Dangus

Mokytojo-mokinio ryšio dinamika

Klausimas: Kokią viziją pakylėtieji mokytojai turi apie Guru-Čelos ryšį? Ar tai yra ypatingas ryšys su vienu pakylėtuoju mokytoju, su kuriuo yra sukuriami šventi saitai, kurie negali būti nutraukiami, tarsi tai būtų kokia abiejų pusių duota priesaika? O gal tai tiesiog yra artimas ryšys su bet kuriuo pakylėtuoju mokytoju ar keletu pakylėtųjų mokytojų, kurie tuo metu moko tą žmogų? Ar kiekvienas gyvybės srautas turi asmeninį Guru, kuris jam yra priskiriamas jam gimus, ir jis tuomet veda šį žmogų per visą jo egzistenciją iki paties pakylėjimo, o gal net ir po pakylėjimo? Pavyzdžiui, aš užmezgiau Guru-Čelos ryšį su vienu mokytoju, tačiau jaučiu didesnį susiderinimą ir artumą kitam mokytojui. Tai su kuriuo iš jų turėčiau siekti įžengti į vienovę?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Jūs, visų pirma, siekiate įžengti į vienovę su savo AŠ ESU Esatimi. Pakylėtasis mokytojas yra jums šios vienovės siekti padedantis pagalbininkas, bet būtent su Esatimi pirmiausia siekiate vienovės. Nėra taip, kad žmogus turi vieną konkretų pakylėtąjį mokytoją, kuris jį veda per visas jo klajones Žemėje ar netgi per vieną gyvenimą. Mes įvertiname individualaus mokinio augimą ir šio mokinio poreikius, ir tuomet skirtingas savybes turintys mokytojai dirba su šiuo mokiniu pagal tai, ko jam tuo metu reikia.

Netgi jeigu jaučiate davę priesaiką pakylėtajam mokytojui ir jaučiate didesnį artimumą kitam mokytojui, susitelkiate į tą mokytoją bent kurį laiką. Mes net ir ankstesnėse dispensacijose perdavėme mokymą, kad žmogus gali tikėti esantis tam tikro mokytojo čela, tačiau kurį laiką jį veda kitas mokytojas, mokiniui to nesuvokiant. Kadangi egzistuoja laisvos valios dinamika, nėra tokios priesaikos, kuri niekada negalėtų būti sulaužyta.

Todėl mokytojas neduoda jokių tokių priesaikų konkrečiam mokiniui, jis tiesiog pasiūlo pagalbą mokiniui, kai mokinys yra tam pasirengęs ir yra pasiruošęs priimti šią pagalbą. Netgi turite pasakymą, kad kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas. Bet kuriuo laiko momentu esate pasirengę tam tikram mokytojui. Kai palypėjate aukščiau arba imate susidurti su kitokiomis iniciacijomis savo kelyje, imate dirbti su kitais savo psichologijos aspektais, mokytojai gali pasikeisti, nes būtent to jums dabar reikia.

Ši idėja, kad galite duoti priesaiką tam tikram mokytojui, yra vertinga, jeigu tai jums padeda susikoncentruoti į kelią, tačiau ateina toks momentas, kai labiau subręstate kelyje ir suvokiate, kad esmė čia nėra išorinės priesaikos, duotos išoriniu protu. Esmė yra jūsų pasišventimas augimui ir nuolatinis maksimalaus augimo siekimas, kad galėtumėte dirbti su kiekvienu mokytoju, kuris galės jums geriausiai padėti toje pakopoje, kurioje šiuo metu esate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels