Dangus

Kaip elgtis su faktu, kad visi turi laisvą valią

Klausimas: Kai žmogus atranda kažką savo asmeninėje psichikoje, kas jam padeda pažvelgti į tai kolektyvinėje sąmonėje subalansuotu būdu, ypač jeigu jis bijo leisti laisvai valiai reikštis?

Kimas: Nesuprantu klausimo. Ar galėtų tai parašęs žmogus plačiau šitai paaiškinti?

Klausimas: Jeigu žinote turintys baimę ir žinote, ko bijote, pavyzdžiui, bijote leisti laisvai valiai reikštis ir matote savyje, koks tai yra mechanizmas. Kai mėginu pažvelgti į tai masinėje sąmonėje – mane tarsi apima baimė. Ir koks būtų subalansuotas būdas pereiti nuo pažvelgimo į save prie gebėjimo pažvelgti į tai masinėje sąmonėje?

Kimas: Vis tiek nesuprantu – bijai leisti laisvai valiai reikštis – savyje?

Klausimas: O ne, bijau kitų žmonių laisvos valios, kai jų veiksmai paveikia mane, o aš nenoriu būti veikiamas.

Kimas: Tai klausimas iš tiesų turėtų būti, „kaip elgtis su faktu, kad visi turi laisvą valią, ir jie gali padaryti kažką, kas paveikia ir mane.“

Klausimas: Taip. Žinau, kad negaliu naudoti prievartos prieš kitus žmones, ir jeigu pakeliu savo sąmonę virš baimės, kurią žinau turintis, ir mechanizmo, kurį žinau turintis. Kai pereinu į pastangas kelti visus ir žiūrėti į tai platesnėje perspektyvoje, kaip galiu susilaikyti ir nemėginti versti visumos tiesiog tai priimti.

Kimas: Kad save apsaugotum, štai ką tu sakai, nes tai, kaip tu į tai šiuo metu žiūri, vienintelis būdas apsisaugoti yra mėginti neleisti jiems padaryti kažko, kas tau pakenktų. Manau, kad tai labiau išgrynina klausimą.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautamos Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Egzistuoja daug būdų įveikti šią problemą. Tai, žinoma, yra viena iš pagrindinių problemų, kurią mes iškėlėme knygoje Mano gyvenimai. Matote avatarą, kuris ateina į Žemę su geriausiomis intencijomis, ir nepaisant to, kad niekam nieko Žemėje nepadarėte, vis tiek esate užpuolami, pažeminami ir sužeidžiami. Tai, žinoma, įvyksta dėl to, kad tokia yra laisva valia. Mes kalbėjome apie kosminį veidrodį, kad tai, ką projektuojate į kosminį veidrodį, veidrodis atspindės jums atgal – dažnai per kitus žmones.

Tad jeigu į veidrodį projektuojate dualistinę sąmonės būseną, prisitrauksite žmones, kurie yra dualistinėje sąmonės būsenoje, ir jie jums priešinsis. Šis mokymas negalioja avatarui, kuris ateina į savo pirmąjį įsikūnijimą, nes jūs nesate dualistinėje sąmonės būsenoje, ir jūs nieko nesuprojektavote į kosminį veidrodį, kas paveiktų kitus žmones.

Tiesa ta, kad tokioje planetoje kaip Žemė, kurioje egzistuoja puolusios būtybės, jos gali pasinaudoti savo laisva valia, kad jus užpultų, nors jūs visiškai nieko nebūtumėte padarę, kad to nusipelnytumėte. Mes visi suvokiame, kad tai yra vienas iš pačių sunkiausių atėjimo į įsikūnijimą Žemėje aspektų, iš tiesų visiems žmonėms, tačiau ypač avatarams, kadangi žinote, jog natūralioje planetoje taip nėra. Tačiau, atsižvelgiant į visus tuos mokymus, kuriuos mes jums perdavėme, yra įmanoma į tai pažvelgti ir tarti: „Kas yra Žemė, kas Žemė yra man?“, ir Žemė yra mokykla Budiškumui pasiekti.

Kaip pasiekiate Budiškumą? Sakėme, kad neprisirišimas yra raktas į Budiškumą, tačiau kaip galite būti neprisirišę, kai kiti žmonės jus puola ir žeidžia? Tam reikia, kad pereitumėte ilgą procesą, pažvelgdami į savo gimimo traumą, išsigydydami tą gimimo traumą, ir tuomet, kai būsite tai padarę, iš tiesų galėsite pasiekti būseną, kurią ką tik minėjo Motina Marija, kai būsite atkūrę natūralios energijos tekėjimą iš identiteto plotmės, į mentalinę, tuomet į emocinę ir galiausiai į fizinę. Kai pasiekiate tą meistriškumą, tuomet žinote, kas vis dar tebesate nenatūralioje planetoje, kurioje žmonės turi laisvą valią, jie yra labai žemoje sąmonės būsenoje (daugelio žmonių protai yra užvaldyti puolusių būtybių), ir negalite jiems iš tiesų sutrukdyti jūsų pulti, jeigu jie absoliučiai nori tai daryti. Bet jūs save išsikėlėte virš bet kokių dualistinių įsipainiojimų, karminių įsipainiojimų su kitais žmonėmis, tad žinote, kad nėra jokios karminės priežasties, dėl kurios jie turėtų tai daryti. Jeigu kalbėtume visiškai atvirai, labai tikėtina, kad kai pasieksite tą būseną, nebebūsite puolami.

Net jeigu tai nutiktų, žinote, kad dėl savo ilgos istorijos šioje planetoje, dėl to, ką patyrėte ankstesniuose gyvenimuose, dėl to, kad išsigydėte gimimo traumą, žinote, kad niekas Žemėje negali padaryti jums išliekančios žaizdos, kuri galėtų visam laikui pakeisti tai, kas jūs esate ir kuo jūs save laikote, kai turite tą natūralų energijos tekėjimą.

Todėl jums nereikia bijoti to, ką jie galėtų padaryti. Priežastis, dėl kurios bijai, yra ta, kad dar neišsigydei gimimo traumos, tačiau kai ją išsigydysi, ši baimė išsisklaidys tarsi ryto rasa patekėjus saulei.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels