Dangus

Sąmonės lygmenų indikatoriai

Klausimas: Ar egzistuoja kokie nors indikatoriai arba ženklai, kuriame sąmonės lygmenyje mes esame?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Žinoma, mano mylimieji, yra įmanoma nustatyti daug skirtingų indikatorių, tačiau pats paprasčiausias būtų žmonių savanaudiškumo laipsnis, kiek stipriai žmonės yra susikoncentravę į save. Kitas indikatorius būtų tai, kad kai pradedate artėti prie Kristiškumo, o ypač aukštesnių Kristiškumo lygmenų, jūsų protas tampa vis neutralesnis, jame įsivyrauja vis didesnė ramybė.

Jaučiate vis mažiau ir mažiau privalantys kažką daryti pasaulyje, nes turite vis mažiau ir mažiau atskirųjų savasčių, kurios verčia jus kažką daryti ar reaguoti tam tikru būdu. Tad jūs reaguojate vis mažiau ir mažiau į pasaulyje egzistuojančias sąlygas. Jos jūsų nebetrikdo, jos jūsų neapibrėžia. Tai nereiškia, kad nieko nebedarote, tačiau jūs tai darote iš ramybėje esančios proto būsenos, būdami neprisirišę, būdami neutralūs, užuot jautę privalantys kažką daryti. Tad tai yra geri indikatoriai, kuriuos galite prisiminti.

Galėtume apibrėžti ir kitus indikatorius. Žinoma, būtų įmanoma sukurti ištisą sistemą, tačiau jaučiame, kad tai gali pastūmėti žmones į labai intelektualią ir analitinę proto būseną. Žmonės tuomet labai lengvai galėtų įstrigti lyginančioje proto būsenoje, kurioje pradėtų lygintis vieni su kitais, imdami kurtis šias žmonių klikas, kurie jaučia pasiekę tam tikrą lygmenį, kaip matėme tai vykstant ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose. Tad mes iš tiesų nenorime šito skatinti.

Iš esmės neturėtumėte rūpintis tuo, kur kiti žmonės yra savo sąmonėje. Rūpinkitės savimi, tačiau, kaip sakė šis pasiuntinys, iš tiesų ateina toks momentas, kai pakylate net ir virš šio noro svarstyti, kur jūs esate, ar netgi lyginti save su kažkuo. Jūs tiesiog susikoncentruojate į savęs išreiškimą tame lygmenyje, kuriame esate, ir tuomet judate link aukštesnių lygmenų, ir iš tiesų nesistengiate uždėti kažkokių skaičių ar kokių nors kitų įvertinimų. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad štai tuomet žinote, jog pasiekėte aukštesnius lygmenis, nes esate laisvesni tiesiog būti tuo, kuo esate ir mėgautis buvimu įsikūnijime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels