Dangus

Aukštesnio sąmonės lygmens pasiekimas reiškia, kad esate neutralesnėje proto būsenoje

Klausimas: Ar aukštesnis sąmonės lygmuo visada reiškia didesnę palaimą ir laimingumą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Bet, mano mylimieji, ką turite omenyje kalbėdami apie palaimą ir laimingumą? Aukštesnis sąmonės lygmuo neveda į tokį laimingumą, kurį matote holivudiniuose filmuose ir tai taip pat neveda į tokią palaimą, apie kurią, pavyzdžiui, svajoja daugelis budistų. Jie turi pasaulietišką įvaizdį, kurį projektuoja ant šių koncepcijų.

Kai kurie žmonės yra patyrę pakankamą kundalini kilimo kontekstą ir jie tai aiškina per šią prizmę. Kiti žmonės išgyveno dramatiškus dvasinius patyrimus, per kuriuos pajautė tam tikrą ekstazės būseną. Pavyzdžiui, žinote apie tam tikrus krikščionių mistikus, kurie, kaip yra sakoma, ilgą laiką būdavo ekstazėje.

Tačiau kaip galėtumėte funkcionuoti savo įprastiniame kasdieniame gyvenime būdami tokioje būsenoje? Atsakymas yra, negalėtumėte. Jūs čia neatėjote tam, kad būtumėte ekstazės būsenoje, nes, kaip anksčiau sakėme, galėsite tai patirti kai būsite pakylėtoje karalijoje.

Žemės paskirtis yra ne tokia. Jos paskirtis yra padėti jums išgyventi visus patyrimus, kokius tik galite patirti šioje planetoje. Kai pasiekiate aukštesnį sąmonės lygį, jūs, tiesą sakant, pasiekiate vis didesnį proto neutralumą. Būtent tai Buda vadino palaima, tačiau labai mažai budistų suprato, ką tai reiškia. Jie manė, kad tai yra panašiau į žmogišką laimę.

Realybė yra tokia, kad žmogiška laimė yra reliatyvi proto būsena, dualistinė proto būsena. Ji turi priešingą polių – nelaimingumą, ir tegali egzistuoti santykyje su savo priešingu poliumi. Jūs esate laimingi lyginant su tuo, kaip jaustumėtės būdami nelaimingi; tai yra dualistinė proto būsena. Keldami savo sąmonę, pakylate virš dualistinių kraštutinumų ir pasiekite daug aukštesnę ramybės ir laimės bei palaimos būseną, tačiau tai nėra žmogiški jausmai, kadangi juose nėra kontrasto.

Kuo aukščiau pakylate savo sąmonėje, tuo mažesnį kontrastą patiriate savo sąmonėje. Todėl nepatiriate žmogiškos laimės, kuri turi priešingybę ar kuri turi būti su kažkuo lyginama. Patiriate proto būseną, kurios iš tiesų neįmanoma apibūdinti žodžiais; ji iš tiesų negali būti sulyginta su jokiais žmogiškoje patirtyje egzistuojančiais dalykais.

Būtent dėl to Buda naudojo žodį palaima, nes tuo metu šis žodis iš tiesų neturėjo jokios prasmės. Tai buvo naujas žodis. Mes galėtume išrasti naują žodį, kad tai dabar aprašytume, tačiau tebūtų laiko klausimas, kada žmonės pradėtų projektuoti ant jo savo žmogiškus įvaizdžius. Tad geriau yra duoti mokymą ir sakyti, kad kai įveikiate šiuos dualistinius kraštutinumus, nebėra kontrasto tarp jūsų proto būsenos ir priešingybės. Jūs esate neutralesnėje, lygesnėje, labiau subalansuotoje proto būsenoje.

Būtent tai Buda turėjo omenyje kalbėdamas apie Vidurio Kelią. Tai nėra vidurio taškas tarp dviejų kraštutinumų. Tai transcenduoja visą skalę, kurioje egzistuoja kraštutinumai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels