Buvimas atviromis durimis ir savanaudiškumas

Klausimas: Ar asmuo, tapęs aukštos energijos laidininku, turi teisę naudoti šią energiją, kad sau kažką materializuotų, o gal ši energija gali būti naudojama tik vienovės labui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, esminis dvasinio kelio tikslas yra tapti vis atviresnėmis durimis savo AŠ ESU Esačiai, pakylėtiesiems mokytojams, idant per jus galėtų tekėti aukštesnės energijos. Ir galėtume sakyti, pagal tai, kaip šis klausimas buvo užduotas, galėtume sakyti, kad žmonės, kurie turi abejonių, kas yra dėl jų, o kas yra dėl aukštesnio gėrio, dar nėra pilnai atviromis durimis. Kad taptumėte tikrai atviromis durimis, turite tapti neutralūs, kuomet suvokiate transcendavę savanaudiškumą, kurį matote pasaulyje.

Ir todėl nenaudojate šių energijų savanaudiškam tikslui, tačiau tai nereiškia, kad nieko dėl savęs negalite padaryti, nes tai yra jūsų gyvenimo plano, jūsų dangiškojo plano dalis, tai yra jūsų tarnystės gyvenimui dalis. Pavyzdžiui, kad galėtų gerai funkcionuoti, daugumai žmonių reikalinga vieta gyventi ir taip pat reikalingos tam tikros pajamos. Nėra nieko blogo tai materializuoti, kai tai palaiko jūsų dangiškąjį planą. Na ir dabar, jeigu tai darytumėte savanaudiškais tikslais, tai, žinoma, nebūtų konstruktyvu, bet tuomet jūs iš tiesų nesate atviros durys savo AŠ ESU Esačiai ir pakylėtiesiems mokytojams. Pasaulyje egzistuoja ištisa kultūra žmonių, kurie nori kažką materializuoti sau. Egzistuoja ištisa kultūra, pavyzdžiui, susikūrusi aplink šį prisitraukimo dėsnį, kuomet žmonės mėgina naudotis įvairiomis priemonėmis, bandydami, pavyzdžiui, materializuoti didelį namą ar automobilį, ar pajamas, mėgindami išgarsėti, pasiekti sėkmę, gauti tinkamą darbą, susirasti tinkamą partnerį, ir visokiausi kiti dalykai. Ir tai yra daroma iš atskirosios savasties perspektyvos, kuri nori kažką įgyti sau.

Ir nėra taip, kad kai kurie žmonės negalėtų pasiekti tam tikros sėkmės materializuodami tai, ko nori, nes, kaip Jėzus sakė, yra tokių, kurie mėgina užimti dangų jėga. Egzistuoja puolusios būtybės, kurios gerai moka materializuoti dalykus, tačiau jos iš tiesų nesinaudoja aukštesne energija, tai yra, energija, ateinančia iš dvasinės karalijos. Jos naudojasi energija, kuri ateina iš keturių materialios visatos lygmenų, ir jos vagia šią energiją iš kitų žmonių. Yra įmanoma materializuoti dalykus šiuo būdu, tačiau tai nėra aukštesnės energijos naudojimas, tai yra daroma dėl akivaizdžiai savanaudiškų tikslų. Visos šios kultūros, besikoncentruojančios į pritraukimo dėsnį, varomoji jėga iš tiesų yra žmonės ar netgi kai kurios būtybės, kurios čenelina šiuos mokymus, kurie yra labai susitelkę ir susikoncentravę į save. Ir daug, daug žmonių, net ir daug dvasingų žmonių, buvo įtraukti į visą šią kultūrą, kurioje galvoja, kad aukščiausias gyvenimo tikslas yra materializuoti visus materialius dalykus, kurių norite. Žinoma, galėtume sakyti, kad šie žmonės neina dvasiniu keliu, kad ir ką jie apie save galvotų.

Jie neina tikruoju dvasiniu keliu, kuriame atiduodate savo prisirišimą prie materialių dalykų, ir jums yra svarbiau pasiekti aukštesnę sąmonės būseną nei turėti tam tikrus materialius dalykus. Tačiau, kaip sakiau, visada turite ieškoti pusiausvyros, nes kad galėtumėte būti dvasingu žmogumi ir išpildyti savo dangiškąjį planą, jums reikalingos tam tikros fizinės sąlygos. Ir yra teisėta naudoti energiją iš dvasinės karalijos toms sąlygoms materializuoti, kurios yra jūsų tarnavimo gyvybei dalis ir dalis to, ką jums reikia padaryti, kad galėtumėte augti šiame gyvenime. Yra svarbu suvokti, kad esmė čia nėra tiesiog apleisti ar palikti materialius dalykus. Jeigu, pavyzdžiui, esate savo paskutiniame įsikūnijime, gali egzistuoti kažkoks materialus dalykas, kurį trokštate patirti, kad galėtumėte pasiekti tašką, kuriame jums būtų gana tos patirties ir galėtumėte judėti toliau. Jeigu skaitėte Joganandos knygą, jis aprašo, kad tam tikru momentu jo guru pasiėmė jį savo prote į būseną, kurioje guru jam davė rūmus. Jogananda kurį laiką vaikščiojo po šiuos rūmus, ir guru paaiškino, jog taip yra dėl to, kad jis turėjo pasąmoningą troškimą turėti rūmus, ir jam reikėjo patirti, kad jis turi šiuos rūmus, net jeigu jie nebuvo fiziški, kad galėtų pakilti virš šio troškimo ir judėti toliau savo dangiškajame plane.

Ir taip pat yra su jumis. Galite turėti tam tikrą materialių dalykų troškimą, kuriuos jums reikia kurį laiką patirti, kad galėtumėte judėti toliau. Ir tuo atveju, yra teisėta naudoti energiją, kad tai materializuotumėte, bet pastebėsite, kad jeigu iš tiesų esate dvasingas žmogus, nebūsite prisirišę prie šių dalykų turėjimo. Vertinsite patyrimą, tačiau nebūsite prie to prisirišę, ir todėl galėsite pasiekti tą tašką, kuriame pajausite, kad dabar atėjo laikas tai paleisti. Man jau gana šito. Atėjo laikas judėti toliau. Jeigu negalite judėti toliau ar negalite net minties įsileisti, kad galėtumėte judėti toliau, tai rodo prisirišimą. Ir tuomet jums reikia ieškoti tos atskirosios savasties, kuri turi prisirišimą, ir paleisti savastį, ir kai paleisite savastį, na tuomet jums šis fizinis dalykas nebebus reikalingas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels