Fizinis ir dvasinis pakylėjimas

Klausimas: Ar galėtų mokytojai paaiškinti, kas yra fizinis pakylėjimas ir kas yra dvasinis pakylėjimas?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, mano mylimieji, tai nėra kažkas, dėl ko daugumai jūsų reikėtų labai rūpintis, nes šis skirtumas nėra žymus. Jeigu paimtumėte mano situaciją, paaiškinome, kad po savo misijos Palestinoje iš tiesų perėjau mūsų taip vadinamą fizinį pakylėjimą, ta prasme, kad mano kūnas buvo pakeltas į aukštesnes vibracijas, kaip paaiškinome ankstesnėse dispensacijose, ir todėl jam daugiau nebereikėjo grįžti į įsikūnijimą. Tačiau aš iš tiesų grįžau, kaip taip pat buvo paaiškinta ankstesnėse dispensacijose, ir gyvenau Kašmyre iki 81 metų amžiaus. Po to perėjau dar vieną pakylėjimo procesą, ir praeityje mes pasirinkome vadinti tai fiziniu pakylėjimu ir dvasiniu pakylėjimu, tačiau tai tėra žodžiai, kurių tikslas atskirti, kad vyko tam tikras procesas. Na o dabar, knygoje „Mano gyvenimai“, mes žinoma, kalbame apie tai, kad kūnas buvo kremuotas, tad galite su tuo daryti, ką norite.

Faktas yra toks, kad ateina momentas, kai žmogus palieka fizinį kūną ir kūnas miršta, yra kremuojamas, palaidojamas – ar kad ir kas su juo būtų padaroma. Tuomet gali būti, kad žmogui dar reikės atlikti tam tikrą vidinį darbą, kad taptų pasiruošęs pakilti. Yra buvę atvejų, kai žmonės atliko mūsų taip vadinamą fizinį pakylėjimą, ta prasme, kad jų kūno molekulės buvo pakeltos vibracijose į aukštesnę karaliją, tad jų kūnas tiesiog išnyko. Tačiau šie atvejai yra labai, labai reti, ir tai nėra tas dalykas, kurį norėtume, kad mūsų mokiniai būtinai pademonstruotų. Tiesą sakant, mes iš tiesų norėtume, kad pademonstruotumėte, jog yra įmanoma pakilti, o kas tame procese nutinka kūnui yra visiškai nesvarbu. Dauguma žmonių, kurie, tarkime, pakils per ateinantį šimtmetį, nepakils pakylėdami savo kūną aukštyn. Kūnas mirs ir supus, o siela arba esybė pakils.

Vėlgi, galite į tai žiūrėti iš įvairių perspektyvų. Suprantu, kad egzistuoja tam tikra sumaištis, kai žiūrite į ankstesnius pakylėtųjų mokytojų mokymus, nes egzistuoja tam tikri neatitikimai. AŠ ESU judėjime buvo vaizduojama, kad yra daug lengviau pasiekti fizinį pakylėjimą. Summit Lighthouse organizacijoje buvo pasakyta, kad tai yra labai retai įvykstantis įvykis. Tai yra vienas iš tų dalykų, kuris, jeigu esate linijiškame prote, gali jus supainioti, ir tuomet sakysite, kad egzistuoja prieštaravimai tarp šio ir ano judėjimo. Tad štai ką aš iš esmės čia sakau: Sutelkite savo dėmesį į psichologinius savo pakylėjimo užsitarnavimo aspektus ir visiškai nesirūpinkite tuo, kas nutiks fiziniam kūnui. Tai nėra svarbu jūsų pakylėjimui, ar nusimesite savo kūną ar jis bus pakylėtas aukštyn; jums nebus jokio skirtumo, kai pakilsite.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels