Dangus

Ego valia niekada nebus laisva

Klausimas: Ar kai pakylame vis dar tebeturime laisvą valią, o gal laisva valia yra susieta su ego?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Kai pakylate įgyjate IŠ TIESŲ laisvą valią. Laisva valia niekada negalėtų būti susieta su ego, nes ego valia niekada negali būti laisva. Jūsų valia niekada negalės būti laisva, kol ji bus veikiama ego.

Ir čia, žinoma, kai kurios puolusios būtybės atėjo su savo samprotavimais, kad tiktai sukildami prieš Dievo valią įgyjate iš tiesų laisvą valią. Tačiau tai yra klaidingas laisvos valios realybės supratimas, kadangi jau pats šis faktas, kad galite maištauti prieš tai, ką laikote Dievo valia, turėtų jums pademonstruoti, kad turite laisvą valią. Nes jeigu Dievo valia nebūtų buvusi suteikti jums laisvę, tuomet tą pačią akimirką, kai sukiltumėte prieš Dievo valią, turėtumėte būti sunaikinti.

Tas faktas, kad puolusios būtybės gali sukilti prieš tai, ką jos mano esant Dievo valia, ir nebūti sunaikintos, turėtų jums pademonstruoti, kad jos IŠ TIESŲ turi laisvą valią. Žinoma, Kūrėjas net nemato puolusių būtybių ir nemato jų maištavimo prieš savo valią. Puolusios būtybės maištauja prieš valią dievo, kuris yra jų pačių tvarinys, kuris tėra jų pačių vaizduotės vaisius.

Svarbu, kad suprastumėte, kad kai pakylate, jūsų valia yra laisva, tačiau jūs ja nesinaudojate kaip atskira būtybė. Jūs save laikote būtybe, kuri yra vienovėje su visa gyvybe. Todėl jūs, žinoma, darote pasirinkimus šiame vienovės kontekste, tad savo pasirinkimais nekenkiate nė vienai gyvybės daliai, įskaitant ir save. Tai nereiškia, kad jūsų valia yra mažiau laisva. Tai iš tiesų reiškia, kad kai renkatės pakylėtoje būsenoje, nesusikuriate sau pasekmių, karmos, kuri ribotų jūsų pasirinkimo galimybes. Todėl su kiekvienu savo pasirinkimu jūs vis labiau suvokiate vienovę ir todėl jūsų valia darosi vis laisvesnė.

Kai įžengiate į atskirtį ir pradedate pasirinkimus daryti iš atskirojo aš, kiekvienas jūsų pasirinkimas turės pasekmes, kurios apribos jūsų pasirinkimus ir todėl jūsų valia darysis vis mažiau ir mažiau laisva. Nėra taip, kad jūsų valia yra apribota pakylėtoje karalijoje. Tiesiog yra taip, kad jūs nustojate naudotis savo laisva valia remdamiesi atskirties iliuzija ir jūs dabar darote pasirinkimus paremtus vienovės realybe. Tačiau tai yra laisvas pasirinkimas, kurį jūs padarote, ir todėl jis nesuvaržo jūsų laisvos valios. Jūs tiesiog nusprendžiate, kad egzistuoja tam tikros pasirinkimų rūšys, kurių nebenorite daryti, ir šis pasirinkimas iš tiesų yra visiškai laisvas. Kai esate atskirtyje, jūs nedarote visiškai laisvų pasirinkimų, tačiau kai paliekate atskirtį, jūsų valia tampa visiškai laisva.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels