Pakylėjimo reikalavimai

Klausimas: Šis klausimas būtų apie pakylėjimą. Norėčiau žinoti, kokios yra pakylėjimo sąlygos ir reikalavimai? Ar įmanoma sužinoti, ar galėsime pakilti šiame gyvenime?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, mes jau perdavėme jums daug mokymų įvairiuose šaltiniuose apie pakylėjimo reikalavimus. Tačiau svarbiausias iš jų, kurį šiuo metu norime pabrėžti, yra tai, kad turite išspręsti savo psichologiją, išrišti savo pirmykštę savastį ir visas kitas savastis.

Mes neberekomenduojame, kad žmonės koncentruotųsi į 51% savo karmos išrišimą ir tuomet pakiltų su tuo. Mes rekomenduojame, kad žmonės susikoncentruotų į kuo didesnio karmos kiekio išrišimą, netgi išrišant ją visą iki savo pakylėjimo.

Ar jums yra įmanoma žinoti, ar galėsite pakilti po šio gyvenimo? Taip, tai iš tiesų yra įmanoma. Yra daug pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie jaučia, jog jie galės pakilti. Tai nėra kažkas, ką galėtumėte gauti iš išorinio šaltinio. Tai jums bus vertinga tik tuomet, jeigu gausite tai iš vidaus.

Tačiau galiu pasakyti, kad dauguma žmonių, kurie yra atviri mokymams, kuriuos mes perduodame šioje dispensacijoje, turi potencialą pakilti, jeigu taikys mūsų jiems perduotus mokymus ir įrankius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels