Dangus

Kristaus sąmonės esmė šiandien yra gyventi konstruktyvų gyvenimą kasdienėse situacijose

Klausimas: Vienas Kristaus Jėzaus sąmonės aspektas buvo stebuklai, pavyzdžiui, vandens pavertimas vynu ir vaikščiojimas ant vandens. Kodėl šiandien to niekas nebedaro? Argi tai nėra svarbus Kristaus sąmonės aspektas, proto valdžia materijai?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Jau anksčiau sakiau, kad kolektyvinė sąmonė buvo tankesnė prieš du tūkstančius metų, ir todėl buvo būtina atlikti taip vadinamus stebuklus, siekiant atkreipti žmonių dėmesį. Šiandieniniame amžiuje sąmonė yra aukštesnė ir todėl tai nebėra reikalinga. Mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų neremiame šitokių demonstravimų, nes dažnai jie yra klaidingai suprantami. Tai dažnai atveda prie stabmeldiško asmens, kuris sugeba tai padaryti, garbinimo, o patį tai atliekantį žmogų dažnai paskatina jaustis pranašesniu už kitus. Taip pat turite juoduosius magus, kurie turi tam tikrą gebėjimą protu valdyti materiją – kaip galėtume tai pavadinti – tačiau jie tuo naudojasi savanaudiškiems tikslams.

Tad šiandien mes ieškome visai kitokių metodų, kurių esmė nėra atlikti kažkokius stebuklus. Tiesą sakant, stebuklingiausias dalykas yra gyventi konstruktyvų gyvenimą savo kasdieninėje situacijoje. Mes neieškome žmonių, kurie atlikinėtų šiuos regimai nepaprastus dalykus, mes ieškome žmonių, kurie darytų regimai paprastus dalykus, tačiau darytų tai giliai šitai įsisąmonindami. Mes visiškai netrokštame šiandieniniame amžiuje išaukštinti vieną žmogų, kuris galėtų atlikti šiuos stebuklus, nes tuomet šis žmogus būtų paverstas stabu ir tai padarytų priešingą poveikį nei mes norime. Mūsų noras yra paskatinti daug, daug žmonių pasiekti ir išreikšti savo Kristiškumą. Štai kodėl esame susirūpinę dėl žmonių, kurie stabmeldiškai garbina dvasinius mokytojus, nes tai yra labai nesveika.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels