Kristaus sąmonės esmė nėra turėti pakankamai supratimo

Klausimas: Kokį poveikį intelektualinis lygmuo turi Kristaus sąmonės pasiekimui? Ar mes visi turime tokius pačius protinius gebėjimus, o skirtumai atsiranda tik dėl mūsų užsiblokavimų?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Dalis Kristaus sąmonės, mano mylimieji, yra tai, kad išvystote visus keturis savo žemesniuosius kūnus. Fizinis kūnas tam tikra prasme, žinoma, turi mažiausiai įtakos Kristaus sąmonei, tačiau, žinoma, jeigu jūsų fizinis kūnas turės didelių negalių, jums gali būti sunku pasiekti arba išreikšti Kristaus sąmonę.

Tad turite būti pasiekę tam tikrą fizinio kūno išvystymo lygmenį, kad jis galėtų palaikyti Kristaus sąmonę, ir tai yra meistriškumo pasiekimo dalis. Tačiau jūs tai pasiekiate ne dirbdami su fiziniu kūnu, o dirbdami su trimis aukštesniais kūnais.

Jūsų emociniam kūnui taip pat reikia evoliucionuoti, kad galėtumėte būti Kristumi, nes turite pasiekti tašką, kuriame jūsų varomoji jėga nebūtų emocijos, jūs nebūtumėte kontroliuojami savo emocijų. Neturėtumėte šių labai stipriai reaguojančių savasčių. Neturėtumėte šio mechanizmo, kai siekiate pakeisti kitus žmones, kad išvengtumėte negatyvaus jausmo savyje ar, tiesą sakant, kai siekiate pakeisti kitus žmones, nes galvojate, kad tik gavę jų meilę ir dėmesį jausitės laimingi.

Na ir dabar, mentalinis protas, žinoma, taip pat yra viso to dalis. Norint įgyti gebėjimą išreikšti Kristaus sąmonę specifinėje situacijoje, yra svarbu ir vertinga vystyti savo protinius gebėjimus. Tačiau problema yra ta, kad daug, daug žmonių, ypač šiuolaikiniame pasaulyje, yra taip įsimylėję intelektą, kad mano, jog yra įmanoma pasiekti Kristaus sąmonę įgyjant pakankamą intelektualinį, analitinį supratimą. Jie iš tiesų mano, kad Kristaus sąmonės esmė yra turėti pakankamai supratimo, ir, žinoma, galite paimti mano teiginį „už visus savo turtus įsigykite supratimą“, ir visgi supratimas čia reiškia daugiau, kaip aš tai naudojau, jis yra daugiau už intelektualinį supratimą.

Galėtume sakyti, mano mylimieji, kad yra daug žmonių šiuolaikiniame pasaulyje, kurie ne vieną gyvenimą, kadangi šis procesas vyksta jau ne vieną šimtmetį, kurie keletą gyvenimų buvo susikoncentravę į savo intelekto vystymą ir tapimą jūsų taip vadinamais „intelektualais“ arba „protingais žmonėmis“, tad jie yra susikūrę tame momentumą.

Na ir dabar, jie pasiekia tašką, kuriame tampa atviri dvasiniam keliui ir atranda dvasinį kelią vienokia ar kitokia forma, ir tuomet jie iš esmės į dvasinį kelią žiūri, kaip buvo pasakyta ankstesniame klausime, kaip į mentalinį žaidimą, mentalinį pratimą. Jie mėgina dvasiškai progresuoti naudodamiesi savo intelektu, kad sužinotų ir vis daugiau suprastų, viską sudėliotų į kategorijas, užklijuotų viskam etiketes, susikurtų sistemą, kurioje jūs, pavyzdžiui, sudarote charakteristikų sąrašą, ką reiškia būti dvasiškai pažengusiu asmeniu, ir tuomet savo išoriniu protu siekiate šių charakteristikų, manydami, kad tai ir yra dvasinis augimas.

Daugelis dvasios mokinių klaidingai suprato, kas yra Kristaus sąmonė, nes jie taip stipriai susikoncentravo mentaliniame prote, susikoncentravo intelekte, kad tai tapo aklaviete. Iš tiesų matote mokinius, kurie studijavo dvasinius mokymus 30 ar 40 metų, ir jie turi labai daug žinių, žvelgiant iš linijiškos, intelektualinės perspektyvos, tačiau savo sąmonės jie nelabai tepakeitė, jeigu iš viso ją pakeitė. Jie žino vis daugiau ir daugiau, tačiau iš tiesų nepasikeitė. Jie iš tiesų nepakilo į aukštesnį lygmenį 144 lygmenų skalėje, ir mes ne tai norime matyti. Štai kodėl perdavėme jums tiek daug įrankių, ir jeigu iš tiesų naudositės tais įrankiais, jums bus daug sunkiau likti susikoncentravus intelekte.

Tačiau yra tokių mokinių, kurie yra taip stipriai prisirišę prie intelekto, kad jie turi šią intelektualinę puikybę, ir jie tiesiog nesugebėtų net priimti ar suvokti mokymų, kuriuos mes perdavėme per šį pasiuntinį. Jie nori kažko, kas ateitų labiau iš mentalinio lygmens, būtų labiau intelektualu, ir tokiems žmonėms pasaulyje yra tokių mokymų. Šie mokymai nėra perduoti pakylėtųjų mokytojų, jie yra perduoti mentalinėje karalijoje egzistuojančių būtybių, ir šie jų perduoti mokymai yra labai mentaliniai, labai intelektualūs, ir nėra taip, kad šie mokymai būtinai yra perduodami su piktavališkomis intencijomis, nebent šios būtybės mentalinėje karalijoje prisistatinėja pakylėtaisiais mokytojais, ir tuo atveju jos yra mūsų taip vadinami apsišaukėliai, nes jos nėra pakylėtieji mokytojai, jeigu egzistuoja mentalinėje karalijoje.

Tačiau yra būtybių mentalinėje karalijoje, kurios tiesiog sako: „Na, mes turime aukštesnį supratimą apie visatą nei dauguma žmonių Žemėje, ir todėl turėtume duoti mokymus, jeigu turime galimybę juos perduoti per kažkokį mediumą.“ Galėtume sakyti, kad tai tam tikru atžvilgiu yra teisėta, nes tai gali padėti tam tikriems žmonėms.

Deja, mes taip pat matome, kad kai kurie iš žmonių, kurie seka šiais labai intelektualiais mokymais, vis labiau grimzta į šią intelektualinę puikybę, ir jie netgi kartais pereina į dvasinę puikybę, kuomet pradeda manyti, kad yra labiau dvasiškai pažengę už daugumą kitų žmonių planetoje. Turite organizacijų, kuriose žmonės, sekantys tam tikru mokymu, mano, kad yra labiausiai evoliucionavę, toliausiai pažengę, išmintingiausi dvasios mokiniai planetoje, ir tikiuosi, jog pakankamai stipriai paraginau jus nenueiti į tą aklavietę, nes tai iš tiesų nėra konstruktyvu tam potencialui, kurį turite, galimybei pakilti į aukštesnius sąmonės lygius šiame įsikūnijime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels