Dalinimasis savo istorija yra būdas įvertinti ir išmatuoti savo pačių progresą

Klausimas: Kaip galiu dalintis savo istorija neregresuodama psichologiškai ir nepradėdama iš naujo tapatintis su savo praeitimi?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Na, mano mylimieji, tam tikra prasme galėtume sakyti, kad jeigu naudositės mokymais ir įrankiais gimimo traumai aptikti ir jai išspręsti, o taip pat iš jos gimusiai pirmykštei savasčiai ir kai kurioms svarbesnėms savastims, tuomet neregresuosite į praeitį. Jeigu dar nesate iki galo pasiekę šio taško, kuriame būtumėte pasiruošę tai daryti, arba jeigu neužbaigėte šio proceso, iš tiesų galite žiūrėti į dalinimąsi savo istorija kaip į būdą įvertinti ir išmatuoti savo progresą.

Jeigu dalindamiesi savo istorija pamatote grįžtantys į tam tikrus praeities šablonus, tuomet tai jums suteikia galimybę paimti įrankius, kuriuos turite, ir dirbti su šiais šablonais. Kai kurie iš jūsų pamatysite, kad tol, kol nesidalinate savo istorija, jūs tiesiog slepiate neišspręstus savo psichologijos elementus. Ir jie tiesiog ten gulėdami toliau jus veikia, tačiau jūs sąmoningai to nesuvokiate. Kai dalinatės savo istorija ir kažkas jums iškyla, gaunate galimybę pamatyti, kas yra neišspręsta, ir tuomet galite su tuo dirbti.

Na ir dabar, kai kuriems iš jūsų dalinimasis savo istorija gali būti taip stipriai traumuojantis dalykas, kad tai jums gali sukelti didelių problemų. Galite grįžti į reakciją, kuri yra daugiau nei tiesiog pamatymas kažko, kas jus trikdo, ir tuo atveju, žinoma, neturėtumėte savęs versti dalintis savo istorija. Turėtumėte labiau dirbti su savo traumos gydymu, kol sugebėsite imti dalintis. Galiu jus užtikrinti, kad dalinimasis savo istorija yra labai svarbi gydymo proceso dalis. Galite rasti daug terapijos grupių, užsiimančias įvairiais dalykais, į kurias atėję žmonės randa saugiausią, kokią tik yra įmanoma sukurti aplinką, ir jie turi galimybę pasidalinti savo istorijomis. Visada atsiranda žmonių, kurie labai nenori to daryti, bet matote, kad kai galiausiai jie tai padaro, pajunta didelį palengvėjimą. Jiems tai yra didelis paleidimas.

Kai turite tuos įrankius, kuriuos turite, nebent turėtumėte labai rimtų psichologinių problemų, jums tai yra puiki galimybė pamatyti, kas yra neišspręsta, dirbti su tuo, ir tuomet vėl pasidalinti savo istorija, kad pamatytumėte, ar neatsirado dar kas nors. Ir darote tai tol, kol pasiekiate tašką, kuriame esate visiškoje ramybėje dalindamiesi savo istorija; esate visiškai laisvi dalintis savo istorija. Ir štai tuomet žinote, jog išgijote. Ir štai tuomet žinote, kad palikote tai praeity. Savo istorija dabar dalinatės nebe tam, kad išgydytumėte save. Jūs dabar dalinatės savo istorija tam, kad įkvėptumėte kitus, ir kai pasiekiate šį tašką, kuriame esate visiškoje ramybėje su savimi ir visas jūsų dėmesys yra nukreiptas padėti kitiems, štai tuomet esate išgiję.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels