoje planetoje, susikūrė sau karmą – jie padarė pasirinkimus, kurie turėjo pasekmes, ir tai dabar reiškia, jog norėdami išrišti šią karmą, išsilaisvinti nuo šios karmos – jie privalo ateiti į įsikūnijimą į Žemę. Tai yra vienintelė jų galimybė judėti į priekį.

Tad galėtume sakyti, kad savo išoriniame prote jie iš tiesų nenori čia būti, tačiau jų laisva valia buvo suspenduota karmos, pasirinkimų, kuriuos jie padarė ankstesniuose gyvenimuose, ir todėl jie dabar privalo ateiti į įsikūnijimą, nes tai yra – kaip jau anksčiau sakėme – skaudžių smūgių mokykla. Kai esate atsidūrę skaudžių smūgių mokykloje, smūgiai kartais turi tapti tokie skaudūs, kad galiausiai ryžtumėtės pažvelgti į save ir tarti: „Ką turiu pakeisti savyje, kad išvengčiau pakartotinio susidūrimo su šia situacija?“ Ir, žinoma, mes puikiai suprantame, kad kai keletą gyvenimų susiduriate su labai sunkiomis aplinkybėmis, pasiekiate tašką, kuomet nebenorite čia būti, daugiau nebenorite su tuo susidurti ir negalite suprasti, kaip kas nors galėtų norėti tai daryti.

Tačiau taip pat galėtume sakyti, kad aukštesniame lygmenyje jūsų AŠ ESU Esatis nori, kad čia būtumėte, nes ji nori, kad išgyventumėte patyrimą, jog galite įveikti aplinkybes, kurias patys sau susikūrėte. Suprantate, kad Sąmoningasis AŠ, kaip sakėme, yra AŠ ESU Esaties tąsa. Taip pat galėtume tai paaiškinti ir kitaip, bet dabar tiesiog pasilikime prie šio paaiškinimo. Jūsų AŠ ESU Esatis paėmė dalelę savęs, suprojektavo ją kaip Sąmoningąjį AŠ ir leido šiai savo dalelei rinktis, ir Sąmoningajam AŠ buvo suteikta, kaip taip nuostabiai paaiškino Meilės Esatis, dovana iš AŠ ESU Esaties, ir tai yra jūsų esybė. Egzistuoja tam tikras jūsų esybės kiekis, ir per Sąmoningojo AŠ daromus pasirinkimus jūs investavote dalį šios esybės į savo keturis žemesniuosius kūnus, į savo sielos indą, ir dabar su tuo susitapatinote, ir būtent dėl to patiriate, kad buvimas įsikūnijime jus riboja. Būtent dėl to jaučiate, kad iš tiesų nenorite to patirti, tačiau realybė yra tokia, kad jūsų AŠ ESU Esatis nori, kad jos dalis patirtų šį patyrimą, per kurį pirmiausia pasineriate į gyvenimą Žemėje, susitapatinate su juo, o tuomet palaipsniui nubundate iš šio patyrimo, pradėdami suvokti, kad tai, ką anksčiau laikėte jums iš išorės primestomis sąlygomis, didžiąją šių sąlygų dalį jūs susikūrėte patys. Mes sakėmė, kad, žinoma, kolektyvinė sąmonė materializuoja tam tikras sąlygas, kurias jūs patiriate, tačiau jus iš tiesų veikia jūsų vidinė reakcija, ir būtent tai jus verčia patirti gyvenimą kaip kančią. Tad AŠ ESU Esatis nori, kad išgyventumėte šį patyrimą, per kurį galėtumėte pasinerti į gyvenimą tokioje planetoje kaip Žemė, tačiau taip pat galėtumėte iš to nubusti ir išeiti; nes kai tai darote, tai tampa labai svarbiu patyrimu jūsų AŠ ESU Esačiai, kurį ji gali įtraukti į savo esybę. Panirimas, nubudimas, įstūmimas ir ištraukimas. Ir jūsų AŠ ESU Esatis tuo naudojasi ne tik tam, kad išmoktų tam tikras pamokas, kaip sakote Žemėje, bet ir tam, kad išplėstų savo esybę.

Tad grįžkime prie pirmosios tavo klausimo minties – ką jūsų AŠ ESU Esatis išmoksta iš jūsų išgyvenamų patyrimų Žemėje – į šį klausimą neįmanoma atsakyti linijišku protu, kadangi tame prote, kuriame esate, jūs apie tai mąstote tam tikru būdu; kad privalo egzistuoti tam tikros pamokos, kurių mokotės, privalo egzistuoti tam tikros įžvalgos, kurias suvokiate, ir tam tikri apribojimai, kuriuos įveikiate. Ir būtent tai jūs turite daryti būdami Sąmoninguoju AŠ, tačiau jūsų AŠ ESU Esatis nėra linijiškame prote, ji yra sferiškoje sąmonės būsenoje, tad jūsų AŠ ESU Esatis žvelgia į jūsų gyvenimą kitaip, kaip anksčiau paaiškinome. Ji nepatiria tokių pačių patirčių, kurias patiriate jūs, ji turi daug labiau išplėstą sferinį suvokimą, tačiau AŠ ESU Esatis gali pasinaudoti bet kokiais patyrimais, kuriuos patiriate Žemėje. Ji gali pasinaudoti panirimu, nubudimu, įstūmimu/ištraukimu, kad labai stipriai išplėstų savo esybę, savo supratimą, kaip veikia materiali visata, kas jums suteikia aukštesnį patyrimą, o kas suteikia žemesnį patyrimą. AŠ ESU Esatis visiškai kitaip į tai žiūri, ir yra labai sunku išreikšti tai žodžiais, kadangi jūsų linijiškas protas pradės tai sieti su jūsų Žemėje išgyvenamais patyrimais, o AŠ ESU Esatis nepatiria jūsų gyvenimo šiuo būdu.

Tad geriausia jums būtų tiesiog suprasti, jog kad ir ką būtumėte patyrę Žemėje, jūsų AŠ ESU Esatis naudojasi tuo savo esybei išplėsti, ir būtent dėl to buvimas įsikūnijime yra galimybė. Galėtume sakyti, kad galimybė tai labiau yra AŠ ESU Esačiai, tačiau kas yra AŠ ESU Esatis? Argi tai nesate jūs? Argi jūs nesate AŠ ESU Esaties aspektas? Jūs save pradėjote laikyti atskira būtybe, tačiau kaip jau anksčiau mėginome paaiškinti, pakylėjimas iš tiesų įvyksta tuomet, kai Sąmoningasis AŠ suvokia, jog nėra atskirtas nuo AŠ ESU Esaties; ir, vėlgi, šį procesą sunku apibūdinti žodžiais, nes negalite to suprasti linijišku protu – kas nutinka Sąmoningajam AŠ, kai pakylate. Galite tai tik patirti, tačiau jums nereikia to patirti iki savo pakylėjimo, o iki kol pakilsite, jums nėra būtina tai suprasti. Jums tiesiog reikia žinoti, kad ateina toks momentas, kai Sąmoningasis AŠ patiria radikalų pokytį, tačiau jums nereikia tuo iš anksto rūpintis.

Rūpintis jums reikia tuo, kaip galėtumėte užkopti ant kitos pakopos 144 sąmonės lygmenų laiptuose, kad užsitarnautumėte savo pakylėjimą, o tai iš esmės reiškia, kad turite išlaisvinti Sąmoningąjį AŠ nuo panirimo, nuo susitapatinimo su Žeme, tačiau ypač nuo susitapatinimo su savo keturiais žemesniaisiais kūnais. Ir jūs galite, kaip jau anksčiau sakėme, jūs iš tiesų galite atlikti sąmoningą pokytį, priimdami šį procesą ir nežiūrėdami į jį negatyviu būdu. Dėl nieko neapgailestaujate, negalvojate, kodėl kas nors norėtų būti įsikūnijime Žemėje, nes iš tiesų galite atlikti sąmoningą pokytį, kuomet esate ramybėje būdami įsikūnijime, ir būtent šį pokytį mėginome padėti jums pasiekti šioje konferencijoje, kuomet esate ramybėje būdami savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Priimate save tokius, kokie esate, netgi galite mylėti save tokius, kokie esate, ir iš tiesų galite pripažinti, kad galite jausti mūsų meilę jums tokiems, kokie šiuo metu esate, ir tame lygmenyje, kuriame šiuo metu esate. Ir kai jaučiate mūsų meilę, kai esate ramybėje būdami įsikūnijime, mano mylimieji, staiga nebėra taip blogai būti įsikūnijime, ir buvimas įsikūnijime netgi gali turėti tam tikrų aspektų, kuriais galite mėgautis.

Ir gali ateiti momentas, mano mylimieji, kuomet dvasiniame kelyje galite suvokti labai paprastą dalyką – yra daug dvasingų žmonių, kurie koncentruojasi į kūno geismų įveikimą, kaip sako krikščioniai, nes jie mano, kad tai yra nuodėminga ar kad tai stabdo jūsų dvasinį augimą, nes laiko jūsų dėmesį sukoncentruotą į fizinę oktavą, tačiau gali ateiti toks momentas, kuomet jūs neužsiimate fizinėmis veiklomis dėl to, kad jaučiate privalantys ar trokštantys tai daryti. Jūs nemaitinate savo ego, tačiau galite pasiekti tašką, kuriame tariate: „Aš esu fiziniame kūne ir yra tam tikros veiklos, kurias man patinka daryti“, ir tuomet darote jas ramybėje ir tuo mėgaujatės, nes kodėl turėtumėte nesimėgauti? Mano mylimieji, nesusikurkite šios koncepcijos apie dvasinį kelią, kurioje galvojate, kad iš tiesų neturėtumėte būti įsikūnijime, turėtumėte būti pakilę, ir todėl tol, kol nesate pakilę, turėtumėte save bausti, nesimėgaudami jokiais gyvenimo Žemėje aspektais. Ar kada nors sakėme, kad būtent taip darysite progresą kelyje? Tikrai nepamenu, kad būtume tai sakę, tačiau, žinoma, labai gerai žinau, kad krikščioniai to mokė ištisus šimtmečius, ir to mokė daugelis kitų dvasinių mokytojų.

Tačiau štai ką mes čia sakome – kai įveikiate kompulsinius troškimus, pavyzdžiui, valgymo srityje, tuomet nėra nieko blogo pasimėgauti geru maistu gerų draugų kompanijoje ar netgi vieniems, ir pilnai tuo mėgautis, būnant toje akimirkoje, mėgaujantis ta veikla. Tame nėra nieko nedvasingo ar nuodėmingo, ir kai pasiekiate tą tašką ir susitaikote su buvimu įsikūnijime, galite pradėti mėgautis gyvenimu įsikūnijime, ir tuomet iš tiesų galite pasiekti tašką, kuomet nebetrokštate iš čia pabėgti. Tai nereiškia, kad norite čia būti ilgiau negu būtina, tačiau esate ramybėje čia būdami ir suvokdami, kad vis dar turite šiek tiek laiko fiziniame kūne, tai kodėl tuomet nesimėgauti šiuo laiku. Tam tikra prasme, mes anksčiau perdavėme mokymus, kad vienintelis būdas išsilaisvinti nuo tam tikrų sąlygų yra priimti šias sąlygas tiek, jog jums būtų nebesvarbu, ar jos toliau egzistuos ar neegzistuos – jūs esate ramybėje. Tai, žinoma, negalioja visoms fizinėje oktavoje egzistuojančioms sąlygoms.

Nesakau, kad jums reikia pasiekti tašką, kuomet galėtumėte būti ramybėje, kai kažkas jus kankina. Kalbu apie buvimą įsikūnijime, kuomet gyvenate ganėtinai įprastinį gyvenimą, ir galiu jus užtikrinti, kad iš tiesų nepasieksite savo pakylėjimo, kol pilnai nesusitaikysite su buvimu įsikūnijime ir neįgysite gebėjimo mėgautis tam tikrais buvimo įsikūnijime aspektais. Pakylėjimas nėra procesas, per kurį mėginate nuo kažko pabėgti. Negalėsite pakilti, jeigu nuo kažko bėgsite; ir tol, kol nebūsite pilnai susitaikę ir pilnai priėmę to, ką buvimas įsikūnijime jums siūlo pozityviu būdu, iš tiesų negalėsite pakilti.

Yra žmonių, mano mylimieji, jų nėra daug, tačiau yra žmonių, kurie sekė dvasiniu mokymu, kuriame buvo kalbama apie tai, kaip turite kankinti kūną badavimu, kad įveiktumėte kūno geismus ir visiškai išsilaisvintumėte nuo kūno troškimų, ir šie žmonės taip pat sekė kitais mokymais, kuriuose buvo kalbama apie karmos subalansavimą, ir jie iš tiesų pasiekė tašką, kuriame subalansavo pakankamai karmos, išsprendė pakankamai savo psichologinių problemų, ir iš tiesų galėtų pakilti. Tačiau liko viena priežastis, dėl kurios jie negali pakilti, ir tai yra tai, kad jie niekada nesijautė ramybėje būdami įsikūnijime, jie niekada sau neleido mėgautis pozityviais buvimo įsikūnijime aspektais, ir todėl jie negali pakilti. Jie negali perjungti jungiklio savo prote ir palikti kūno, ir žinau, kad daugelis jūsų turėjote labai sunkių įsikūnijimų net ir šiame gyvenime, bet taip pat daugelyje ankstesnių gyvenimų, ir žinau, kad gali būti labai labai sunku patirti didelę traumą ir po to atrasti kažką gyvenime, kuo galėtumėte džiaugtis. Tačiau taip pat žinau, kad jums yra įmanoma atlikti šį pokytį, jeigu ryšitės tai padaryti.

Tad yra momentas, kai negalite atlikti šio pokyčio, net jeigu to norite, nes nesate tam pasirengę; tačiau ateina momentas, kai galite atlikti šį pokytį, nes pakankamai išgydėte savo keturis žemesniuosius kūnus, išsprendėte pakankamai savo psichologijos, ir vienintelis dalykas, stovintis tarp jūsų ir pokyčio, yra sąmoningas pripažinimas ir sąmoningas sprendimas – Taip! Esu pasiryžęs atlikti pokytį, iš tiesų noriu paleisti savastį, kuria naudodamasis pakilau į tam tikrą kelio lygmenį, tačiau dabar matau, kad ši savastis man nebėra reikalinga, nes ši savastis neturi pozityvaus požiūrio ir nėra ramybėje būdama įsikūnijime.

Tad, vėlgi, ateina toks momentas, kuomet, jeigu tai su jumis rezonuoja – ir daugelis jūsų dar nesate pasiekę šio taško, nors kai kurie iš jūsų jau pasiekėte šį tašką ir galite į tai pažvelgti – galite tarti: „Esu pasiruošęs atlikti šį pokytį, esu pasiryžęs būti ramybėje būdamas įsikūnijime, ir noriu mėgautis tuo laiku, kuris man dar yra likęs Žemėje.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels