Dangus

Pirminiai Žemės gyventojai

Klausimas: Ar kai kurie šiuo metu Kristiškumą įkūnijantys žmonės yra pirminiai Žemės gyventojai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Taip, kai kurie iš jų yra, tačiau didžioji dauguma žmonių, šiuo metu įkūnijančių tam tikrą Kristiškumo laipsnį, iš tiesų atėjo į Žemę dėl specifinio tikslo padėti pakylėti Žemę.

Klausimas: Tad jie jau buvo pasiekę tą sąmonės lygį, tačiau vis tiek grįžo atgal į Žemę kelti ne savo, o kolektyvinę sąmonę?

Kim Michaels: Šis klausimas, kuris buvo užduotas, susijęs su tuo, kad mokytojai sakė, jog egzistuoja tam tikri pirminiai gyventojai, tam tikri gyvybės srautai, kurie buvo sukurti gyventi Žemėje. Tad buvo tam tikros šių gyvybės srautų grupės. Jie yra vadinami gyvybės bangomis arba pagrindinėmis rasėmis. Pirmoji pagrindinė rasė visa pakilo, antroji taip pat visa pakilo, kaip ir trečioji. Tačiau ketvirtoji pradėjo leistis į dualizmą ir nugramzdino žemyn visą planetą.

Po to atėjo toks momentas, kai Žemėje buvo sukurta labai homogeniška visuomenė, kurioje visi jos nariai buvo daugmaž toje pačioje sąmonės būsenoje. Jie buvo pasiekę tam tikrą harmonijos laipsnį, tačiau šioje visuomenėje nebuvo augimo, ir štai tuomet mokytojai leido čionai įsikūnyti puolusioms būtybėms, kad jos truputį išjudintų tą statišką visuomenę.

O tuomet, tuo pačiu metu, čionai taip pat atėjo ir tie, kurie turėjo aukštesnę sąmonę, kurie buvo pasiekę tam tikrą Kristiškumo laipsnį, ir jie pasirinko čia ateiti, kad sudarytų atsvarą puolusioms būtybėms, idant šios negalėtų sunaikinti planetos. Pamatinis įstatymas teigia, kad būtent pirminiai Žemės gyventojai apsprendžia planetos likimą, jie lemia, kaip greitai ji gali kilti. Nors yra daug gyvybės srautų, atėjusių čionai kelti aukštyn planetą, jie negali to padaryti vieni patys, nes turi sulaukti pirminių gyventojų reakcijos.

Mes, žinoma, galime padaryti vieną dalyką – neleisti puolusioms būtybėms sunaikinti planetos. Galiausiai planetai reikės, kad kai kurie iš šių pirminių gyventojų pradėtų įkūnyti Kristiškumą, ir tik tuomet ji galės iš tiesų aukščiau pakilti. O tai, žinoma, tam tikru laipsniu jau ir vyksta. Esu tikras, kad kai kurie iš jų jau ir pakilo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels