Priėjimas prie keturių proto lygmenų

Klausimas: Yra sakoma, kad 90% - 95% egzistuoja mūsų pasąmonėje, ir tik nuo 5% iki 10% yra mūsų sąmoningame prote. Kiek procentų yra likę pasąmonėje, kai tampame pasirengę pakilti? Ar joje telieka kūno funkcijos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Iš tiesų nėra prasmės duoti procentus, kalbant apie žmogų, kuris yra pasirengęs pakilti. Nes kai jau esate pasirengę pakilti, galite prieiti prie didžiosios dalies to, kas vyksta keturiuose jūsų proto lygmenyse. Ir galite tai daryti sąmoningai, jeigu norite ir tai yra reikalinga kažkokiam tikslui.

Tačiau tai nereiškia, kad sąmoningai suvokiate viską, kas vyksta fiziniame kūne ir emociniame, mentaliniame bei identiteto kūnuose. Jūs vis dar tebesate įsikūnijime tankioje planetoje, tokioje kaip Žemė, ir turite ribotą dėmesio aprėptį. Kitaip tariant, egzistuoja limitas į kiek dalykų galite vienu metu koncentruoti savo dėmesį. Kiekvienu momentu renkatės, kur koncentruosite savo dėmesį. O tai reiškia, kad kitos temos arba jūsų sąmonės sritys nueina į antrą planą.

Na ir dabar, žinoma, dauguma žmonių, kurie nėra aukštesniuose sąmonės lygmenyse, negali prieiti prie pasąmonės lygmenų. Tačiau, kai pakylate aukščiau, įgyjate gebėjimą prie jų prieiti, jeigu to norite, tačiau to nedarote, jeigu tai daryti nėra jokio tikslo.

Žinoma, esi teisus, kad fizinio kūno funkcijos nėra tai, ką daugumoje atvejų būtų būtina sąmoningai suvokti. Žinoma, yra žmonių, kurie išvystė gebėjimą veikti kūno funkcijas protu. Tačiau tai iš tiesų nėra būtina, kad galėtumėte užsitarnauti savo pakylėjimą. Taip pat galėtume sakyti, kad egzistuoja tam tikros funkcijos emociniame, mentaliniame ir identiteto protuose, kurių jums nėra būtina sąmoningai suvokti, bent jau ne visą laiką.

Tačiau jums, žinoma, reikia, ir jūs tą ir darysite aukštesniuose sąmonės lygmenyse, sugebėti nueiti į bet kurį emocinio, mentalinio ir identiteto kūnų lygmenį ir išspręsti tenai viską, kas yra neišspręsta. Tai negalioja fiziniam kūnui, ta prasme kad yra daug dalykų kūne, kurie, kai pasiekiate tuos aukštesnius sąmonės lygmenis, jūsų nebetrikdo. Jie jums net nebekelia rūpesčio – šie dalykai kūne.

Galite matyti, kad istorijoje buvo žmonių, kurie turėjo aukštesnį sąmonės lygį, tačiau jie vis dar tebeturėjo tam tikrų fizinių negalavimų. Ar tai reiškia, kad jie nebūtų galėję jų išsigydyti, jeigu būtų norėję? Jie būtų galėję tai padaryti, tačiau tai nebuvo jų prioritetas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels