Dangus

Keturi žemesnieji kūnai ir Kristiškumas

Klausimas: Ar tiesa, kad gyvybės srauto keturi žemesnieji kūnai visada egzistuoja kartu, net kai gyvybės srautas nėra įsikūnijęs fizinėje oktavoje? Kai gyvybės srautas pradeda atsitapatinti nuo savo keturių žemesniųjų kūnų, ar jie liaujasi egzistuoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Turite suprasti, kad egzistuoja skirtumas, mano mylimieji, tarp fizinio kūno kaip fizinio fenomeno ir to proto aspekto, kuris yra artimiausiai susijęs su kūnu. Tad mes mokome, kad, kai ateinate į tam tikrą fizinį įsikūnijimą, prisiimate specifiškai tam gyvenimui sukurtą fizinį kūną. Tačiau savo keturiuose kūnuose jau turite proto aspektą, sukurtą tiesiogiai sąveikauti su fiziniu kūnu, kurį prisiimate tame gyvenime, ir akivaizdu, kad šį proto aspektą nešatės su savimi iš gyvenimo į gyvenimą. Tačiau, kai paliekate įsikūnijimą, fizinis kūnas, žinoma, yra išskaidomas. Tad jūs nesinešate su savimi fizinio kūno, jūs nešatės tą aspektą, kurį galėtume pavadinti fiziniu protu, fizinį proto aspektą, o su juo taip pat, žinoma, ir emocinį, mentalinį bei identiteto lygmenis. Tad šie keturi proto lygmenys, o ne fizinis kūnas, taip pat yra kartu su jumis jums nesant įsikūnijime, ir jūs dirbate su jais nebūdami įsikūnijime pagal savo sąmonės lygį.

Žemėje yra daug gyvybės srautų, kurie nėra nubudę dvasiniam keliui ir todėl negali iš tiesų sąmoningai dirbti su savo keturiais žemesniaisiais kūnais būdami išsikūnijime. Jie dažnai savo išsikūnijimo laiką praleidžia ilsėdamiesi arba patirdami kažkokias patirtis, kurios gali padaryti poveikį jų tolesniam augimui. Tačiau jūs, kurie einate dvasiniu keliu, ypač, kai pereinate į Kristiškumo pakopas, galite sąmoningai dirbti su savo keturiais žemesniaisiais kūnais tarp įsikūnijimų. Galite daryti įvairius dalykus. Galite juos valyti, galite gydytis traumas ir žaizdas, taip pat galite, pagal savo pasiekimų lygmenį, sukurti tam tikras matricas keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Tai nėra pats geriausias būdas tai aprašyti, teigiant, kad, pasiekus Kristiškumą, jūsų keturi žemesnieji kūnai nebeegzistuoja, nes kol būsite įsikūnijime, jums šie keturi žemesnieji kūnai bus reikalingi. Su fiziniu kūnu tiesioginį ryšį užmezgate per žemesnį aspektą, fizinį protą, tačiau jūsų AŠ ESU Esatis, šviesa iš AŠ ESU Esaties vis dar tebeteka per visus lygmenis iš identiteto į mentalinį, į emocinį, ir tuomet į fizinį lygmenį. Tad jums visada bus reikalingi keturi žemesnieji kūnai, kol būsite įsikūnijime.

Na, ir dabar, judėdami link Kristiškumo, jūs, žinoma, nuskaistinate savo kūnus, pakeliate savo sąmonę, nuasmenindami savo gyvenimą, kaip jau dabar ne kartą sakėme, o tai reiškia, tarp kitų dalykų, kad neleidžiate savo keturiems žemesniesiems kūnams apriboti jūsų ir jūsų reiškimosi. Nepasiduodate keturiuose žemesniuosiuose kūnuose egzistuojančių žaizdų šablonams. Tad, galėtume sakyti, kad, jums judant link Kristiškumo, jūsų keturi žemesnieji kūnai jus vis mažiau ir mažiau riboja, tiek jūsų jausmus, tiek jūsų požiūrį į gyvenimą, tiek jūsų gebėjimą save išreikšti. Kitaip tariant, jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose nebelieka pasipriešinimo, egzistavusio žemesniuose lygmenyse.

Daugelis žmonių turi tokius šablonus, tokias energijos sankaupas, ir todėl jaučia pasipriešinimą savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, kai, pavyzdžiui, mėgina vizualizuoti idėją, ką norėtų pamatyti su savimi įvykstant, ir kai jie nukreipia į tai savo dėmesį ir energiją, susiduria su pasipriešinimu keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, kuris silpnina ir griauna jų kūrybines pastangas. Judant link Kristiškumo, šis pasipriešinimas darosi vis mažesnis, ir galėsite pasiekti tašką, kai tiesiog nebebūsite varžomi. Tiesą sakant, labai mažai bekreipsite dėmesio į savo keturis žemesniuosius kūnus, suvokdami, kad kartais jūsų emociniame kūne gali sukilti tam tikra reakcija į kažkokį įvykį arba gali ateiti kažkokia projekcija iš išorės, tačiau jūs esate pakankamai sąmoningi, kad nuspręstumėte į tai neiti, nemaitinti to savo energija, neleisti įgyti savarankiškos gyvasties, kuomet tai taptų save maitinančiu sūkuriu, vagiančiu jūsų energiją.

Tas pats ir su mentaliniu kūnu: gali egzistuoti tam tikri įsitikinimai kolektyvinėje sąmonėje, ir galite būti situacijoje, kurioje susiduriate su kažkokiu įsitikinimu, kurį ant jūsų, pavyzdžiui, projektuoja tam tikra grupė žmonių, tačiau esate pakankamai sąmoningi ir matote, kad tai iš tiesų nėra tai, kuo tikite ar kaip žiūrite į gyvenimą, ir todėl galite nemaitinti to savo energija. Neprivalote pasiduoti tai minčiai ir bėgti paskui tą mintį, galvodami, kad ji jums turi kažkokią reikšmę.

Taip pat, žinoma, yra ir identiteto lygmenyse: labai dažnai į jus yra siunčiamos projekcijos, kad turėtumėte elgtis kaip visi kiti žmonės, ar kad turėtumėte būti normaliu žmogumi, tačiau artėdami prie Kristiškumo, pradedate į tai kreipti vis mažiau ir mažiau dėmesio. Susitelkiate į buvimą tuo, kuo esate, susitelkiate į savo dangiškąjį planą, į savo AŠ ESU Esatį; susitelkiate į buvimą atviromis durimis, kad galėtumėte būti spontaniški dabartinę akimirką.

Žinoma, jeigu turite daug šablonų savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, kurie jus traukia į įvairias reakcijas, tuomet negalite būti atviromis durimis AŠ ESU Esačiai ir Pakylėtiesiems Mokytojams. Tad tai yra jūsų gyvenimo nuasmeninimo dalis, kuomet jumyse nebelieka šio pasipriešinimo ir nebepasiduodate dėmesio nukreipimo mechanizmams savo keturiuose kūnuose, kurie jus atitraukia nuo to, dėl ko čionai iš tiesų atėjote.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels