Dangus

Dangiškas vedimas ir kūrybinė tėkmė

Klausimas: Mylimi Mokytojai, tiesiog nuostabu, kad esu čia, tinkamu laiku, tinkamą akimirką. Suprantu tiek daug dalykų, apie kuriuos kalbėjote, ir norėčiau paklausti: „Ką dar daugiau galėčiau padaryti?“


Kimas: Tiesiog noriu bendrai pasakyti, kad mokytojai per mane neperdavinėja asmeninių žinučių, tad tiesiog galite gauti atsakymą, kuris taip pat galios ir kitiems žmonėms, ir ką visi gali padaryti.


Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Jūs visada galite padaryti daugiau. Tai jus gali atvesti į sąmonės būseną, kurioje niekada nesijaučiate darantys pakankamai, ir tai nėra, ko aš, ar mes visi, iš jūsų prašome. Mes jūsų prašome pažvelgti į savo asmeninę kilmę, savo asmeninę patirtį ir suvokti, kad ne be priežasties patyrėte tai, ką patyrėte savo gyvenime. Kai kurie jūsų gyvenimo patyrimai tiesiog buvo karmos pasireiškimas, arba kažkas, ką jums reikėjo pamatyti savo pačių psichikoje. Didžioji jūsų, kurie esate dvasios mokiniai, dalis, patyrėte daugumą patirčių gyvenime taip pat ir dėl to, kad jose yra komponentas, leidžiantis pasinaudoti šia patirtimi padedant kitiems.

Galite remtis savo asmenine patirtimi, galite naudoti ją įvairiais skirtingais būdais. Tai gali būti knygų rašymas, tai gali būti jūsų darbas, tai gali būti tiesiog kalbėjimasis su kitais žmonėmis, su savo šeima, ir jūs tiesiog galite pasinaudoti šia patirtimi. Turite suvokti, jog kad ir ką būtumėte patyrę, kad ir ką būtumėte studijavę, kad ir ką būtumėte išmokę – to visada pakanka, kad galėtumėte panaudoti pagalboje kitiems, o padėdami kitiems jūs ir darote daugiau.

Jums nereikia svarstyti: „Ar to, ką darau, pakanka, ar galėčiau padaryti daugiau?“ Tai, ką darote dabar, tai, kuo dabar esate, pakanka padėti kitiems, o padėdami kitiems sukuriate daugiau. O tuomet, toliau eidami keliu, sužinosite, kaip daryti kitus dalykus, ir jūsų gyvenimas pavirs tėkme, ir užuot jaudinęsi: „Ar aš elgiuosi teisingai, ar aš pakankamai gerai darau?“, jūs tiesiog plaukiate nuo vieno dalyko prie sekančio, be pastangų, nesijaudindami, ar padarysite klaidą, netgi nevertindami: „Ar tai yra pakankamai gerai, o gal tai nėra pakankamai gerai?“ Jūs tiesiog plaukiate iš situacijos į situaciją ir visą laiką žiūrite: „Kaip aš, atsižvelgiant į tai, kas esu, atsižvelgiant į mano patirtį, galėčiau padėti kitiems?“

Jeigu turite tam tikrų įgūdžių ir patirties tam tikroje srityje, akivaizdu, kad galite pasinaudoti šia patirtimi. Taip pat galite pasiekti tašką savo gyvenime, kuriame suvokiate turintys pasukti kita kryptimi. Kadangi ta sritis, kurioje dirbote, iš tiesų neleidžia jums padėti žmonėms taip, kaip jaučiate norintys jiems padėti. Ir esmė čia iš tiesų nėra gauti išorinį vedimą, esmė yra gauti vidinį vedimą, kuomet nusileidžiate vidun ir žinote iš vidaus.

Galiu jums pasakyti, mano mylimieji, kad yra visiškai natūralu dvasios mokiniams norėti, kad duotume jiems kažkokį vedimą. Jums visiems būtų naudinga turėti mūsų vedimą, bet iš tiesų nebūtų naudingą šį vedimą gauti iš išorinio šaltinio, kadangi jūs visi gebate gauti šį vedimą iš savo vidaus, naudodamiesi savo intuiciniais gebėjimais.

Noriu jums dar kartą tai pakartoti: jeigu esate nuoširdus dvasios mokinys, jeigu ryžotės dirbti su savo psichika, tuomet šiuo metu jau esate pasiekę tašką, kuriame gebate gauti mūsų vedimą, koks turėtų būti sekantis žingsnis. Mes niekam neduodame pilno supratimo, koks yra galutinis dalykas, kurį žmonės turi padaryti gyvenime, neduodame pilnos vizijos apie tai, ką jie darys visą savo likusį gyvenimą. Mes dirbame duodami žmonėms vedimą: „Koks yra sekantis žingsnis?“ Tuomet, kai žengsite šį žingsnį, gausite sekantį nurodymą, kuris jums leis žengti tolesnį žingsnį. Būtent taip veikia Dangiškas vedimas, nes esmė čia nėra turėti visišką aiškumą anksčiau laiko.

Alchemijos esmė, mano mylimieji, iš tiesų yra tokia: susiderinate su sąmone, slypinčia už substancijos, kurią norite transformuoti. Savo paprasčiausiu pavidalu, kaip girdėjote tiek daug kartų tą klišę, jeigu norite perkeisti šviną, turite susiderinti su už švino slypinčia sąmone. Ir tuomet turite susiderinti su Kristaus sąmone, leisdami Kristaus sąmonei tekėti į šviną ir šitaip jį transformuoti.

Tai gali būti bendras principas, kurį galite taikyti bet kuriame savo gyvenimo aspekte. Susiderinate su savo dabartine sąmone ir tuomet susiderinate su Kristaus sąmone, leidžiate jai tekėti į savo sąmonę, ir tuomet būsite akceleruoti į sekantį lygmenį. Gausite viziją apie savo sekantį žingsnį, ir tuomet turite drįsti žengti tą žingsnį. Būtent taip įtvirtinate transformaciją fiziniame lygmenyje ir tuomet pakylate aukščiau. Ir tuomet galite gauti sekančius nurodymus, ir tai tampa šiuo tekančiu procesu, kuriame be pastangų plaukiate su Gyvenimo Upe, kadangi ryžtatės žingsniuoti mažais žingsneliais į priekį, nesijaudindami dėl to, kas yra per toli.

Idealiu atveju, galite pažvelgti į daugelį kūrybiškų žmonių, kurie nežinojo anksčiau laiko, kokios bus atneštos naujos idėjos, ir jie savo dėmesį sukoncentravo į vieną kažkokią problemą. Jie koncentravo savo dėmesį į ją tol, kol susiderino su už tos problemos slypinčia sąmone. Ir tuomet jie tai paleido, nes kuo didesnę kuriate įtampą, tuo labiau blokuojate Kristaus sąmonės tekėjimą. Ir kai jie tai paleido, gavo impulsą, ir tuomet drįso veikti pagal šį impulsą.

Šis pasiuntinys nežino, ką per jį kalbėsime po metų ar po dešimties metų. Jis nereikalauja žinoti, jis žingsniuoja mažais žingsneliais į priekį, pažvelgdamas į sekantį mokymą, į sekančią knygą, į sekančią konferenciją, ir tiesiog su tuo plaukia, nereikalaudamas jokio išskirtinio dėmesio ar žinių, ar vizijos apie tai, kas įvyks. Ir tai iš tiesų išlaisvina, nes išvengiate visų tų svarstymų: „Ar tai teisinga, o gal tai klaidinga, ar tai turėčiau daryti, o galbūt turėčiau daryti kažką kita?“ Kad ir kur bebūtumėte, egzistuoja kažkas, ką galite padaryti, ir kai tai padarysite, pajudėsite pirmyn, ir tuomet atsiras kažkas kito, ir užuot atsilikinėję, jūs tiesiog plaukiate su gyvenimu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels