Dangus

Pakylėjimo tikslas

Klausimas: Koks yra galutinis žmogaus sielos tikslas pakylėjimo procese?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Vėlgi, tai yra klausimas, kuris yra šiek tiek sudėtingas dėl to, kaip dauguma žmonių žiūri į sielos koncepciją. Dauguma žmonių sakytų, kad būtent siela nusileido, tad siela turės ir pakilti. Mes dabar jau esame jums perdavę sudėtingesnius mokymus, tad žinote, kad tai, ką dauguma žmonių vadina siela, iš tiesų yra mūsų taip vadinami keturi žemesnieji kūnai, žemesnioji esybė.

Juos sukūrė Sąmoningasis AŠ, kad turėtų priemonę, kurios pagalba galėtų sąveikauti su keturiais materijos lygmenimis. Norėdamas pakilti, Sąmoningasis AŠ privalo grįžti į savo pirminę tyrą būseną, kurioje nebesitapatintų su jokiais Žemėje egzistuojančiais dalykais, ir tuomet pakiltų. Jeigu naudotume šį terminą taip, kaip žmonės naudoja terminą „siela“, galėtume sakyti, kad siela pakyla. Jeigu naudotume šias koncepcijas specifiškesniu būdu, kaip kad jas naudojame mes, sakytume, kad siela iš tiesų yra išskaidoma ir tuomet Sąmoningasis AŠ pakyla.

Pakylėjimo tikslas, žinoma, yra jums tapti pakylėtuoju mokytoju. Kai tampate pakylėtuoju mokytoju, galite pasirinkti. Galite pasirinkti likti su Žeme ir tarnauti Žemei, padėdami savo nepakilusiems broliams ir seserims kilti aukštyn sąmonėje. Arba galite pasirinkti pereiti prie kitų užduočių kitur dvasinėje karalijoje. Dažnai nauji mokytojai pasirenka likti su šia karalija, tačiau kai kuriais atvejais net ir naujai pakilusios būtybės visą savo dėmesį sukoncentruoja kilti dar aukščiau.

Ir galiausiai, šio proceso, per kurį kylate per visas ankstesnes sferas ir dvasinės karalijos lygmenis, tikslas yra pasiekti mūsų taip vadinamą Kūrėjo sąmonę. Ir tuomet galite tapti savarankiškais kūrėjais ir sukurti tokį pasaulį kaip šis, kuriame gyvenate, tik su jūsų jam suteiktomis individualiomis charakteristikomis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels