Dangus

Kas yra žmonės, kurie pakyla iš Žemės?

Klausimas: Egzistuoja reikalavimas, kad kiekvienais metais bent po vieną žmogų pakiltų iš Žemės. Kas yra tie žmonės ir kaip jie užsitarnavo savo pakylėjimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Šie žmonės gali būti iš įvairių gyvenimo sričių, iš daugelio skirtingų šalių; jie gali būti kilę iš daugelio skirtingų kultūrų, etninių grupių ir rasių. Nėra taip, mano mylimieji, kad galite žiūrėti į Žemę ir sakyti: „Štai čia yra viena šalis arba regionas, arba vieta, kurioje žmonės yra labiau pažengę už kitus.“ Pažengusias sielas galima rasti visur planetoje. Tad esmė čia yra, kada tam tikra siela pasiekia lygmenį, kuriame yra pasiruošusi pakilti. Tas konkretus žmogus gali pasirinkti išpildyti šį vienos sielos pakylėjimo per metus reikalavimą.

Tai nėra kažkas, dėl ko mes dabar labai jaudinamės, kadangi nėra sunku išpildyti šį reikalavimą. Jums nereikia specifiškai žinoti, kas jie yra ar iš kur jie ateina. Ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose vyko tam tikri spėliojimai apie tai, žmonėms buvo labai smalsu tai žinoti, ir jie manė, kad tai privalo būti kažkas iš jų organizacijos, tačiau mes iš tiesų nepalaikome tokių spėliojimų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels