Ar Veneros planeta jau yra pakilusi?

Klausimas: 144 000 būtybių, kurios kartu su Sanat Kumara labai seniai atėjo iš Veneros į Žemę, nebuvo pakilusioje būsenoje. Ar tai reiškia, kad tokioje pažengusioje planetoje kaip Venera egzistuoja pakilusios vietovės ir nepakilusios vietovės?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2017 metais:

Tai yra tiesa, kad 144 000 nebuvo pakylėtoje būsenoje savo atėjimo į Žemę momentu. Būtent dėl to jie galėjo nusileisti į fizinį įsikūnijimą Žemėje. Sanat Kumara buvo pakylėtasis mokytojas, kai atvyko kartu su 144 000, ir būtent dėl to jis nenusileido į fizinį įsikūnijimą. Veneroje nėra vietovių, kurios būtų pakilusios ar nepakilusios. Tiesiog Veneros vibracijos buvo pakylėtos iki tokio lygmens, kuriame jūs negalite (savo fiziniais pojūčiais ir fiziniais materialiais instrumentais, kuriuos turite Žemėje) matyti, kad Veneroje egzistuoja gyvybė – kadangi ji egzistuoja aukštesniame vibracijų spektre.

Tai nereiškia, kad ši planeta pakilo taip, kaip mes apibrėžiame pakylėjimą, ji tiesiog yra toliau pažengusi vibracijų kėlimo procese. Kai pakylate iš Veneros, tampate pakylėtuoju mokytoju. Ir tuomet esate pakylėtasis mokytojas pakylėtoje karalijoje. Todėl daugiau nebenusileidžiate į įsikūnijimus jokiose planetose.

Galėtume sakyti, kad Veneroje vis dar tebeegzistuoja keturi lygmenys: identiteto oktava, mentalinė oktava, emocinė oktava ir net ir fizinė oktava. Tiesiog gyvybė Veneroje, Veneros vibracijos yra aukštesnės už Žemės. Tad nors egzistuoja fizinė planeta, kurią galite matyti iš Žemės, negalite matyti joje egzistuojančių gyvybės formų (savo fiziniais pojūčiais).

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels