Dangus

Kaip sužinoti, ar esate avataras

Klausimas: Kaip galėtume sužinoti, ar esame avatarai, pirminiai Žemės gyventojai ar dar kažkas?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Ar perskaitėte naująją knygą? Aš į tai atsakysiu, ir sakydamas naująją knygą, turiu omenyje knygą Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi. Kai kuriuose ankstesniuose mokymuose, kai kuriuose Pakylėtųjų Mokytojų mokymuose ir kituose dvasiniuose mokymuose buvo naudojamas žodis Avataras. Nesu šimtu procentų tikras, bet man regis šį žodį įvedė Blavatskaja ir teosofijos mokymai? Nežinau, ar kas nors iš jūsų tai žinote? Ir, žinoma, šis žodis taip pat buvo naudojamas filme Avataras, taip pat ir kompiuteriniuose žaidimuose egzistuoja tam tikra avataro koncepcija, tačiau daugelyje Pakylėtųjų Mokytojų mokymų avataru buvo laikoma labai aukšto išsivystymo į Žemę atėjusi būtybė. Ir kai kuriuose mokymuose, pavyzdžiui, buvo sakoma, kad Jėzus buvo avataras ir būtent dėl to jis buvo toks ypatingas. Ir tai yra ironiška, kaip prieš tai kažkam sakiau, nes tie patys Pakylėtųjų Mokytojų mokymai sako, kad Jėzus nebuvo vienintelis Dievo sūnus, jis turėjo daug kitų įsikūnijimų Žemėje, ir kai kuriuose iš tų įsikūnijimų ne visada elgėsi teisingai. Tad dalis mokymo mėgino nuimti Jėzų nuo pjedestalo, tačiau kita mokymo dalis vis dar tebeturėjo tą stabmeldišką įvaizdį, kad jis buvo labai ypatingas, kai čia atėjo. O tai, žinoma, daro priešingą poveikį, tad ši knyga (Mano gyvenimai su Liuciferiu, Hitleriu ir Jėzumi) iš tiesų mėgina nutraukti paslapties skraistę ir visų šių koncepcijų, tame tarpe ir Jėzaus, stabmeldišką garbinimą. Ji mėgina parodyti, kad avataro koncepcija reiškia žmogų, kuris nepriklauso pirminiams Žemės gyventojams, nėra puolusi būtybė ir čia neatėjo dėl karminių priežasčių.

Turiu omenyje, gali būti žmonių, gyvybės srautų, kurie buvo įsikūniję kitose planetose, susikūrė karmą tose planetose, ir kai, pavyzdžiui, tos planetos buvo pakeltos į aukštesnį lygmenį, jie nesugebėjo pakelti savo sąmonės, tad perėjo į Žemę, kuri turi žemesnį sąmonės lygį. Tačiau avataras yra būtybė, kuri į įsikūnijimą čionai atėjo visai ne dėl šitų priežasčių, ji pasirinko čionai ateiti, ir savo prote tikėjo, kad tai daro dėl kažkokios gelbėjimo misijos, kad padėtų pakelti Žemę į aukštesnį lygmenį. Tad šioje naujoje knygoje yra sakoma, kad iš esmės dauguma žmonių, kurie yra labai dvasingi ir atviri dvasiniams mokymams, tame tarpe ir Pakylėtųjų Mokytojų mokymams, nors ne tik Pakylėtųjų Mokytojų mokymams, yra avatarai. Tad galima pagrįstai daryti prielaidą, kad jeigu esate labai dvasingas žmogus ir ilgą laiką buvote tokiu žmogumi, ir buvote atviri, tuomet tikriausiai atėjote čia kaip avataras.

Tad knygoje yra sakoma, kad Jėzus buvo avataras, tačiau be jo buvo ir daug kitų, kitaip tariant, į Žemę atėjo milijonai žmonių, milijonai avatarų. Tad mokytojai, vėlgi, mėgina pašalinti šį atotrūkį, kurį mes taip dažnai susikuriame tarp savęs ir jų, užkeldami juos ant pjedestalo, manydami, kad tai yra nepasiekiama, ką jie padarė. Ir jie nori, kad suprastume, jog daugelis mūsų čionai atėjome tam, kad padėtume pažadinti Žemę. O kaip tai galime padaryti? Pirmiausia pažadindami save. Tačiau tuo nenoriu pasakyti, kad tarp dvasingų žmonių nėra pirminių gyventojų. Ir kaip jums sužinoti, ar esate vienas ar kitas? Sužinoti tai galite tik intuityviai. Tačiau bendrai paėmus, daryčiau prielaidą, kad esate Avataras, jeigu esate atviri šiems mokymams, nebent viduje labai stipriai jaustumėte, kad esate kažkas kitas. Ir ši knyga yra romanas, ji buvo parašyta pirmuoju asmeniu, tad, kitaip tariant, joje yra sakoma „aš tai patyriau“, „aš tai padariau“, ir, žinoma, mano vardas yra ant jos viršelio, tačiau tai nereiškia, kad tai yra mano autobiografija. Nesakau, kad aš viską patyriau, kas yra rašoma toje knygoje, tačiau iš tiesų jaučiu kai ką iš to patyręs, tačiau taip pat jaučiu, kad tai yra daugelio čionai atvykusių Avatarų patirčių apibendrinimas.

Nes knygoje yra rašoma apie kitas planetas, kuriose nėra karo, smurto ir visų tų pasireiškimų, ir jos yra vadinamos „natūraliomis“ planetomis. O avataras priklauso tiems, kurie atvyko iš natūralios planetos tiesiai į tokią planetą kaip Žemė. Tad sakiau, kad gali būti ir kitų būtybių, kurios buvo įsikūnijusios kitose planetose, ne natūraliose planetose. Tad kitaip sakant, jeigu jūsų planeta buvo žemesniame lygmenyje nei natūralus lygmuo, ir jūs buvote tenai įsikūniję, ir planeta buvo pakelta aukščiau, tuomet jūs galėjote pereiti į Žemę, nes nesugebėjote atlikti to šuolio, ir iš tiesų yra tokių žmonių. Tačiau jų negalima vadinti avatarais. Jie atvyko iš kitų planetų, tačiau jie nėra avatarai. Avataras yra tasai, kuris atėjo iš natūralios planetos, kurioje nebuvo smurto, karo, žudynių ir chaoso. Ir tai yra svarbu dėl to, kad mokytojai dabar šiuose diktavimuose pasakė, bet jie taip pat sakė ir knygoje, kad negalite atlikti šuolio iš natūralios planetos į tokią planetą kaip Žemė, nepatirdami šoko ir traumos. Tad tam, kad: pirma – įvykdytume misiją, dėl kurios čia atvykome; ir antra – iš čia ištrūktume, turime tai išsigydyti. Turime pripažinti, kad turime šią traumą, ir privalome ją išgydyti. Nes kitaip būsime įstrigę tame šablone, ir apie tai taip pat yra rašoma knygoje, kaip pagrindinis veikėjas susidūrė su puolusiomis būtybėmis, ir jos jam padarė labai nemalonių dalykų, ir tuomet jis pradėjo reaguoti į puolusias būtybes, ir įsitraukė į reakcinį ciklą, kuriame ėmė su jomis kovoti ir mėgino, turėdamas geriausias intencijas, neleisti joms žudyti žmonių ir kelti žmonėms kančias. Ir jis pradėjo galvoti, kad vienintelis būdas jas sustabdyti yra jas nužudyti.

Tačiau taip pat egzistuoja ir kiti reakciniai šablonai, į kuriuos galėjome įsitraukti, ir tai yra, kai tiesiogiai nekovojame su puolusiomis būtybėmis, bet, pavyzdžiui, galvojame, jog turėtume joms mesti iššūkį, arba priešingai – turėtume joms paklusti ir trauktis joms iš kelio, nieko nesakydami, kas galėtų jas supykdyti; ir gali būti daug kitų tokių reakcinių šablonų. Ir tol, kol būsime įsitraukę į reakcinį šabloną su puolusiomis būtybėmis, negalėsime pakilti. O kadangi mes atėjome iš to lygmens, turime tai įsisąmoninti, išspręsti ir virš to pakilti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels