Dangus

Apie kitų žmonių protų skaitymą

Klausimas: Noriu paaiškinti situaciją, kurioje dabar esu. Kenčiu nuo patirties, kurioje kažkokie nežinomi žmonės tyrinėja mano protą kažkokiu metodu, o tuomet paleidžia mano mintis į viešumą. Tai vyksta ne vienerius metus. Be to, jie manęs prašė su jais kalbėtis, tuo pat metu slėpdami savo tapatumą. Vengiau atsakyti į jų prašymus, tačiau ar manote, kad būtų geriau su jais pakalbėti, kai jie to prašo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, mano mylimieji, mes skatiname klausimus, kurie būtų vertingi plačiam žmonių ratui ir nenorime atsakyti žmonėms asmeniškai, ką jie turėtų daryti, tačiau, žinoma, šioje situacijoje niekas neturi teisės skaityti jūsų proto, kad ir kokius metodus naudotų. Jeigu jie skaito jūsų protą be jūsų žinios ir sutikimo, tai yra akivaizdus jūsų laisvos valios pažeidimas ir akivaizdus laisvos valios įstatymo pažeidimas, ir todėl turėtumėte kviesti Kristaus Teismą šiems žmonėms. Taip pat ir bendrai galėtume sakyti, kad dalinimasis dalykais internete, kurie, jūsų teigimu, yra kitų žmonių mintys ir intencijos, ir darymas to anonimiškai, yra paprasčiausias nesąžiningumas. Tai rodo, kad šie žmonės turi labai sudėtingą netyrą intenciją, siekdami save išaukštinti, siekdami pasirodyti ypatingais, tačiau tą jie daro kenkdami kitiems žmonėms.

Tad čia būtų tinkama kviesti Kristaus Teismą. Bendrai paėmus sakyčiau, kad mažai gausite naudos bendraudami su žmonėmis, kurie, visų pirma, pažeidinėja jūsų laisvą valią, o visų antra, atsisako viešai prisistatyti, kad iš jų būtų galima pareikalauti atsakomybės ir atsiskaitymo už tai, ką jie daro. Kokia jums būtų nauda užvesti tokį dialogą? Jūs tik paskatintumėte juos manyti, kad jie jums turi kažkokią galią.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels