Dangus

Tikrovės vengimas dvasinėmis praktikomis

Klausimas: Mačiau tai savyje ir dvasinėse bendruomenėse, kuomet žmonės tarsi bėga nuo materialaus pasaulio dvasinių praktikų pagalba, tai tarsi dvasinis eskapizmas ir neapykantos Motinai ugdymasis, ar galėtų pakylėtieji mokytojai tai pakomentuoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Tai iš tiesų yra viena didžiausių kliūčių planetos sąmonės kėlimui. Mes, žinoma, suprantame, kad, kai esate dvasios mokinys (kai pradedate eiti dvasiniu keliu, pradedate studijuoti dvasinius mokymus; pradedate praktikuoti kažkokias praktikas) įsitraukiate į alcheminį procesą. Daugelis mokinių ne visai supranta, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad iškeliate į paviršių tai, kas glūdi jūsų pasąmonėje. Tai labai panašu į fizinio kūno valymą, kuomet iš jūsų kūno veržiasi tam tikri toksinai, ir jie gali paveikti jus emociškai ir mentališkai, tas pats vyksta ir dvasinėje plotmėje. Tiek daug žmonių, kai yra reliatyviai naujai atradę kelią, iš pradžių galvoja, kad viskas bus patogu, lengva ir nuostabu. O tuomet, kai susiduria su vienu iš tų sunkių momentų, kai susiduria su kažkokia psichologine problema, jie išsigąsta.

Jie nenori pažvelgti į šią problemą, nenori turėti reikalų su šia problema. Ir štai tuomet jie ima mėginti naudotis dvasiniu mokymu arba praktika, siekdami išvengti susidūrimo su skausmu. Na ir dabar, mes jums davėme daug mokymų, aš jums daviau mokymus savo Gausingo Gyvenimo Kurse, kurie padės jums pakeisti savo požiūrį, idant galėtumėte dvasiškai augti be skausmo. Tačiau neįmanoma dvasiškai augti nepažvelgiant savo asmeninėms problemoms į akis. Tad jums reikia priimti mąstymą, kuriame nesitikite, kad bus lengva, patogu, ir nebus jokio skausmo, nereikės dėti jokių pastangų – jūs ryžtatės su tuo dirbti. Tai, žinoma, yra supratimas, kurį pasiekė visi pakylėtųjų mokytojų mokiniai. Jeigu visi, kurie yra dvasiškai nubudę (nubudę dvasiniam keliui) taip pat tai suvoktų, net jeigu jie neprisijungtų prie pakylėtųjų mokytojų mokymo, būtų galima padaryti daug didesnį progresą.

Tai yra visiškai teisingas pastebėjimas, kad pernelyg didelis dvasinių mokinių procentas užsiiminėja įvairiomis realybės vengimo formomis. Tai nepadeda jiems augti individualiai, ir taip pat nepadeda augti planetai. Tai mums yra didelis iššūkis, nes, kai žmogus nubunda dvasiniam keliui, visada yra pakylėtasis mokytojas, kuris duoda šiam žmogui tam tikrą dvasinės energijos dovaną, leidžiančią jam pakelti savo sąmonę į lygmenį, kuriame jis gali suvokti, kad egzistuoja kažkas daugiau, egzistuoja dvasinis kelias. Idėja yra tokia (ir to reikalauja įstatymas), kad tai, kas yra duodama mokiniui, privalo būti padauginta, ir tik tuomet jam galės būti duota dar daugiau. Egzistuoja limitas, kiek žmonių planetoje mes galime remti, jeigu jie nedaugina dovanos.

Mes kalbėjome apie tam tikrą struktūrą, kuomet turite su jumis susijusius tam tikrus žmones, ir jie negali, daugeliu atvejų, pakelti savo sąmonės aukščiau už jus. Jeigu nedauginate dovanos, kurią gavote iš pakylėtųjų mokytojų, negalime duoti tiems, kurie yra žemiau jūsų, nes jie nesugebės pakilti aukščiau ir tai priimti. Šis dvasinis realybės vengimas iš tiesų stabdo kolektyvinės sąmonės akceleraciją.

Didžiąja dalimi dvasinis realybės vengimas kyla dėl to, kad žmonės yra patikėję melagingais pažadais, jie yra patikėję lengvo ir patogaus augimo keliu. Galite pasiekti tašką, ir būtent apie tai kalbėjome, kuomet plaukiate su Gyvenimo Upe, tačiau šį tašką galite pasiekti, tik pakeitę savo požiūrį. Savo požiūrį galite pakeisti, tik pradėję tirti šį požiūrį, pradėję tirti savo psichologiją. Galite pakeisti savo dabartinį požiūrį, tik pažvelgę į savo dabartinį požiūrį, pažvelgę į už jo slypinčią psichologiją, žaizdas ir blokus. Ir iš pradžių, tai bus skausminga.

Na ir dabar, reikėtų pastebėti, kad yra daug Naujojo Amžiaus žmonių, dvasingų žmonių, kurie neturi įrankių padaryti šį procesą ne tokiu skausmingu, kadangi nesuvokia dvasinės šviesos iškvietimo svarbos. Mes jums perdavėme invokacijas ir šaukinius, kadangi žinome, jog, kai pradėsite kviesti šviesą, ji transformuos dalį emociniame kūne esančios energijos, kuri jums kelia skausmą, susiduriant su savo psichologinėmis problemomis. Todėl, skausmas gali būti didesnis, jeigu nekviečiate šviesos. Jeigu susiduriate su problema ir nesate iškvietę šviesos energijai transformuoti, tuomet tai bus labai skausminga, ir kartais skausmas bus tiesiog nepakeliamas. Ir štai tuomet žmonės išsigąsta skausmo, nori išvengti skausmo ir ima bėgti nuo realybės.

Skausmą psichologinėje srityje (ar tai emociniame, mentaliniame ar identiteto kūne), skausmą trijuose aukštesniuose kūnuose sukelia tik energija. Tai reiškia, kad ją yra įmanoma transformuoti, galite transcenduoti skausmą, transformuodami energiją. Jeigu jaučiate fizinį skausmą, jeigu jūsų batą perdūrė vinis, tuomet jums, žinoma, reikia sustoti ir išsitraukti vinį, esmė čia nėra kalbėti šaukinius, kol nustos skaudėti. Kas liečia tris aukštesniuosius kūnus, galite iškviesti dvasinę šviesą energijai transformuoti, ir tuomet galite pažvelgti į problemą su mažesniu skausmu, kuomet jums nebėra būtinybės bėgti nuo realybės. Galėtume sakyti, kad žmonės realybės vengia tik dėl to, kad nežino, kaip eiti keliu be skausmo, nežino, kaip transcenduoti skausmą, nežino, kaip perdirbti skausmą ir jį išsklaidyti. Jie nesuprato, kad kartais turite pažvelgti tiesiai į akis savo praeities momentumams ir žaizdoms. Tai nebus malonu laikinoje perspektyvoje, tačiau tai jums suteiks didesnę laisvę visam jūsų likusiam gyvenimui, tad jie ieško laisvės nuo skausmo, bukindami savo protą.

Žinau, kad yra žmonių, kurie naudoja chemines substancijas, galvodami, jog tai jiems suteiks dvasinį augimą, tačiau tai negalės jums suteikti tikro, ilgalaikio dvasinio augimo. Tai jums gali parodyti, kad egzistuoja alternatyvi sąmonės būsena, tačiau lengvai galite tai sužinoti ir kitomis priemonėmis. Jeigu toliau naudositės cheminėmis substancijomis, už tam tikros ribos jos atbukins jūsų dvasinius gebėjimus, atbukins jūsų protą, ir tapsite fiziškai, ar bent jau emociškai nuo jų priklausomi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels