Dangus

Ar šiandien žmonės vis dar užsitarnauja pakylėjimą?

Klausimas: Ar šiandien yra žmonių, pasiekusių tokį lygį, kuriame sugebėjo pakilti? Iš ankstesnės dispensacijos žinome, kad žmonės ganėtinai retai pasiekia tokį lygį, kuriame gali pakilti. Ar šiandieniniai žmonės pasieks tokį lygį, kuriame galės pakilti? Ar yra žmonių, kurie pakyla, kurie pasiekia pakylėjimą šiandien?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Jeigu pažvelgtumėte į bendrą Žemėje gyvenančių žmonių skaičių ir į žmonių, kurie pakyla, skaičių, tuomet galėtumėte sakyti, kad lygmens pasiekimas, kuriame užsitarnaujate pakylėjimą, yra ganėtinai retas dalykas. Tačiau taip pat žinote, kad jau kurį laiką egzistuoja reikalavimas, jog iš Žemės kiekvienais metais turėtų pakilti bent po vieną žmogų.

Per pastaruosius du tris dešimtmečius pakylėjimą pasiekiančių žmonių skaičius iš tiesų išaugo. Taip iš dalies yra dėl to, kad šiuo metu – kuomet mes vis dar pereidinėjame iš Žuvų amžiaus sąmonės į Vandenio amžiaus sąmonę – daugelis žmonių, kurie yra pasiekę aukštą brandumo lygį, pasisiūlė ateiti į įsikūnijimą šiuo metu, kad padėtų įvykti šiam perėjimui.

Tad per šiuos metus pakyla daugiau žmonių ir Žeme vaikšto daugiau žmonių, pasiekusių tokį sąmonės lygį, kuriame jau yra užsitarnavę, arba tikėtina, kad užsitarnaus savo pakylėjimą iki šio gyvenimo pabaigos. Iš tiesų yra nemažas skaičius žmonių, kurie sekė pakylėtųjų mokytojų mokymais ne vieną dešimtmetį, labai stropiai kalbėdami šaukinius – bet pirmiausia, naudodamiesi mokymais savo sąmonei pakeisti – kurie užsitarnavo savo pakylėjimą, arba kuriems nedaug trūksta, kad jį užsitarnautų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels